Nuachtlitir / Newsletter

Nuachtlitir Aibreán 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 19 - 05 - 2016

Taifead leabhar/Reading Log Mar chuid do Phlean Litearthachta na Scoile, beidh an scoil dírithe ar chaighdeán léitheoireacht na bpáistí a fhorbairt i nGaeilge agus i mBéarla an téarma seo.  Beidh na ranganna ó Rang a hAon ar aghaidh in ann leabhar léitheoireachta a roghnú dóibh féin ón mbaile agus é a léamh ar feadh 10


Nuachtlitir Márta 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 19 - 05 - 2016

Scoil Nua, Halla Nua Táimid sa scoil nua anois.  Tá sí go hálainn.  Bhí a lán oibre le déanamh.  Míle buíochas le gach duine a chabhraigh.  Tá Céim 3 tosaithe anois.  Tógfaidh sé 6 seachtaine, nó mar sin. We’re in the new school now.  It’s lovely, but it took a lot of work by a


Nuachtlitir Eanáir 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 01 - 02 - 2016

  Dúnadh Beimid ag dúnadh ag 12 meán lae ar an 16/03/2016 do Shaoire na Cásca. We will be closing at 12 noon Thursday 15  March for the Easter Holidays.   Buíochas le Coiste na dTuismitheoirí Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Coiste na dTuismitheoirí as airgeadú a dhéanamh ar na scáileáin nua a


Nuachtlitir na Nollag 2015

Nuachtlitir / Newsletter - 01 - 02 - 2016

Bronnadh an Bhrait Tháinig na Ceannairí Seán Ó Gallchóir agus Conor Ó Maoilmheadha ó Óglaigh na hÉireann chughainn chun an brat náisiúnta a bhronnadh orainn.  Léadh Forógra na Cásca le cabhair ó Hilary Ní Mhuirgheasa agus Conor Dubh, chanamar Amhrán na bhFiann agus d’fhreagair na saighdiúir ceisteanna faoin saol san Arm.  Bronnadh cóip d’Fhorógra na


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Samhain 2015 b

Nuachtlitir / Newsletter - 26 - 11 - 2015

Aonach na Nollag Beidh an tAonach ar siúl Dé Sathairn seo chughainn 28 Samhain i Halla Cuala i nDeilginis 2.00 – 5.00. Beidh gluaisteán sa chlós gach maidin an tseachtain seo chun ábhar a bhailiú. Ba bhreá linn, go speisialta, duaiseanna do Roth an Áidh agus Roth na mBuidéal a fháil. Is féidir buidéil agus


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Samhain 2015

Nuachtlitir / Newsletter - 20 - 11 - 2015

An N… tagtha go luath Tá scéal iontach tagtha chun cinn ón tseachtain seo caite. Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna chun aitheantas a thabhairt do mhúnla an tumoideachais don chéad uair riamh. Ní hamháin seo, ach tá an múnla a úsáidimid i Scoil Lorcáin – dhá bhliain iomlána den tumadh – slán ar deireadh


Nuachtlitir na Nollag 2014

Nuachtlitir / Newsletter - 05 - 12 - 2014

Aonach na Nollag Halla Cuala, Deilginis 2-5 in Domhnach 7 Nollaig Leonardo, Serena, Arthur, Jameson, Thomas Ferguson, Mrs. Bridge, De Longhi, Louise Kennedy, Hackett, Tierney, Diffney, Cosgrave, Dunne agus Cresenzi, Costello, Butler, House of Ireland, Newbridge, Galway, Wedgewood, Avoca, Vichy, Newgrange, Blue Pool, FX Buckley, Killiney, Manchester, Leinster, Barista, Cappuccino, Latte Macchiato, Dolce Gusto, Cadbury’s,


Nuachtlitir na Samhna 2014

Nuachtlitir / Newsletter - 03 - 11 - 2014

Aonach na Nollag Scoil Lorcáin Beidh Aonach na Nollag ar siúl Dé Domhnaigh 7 Nollaig i Halla Cuala, Deilginis. Is féidir buidéil, duaiseanna crannchuir agus earraí ar ard-luach a thabhairt isteach chuig Oifig na Scoile. Baileofar earraí eile – bréagáin, bric-agus-breac, éadaí – ag geataí na scoile amárach Máirt 18 Samhain. Cuirfear dátaí eile in


Nuachtlitir Meán Fómhair 2014 b

Nuachtlitir / Newsletter - 12 - 09 - 2014

Réamhobair ag tosú. Beidh an réamhobair don bhforbairt ag tosú Dé Luain.  Beidh an Clós Mór agus an Clós Páirceála dúnta agus tógtha ag Manley Construction.  Beidh an geata coisithe in aice le Lána Alma dúnta do phobal na scoile.


Nuachtlitir Mheán Fómhair 2014

Nuachtlitir / Newsletter - 09 - 09 - 2014

Gaeilge, Iompar, Obair Is iad seo thuas na heochairfhocail atá againn nuair atáimid ag caint leis na páistí. The three words above (Irish, Behaviour, Work) are our key words when we’re talking to the children at Monday morning’s Tionól.