Nuachtlitir / Newsletter

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 12 - 01 - 2017

  Lá na Rothar Bhí Lá iontach Rothar againn ar an 28 Meán Fómhair.  Líon na rothair an scoil.  Buíochas le gach duine a ghlac páirt, agus go speisialta leis na páistí, tuismitheoirí agus múinteoirí a chabhraigh agus le Caitríona Ní Mhurchú a d’eagraigh an lá.  Leanaimís ar aghaidh ar na rothair, nuair is féidir.


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Meán Fómhair 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 09 - 2016

Cás Cúirte Thionscain Scoil Lorcáin cás san  Ard-Chúirt roimh an Samhradh i gcoinne na Roinne Oideachais agus Scileanna. Is é an cúlra leis an gcás ná gur thóg tuismitheoir achomharc faoi Alt 29 den Acht Oideachais leis an Roinn i gcoinne Scoil Lorcáin nuair a dhiúltaiomar glacadh lena iarratas ar rollú faoin bhforáil a thugann


Breith na hArd-Chúirte Alt 29 Iúil 2016 Leagan Béarla

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 09 - 2016

Breith na hArdchúirte Leagan Béarla


Breith na hArd-Chúirte Alt 29 Iúil 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 09 - 2016

http://www.scoillorcain.ie/wp-content/uploads/2016/09/Breith-na-hArdchúirte-Alt29.pdf


Nuachtlitir an Mheithimh 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 09 - 2016

Páirc an Chrócaigh Tá dhá Fhoireann Camógaíochta na Scoile ag imirt i bPáirc an Chrócaigh ag 12.20 rn (Foireann Rang 6) agus 1.30 in (Foireann Rang 4/5),  Máirt 21 Meitheamh.  Comhghairdeas leo. Táimid ag eagrú busanna chun daltaí na scoile agus a dtuismitheoirí a thabhairt chuig Páirc an Chrócaigh. Fágfaidh na busanna ó stad an


Nuachtlitir Bealtaine 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 19 - 05 - 2016

Beach Litrithe D’éirigh thar bharr le Max Ó Donnchú Déardaoin 21 Aibreán sa Chomórtas Spelling Bee, thar cheann na scoile.  D’fhreastail thart ar 75 dalta bunscoile ar an ócáid agus d’éirigh le Max an dara háit a aimsiú.  Is mór an éacht é seo is táimid an-bhrodúil ar fad as. Well done to Max Rang


Nuachtlitir Aibreán 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 19 - 05 - 2016

Taifead leabhar/Reading Log Mar chuid do Phlean Litearthachta na Scoile, beidh an scoil dírithe ar chaighdeán léitheoireacht na bpáistí a fhorbairt i nGaeilge agus i mBéarla an téarma seo.  Beidh na ranganna ó Rang a hAon ar aghaidh in ann leabhar léitheoireachta a roghnú dóibh féin ón mbaile agus é a léamh ar feadh 10


Nuachtlitir Márta 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 19 - 05 - 2016

Scoil Nua, Halla Nua Táimid sa scoil nua anois.  Tá sí go hálainn.  Bhí a lán oibre le déanamh.  Míle buíochas le gach duine a chabhraigh.  Tá Céim 3 tosaithe anois.  Tógfaidh sé 6 seachtaine, nó mar sin. We’re in the new school now.  It’s lovely, but it took a lot of work by a


Nuachtlitir Eanáir 2016

Nuachtlitir / Newsletter - 01 - 02 - 2016

  Dúnadh Beimid ag dúnadh ag 12 meán lae ar an 16/03/2016 do Shaoire na Cásca. We will be closing at 12 noon Thursday 15  March for the Easter Holidays.   Buíochas le Coiste na dTuismitheoirí Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Coiste na dTuismitheoirí as airgeadú a dhéanamh ar na scáileáin nua a


Nuachtlitir na Nollag 2015

Nuachtlitir / Newsletter - 01 - 02 - 2016

Bronnadh an Bhrait Tháinig na Ceannairí Seán Ó Gallchóir agus Conor Ó Maoilmheadha ó Óglaigh na hÉireann chughainn chun an brat náisiúnta a bhronnadh orainn.  Léadh Forógra na Cásca le cabhair ó Hilary Ní Mhuirgheasa agus Conor Dubh, chanamar Amhrán na bhFiann agus d’fhreagair na saighdiúir ceisteanna faoin saol san Arm.  Bronnadh cóip d’Fhorógra na