Ionadaithe Bliana / Year Reps

Scoil Lorcáin don scoilbhliain 2019/2020

Ionadaithe Bliana

 

Rang / Class

Ainm / Name

Naíonáin Shóisearacha Róisín Scott
Naoínáin Shinsearacha Christina Meehan
Rang 1 Saffron Rosenstock
Rang 2 Rónán Munro
Rang 3 Lorcán Ó hAlmhain
Rang 4 Brian Mac Aodh
Rang 5 Clodagh Van As
Rang 6 Liz Watson

Léiríonn an tábla seo na hionadaithe bliana i mbliana.  Is féidir leat dul i dteagmháil le d’ionadaí bliana trí ríomhphost a sheoladh chuig rúnaí an choiste ag runai.c.na.dt@gmail.com .

The above table shows the year representatives for this year.  You can contact your year representative by sending a email to the committee secretary at runai.c.na.dt@gmail.com .