Ionadaithe Bliana / Year Reps

Scoil Lorcáin don scoilbhliain 2018/2019

Ionadaithe Bliana

 

Rang / Class

Ainm / Name

Naíonáin Shóisearacha Laura Ó Buachalla
Naoínáin Shinsearacha Brenda Farrell
Rang 1 Lorcán Ó hAlmhain
Rang 2 Alan Tuohy
Rang 3 Brian Mac Aodh
Rang 4 Clodagh Van As
Rang 5 Cathy Uí Shé
Rang 6 Aoife Ní Dhomhnaill

Léiríonn an tábla seo na hionadaithe bliana i mbliana.  Is féidir leat dul i dteagmháil le d’ionadaí bliana trí ríomhphost a sheoladh chuig rúnaí an choiste ag runai.c.na.dt@gmail.com .

The above table shows the year representatives for this year.  You can contact your year representative by sending a email to the committee secretary at runai.c.na.dt@gmail.com .