Ionadaithe Bliana / Year Reps

Ionadaithe Bliana don scoilbhliain 2021/2022

Rang / Class

Ainm / Name

Naíonáin Shóisearacha Sandra Uí Chléirigh
Naoínáin Shinsearacha Mary-Michelle Ní Chonchúir
Rang 1 Sorcha Nic an Taoisigh
Rang 2 Renate McIntyre
Rang 3 Caitríona Ní Bhróithe
Rang 4 Liz Watson
Rang 5 Lorcán Ó hAlmhain
Rang 6 Feargal Mac Pháidín

Léiríonn an tábla seo na hionadaithe bliana i mbliana.  Is féidir leat dul i dteagmháil le d’ionadaí bliana trí ríomhphost a sheoladh chuig rúnaí an choiste ag runai.c.na.dt@gmail.com .

The above table shows the year representatives for this year.  You can contact your year representative by sending a email to the committee secretary at runai.c.na.dt@gmail.com .