Ionadaithe Bliana / Year Reps

Ionadaithe Bliana don scoilbhliain 2023/2024

Rang / Class

Ainm / Name

Naíonáin Shóisearacha Rachel Bennett
Naíonáin Shinsearacha Christina Carey
Rang 1 Katie Killeen
Rang 2 Niamh Ní Ghordúin
Rang 3 Anthea Brady
Rang 4 Áine Uí Ailín
Rang 5 Emma Shinton
Rang 6 Liz Watson

Léiríonn an tábla seo na hionadaithe bliana i mbliana.  Is féidir leat dul i dteagmháil le d’ionadaí bliana trí ríomhphost a sheoladh chuig rúnaí an choiste ag runai.c.na.dt@gmail.com .

The above table shows the year representatives for this year.  You can contact your year representative by sending a email to the committee secretary at runai.c.na.dt@gmail.com .