Bord / Board

Bord / Board

Ainmnithe ag an bPátrún / Nominated by the Patron  : Aisling Lavelle
Cathaoirleach Muireann Ní Mhóráin
Príomhoide / Principal: Colmán Ó Drisceoil
Ionadaí Múinteoirí / Teacher representative: Eva Ní Mháirtín
Ionadaithe na dTuismitheoirí / Parent representatives: Marcus Ó Buachalla, Siobhán Nic Gaoithín
Comhaltaí roghnaithe ón bpobal / Community representatives: Pádraig Ó Feinneadha, Jo O Connor

Más mian leat dul i dteagmháil leis an mBord Bainistíochta, ní mór scríobh chuig Cathaoirleach an Bhoird f.ch. Scoil Lorcáin.

If you have a matter you wish to discuss with the Board of Management you should write to the Chairperson c/o Scoil Lorcáin.