Bord / Board

Bord / Board

Cathaoirleach Muireann Ní Mhóráin
Ainmnithe ag an bPátrún / Nominated by the Patron: Jo O’Connor
Príomhoide / Principal: Colmán Ó Drisceoil
Ionadaí Múinteoirí / Teacher representative: Caoimhe Ní Mháirtín
Ionadaithe na dTuismitheoirí / Parent representatives: Diarmaid Mac Giolla Easpaig, Sandra Uí Chléirigh
Comhaltaí roghnaithe ón bpobal / Community representatives: Pádraig Ó Feinneadha, Muireann Nic Ghiolla Phádraig

Más mian leat dul i dteagmháil leis an mBord Bainistíochta, ní mór scríobh chuig Cathaoirleach an Bhoird f.ch. Scoil Lorcáin.

If you have a matter you wish to discuss with the Board of Management you should write to the Chairperson c/o Scoil Lorcáin.