Ócáidí

February 21, 2018

Scoil Lorcáin Ráiteas um Chumhdach Leanaí Bunscoil mheascaithe lán-Ghaelach , is ea Scoil Lorcáin a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé. De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna