Clárú / Registration

Clárú

Is féidir páiste a chur ar Liosta na nIarrthóirí  do Mhí Dheireadh Fómhair den bhliain roimh an mbliain gur mhaith leat go dtiocfadh an páiste ar scoil agus sa tréimhse ama sin amháin.

Is fiú an Polasaí Cláraithe atá againn a léamh go cúramach.  Beidh freagra go leor ceisteanna le fáil ansin.

Foirm Iarratais Naíonáin Shóisireacha 2024 le fáil ag an seoladh seo ó 14.00 in 25 Meán Fómhair 2023.  Cóipeáil agus greamaigh isteach i do bhrabhsálaí:  https://www.aladdin.ie/i/39040509?lang=ga

Polasaí Rollaithe


Enrolment

You can register your child on the List of Applicants for Scoil Lorcáin during October in the year prior to when you would like your child to attend the school.

The Enrolment Policy available on this website will answer many queries that you may have.

Application Form Naíonáin Shoisireacha 2024 available here 14.00 am 25th September.  Copy and paste into your browser: https://www.aladdin.ie/i/39040509?lang=ga

Enrolment Policy