Clárú / Registration

Clárú

Is féidir páiste a chur ar Liosta na nIarrthóirí  sna chéad 21 lá de Mhí Dheireadh Fómhair den bhliain roimh an mbliain gur mhaith leat go dtiocfadh an páiste ar scoil agus sa tréimhse ama sin amháin.   Is ceart duit teagmháil a dhéanamh linn scoillorcain1@scoillorcain.ie  (01) 2808906 chun foirm a fháil sa tréimshe sin nó go gairid roimhe.  Tabharfar cuireadh duit freastal ar chruinniú eolais faoin scoil agus faoin bpolasaí, chomh maith, áit a bhfreagrófar aon cheist atá agat.  Níl aon ghá freastal ar an gcruinniú seo.  Ní féidir linn ceisteanna aonair ar an bPolasaí Iontrála a fhreagairt lasmuigh de na cruinnithe eolais sin.

Is fiú an Polasaí Cláraithe atá againn a léamh go cúramach.  Beidh freagra go leor ceisteanna le fáil ansin.

Foirm Iarratais Naíonáin Shóisireacha 2022

Polasaí Rollaithe


Registration

You can register your child on the List of Applicants for Scoil Lorcáin in the first 21 days of October in the year prior to when you would like your child to attend the school.  Contact us scoillorcain1@scoillorcain.ie (01) 2808906 during that period, or shortly before it, and we’ll provide you with a form.   We will also invite you to attend an information meeting about the Enrolment Policy and the school.  Colmán Ó Drisceoil – the Principal – talks about the school for a short while and then answers any questions.  You do not need to attend the meeting to register your child on the List of Applicants.   We are unable to answer individual queries on our Enrolment Policy outside of these meetings.
The Registration Policy available on this website will answer many queries that you may have.

Application Form Naíonáin Shoisireacha 2022

Enrolment Policy