Clárú / Registration

Clárú

Má tá fonn ort páiste a chlárú ar ár Liosta Iarrthóirí is ceart duit glaoch ar an oifig ag (01) 2808906. Déanfar coinne ansin duit freastal ar chruinniú cláraithe le tuismitheoirí eile ar mian leo páiste a chlárú don chéad uair. Bíóon na cruinnithe seo againn gach 5-6 seachtaine, ar 9.30 rn ar Mháirt go hiondúil. Labhrann an Príomhoide- Colmán Ó Drisceoil – ar feadh tamaill agus ansin freagraíonn sé ceisteanna. Cuirtear na foirmeacha cláraithe ar fáil ag deireadh an chruinnithe. Má bhronntar páíste eile ort ina dhiaidh seo,ní gach ach teagmháíl a dhéanamh linn agus seolfaimid Foirm Cláraithe amach chughat. Is fiú breathnú ar ár bPolasaí Cláraithe ar an suíomh seo.
bPolasaí Cláraithe


Registration

If you wish to register a child on our List of Applicants for the first time then you should ring the office at (01) 2808906. An appointment will be made for you to attend a registration meeting with other parents who wish to register a child for the first time. These meetings are held every 5-6 weeks, typically at 9.30 am on Tuesday mornings. Colmán Ó Drisceoil – the Principal – talks about the school for a short while and then answers any questions. Registration forms are made available to be filled out there and then. Once you have registered a child with us you can contact us to have a form sent out to you if you are blessed with another child.
The Registration Policy available on this website will answer many queries that you may have.

Registration Policy