Nuachtlitir / Newsletter

Nuachtlitreacha 2022 – 2023

Nuachtlitir / Newsletter - 05 - 03 - 2024

Nuachtlitreacha 2023 – 2023 NL Meán Fómhair 2022 Fáilte ar ais.  Beidh sé go hiontach gach duine a fheiscint amárach.  Cuirimis an Ghaeilge chun cinn ón tús, le bhur dtoil. Welcome back.  It will be great to see everyone tomorrow.  Let us all do our bit by speaking as much Irish as we can in


Nuachtlitir Scoil Lorcáin

Nuachtlitir / Newsletter - 02 - 07 - 2021

Meitheamh 2021b NL Meitheamh 2021b Caitríona Nic Íomhair Beidh an múinteoir Caitríona Nic Íomhair ag dul ar scor ó Scoil Lorcáin agus ó shaol na múinteoireachta ag deireadh na míosa seo.  Tá 36 bliana caite ag Caitríona mar mhúinteoir againn sa scoil agus 8 mbliana roimhe sin mar dhalta. Tá croí Chaitríona tugtha aici don


Nuachtlitir an Mheithimh 2021

Nuachtlitir / Newsletter - 02 - 07 - 2021

NL Meitheamh 2021 Bratacha Náisiúnta Tá fáilte rompu ar shaoirí náisiúnta.  D’ardaíomar brat na hIorua ar an 17 Bealtaine, Lá an Bhunreachta, ag ceiliúradh bhunreacht 1814 na tíre sin.  Bheimís an-sásta laethanta náisúnta eile de phobal na scoile a cheiliúradh. We celebrated Norway’s National Constitution Day on May 17th by raising the Norwegian flag.  We


Nuachtlitir Feabhra 2020

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 03 - 2020

  Leath-lá scoile Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 meán lae ar an Aoine 14 Feabhra mar go bhfuil inseirbhís le déanamh ag an bhfoireann ar an gCuraclam nua Teanga.  Táimid dúnta an tseachtain dar gcionn don bhriseadh mean-téarma. The school will close at 12.00 noon Friday 14th February as the staff take inservice


Nuachtlitir Eanáir 2020

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 03 - 2020

    Bord nua Bainistíochta Tá Bord nua Bainistiochta tar éis teacht i bhfeidhm i Scoil Lorcáin.  Guímid gach ádh ar an mBord nua.  Feach na baill thíos.  Má tá aon ábhar gur mhaith leat go bpléifeadh an Bord is ceart scríobh ag Cathaoirleach /Rúnaí an Bhord Bainistíochta, f/ch Scoil Lorcáin.   Baill an Bhoird:


Nuachtlitir na Nollag 2019c

Nuachtlitir / Newsletter - 06 - 03 - 2020

Fobhrístí Nollag (Christmas Briefs)   Buíochas le gach duine inniu as freastal ar na ceolchoirmeacha, as fanacht go dtí an deireadh, as páirceáil go ceart agus as Oíche Chiúin a chanadh amach. Thanks to all who attended our concerts today, who stayed till the end, who parked safely and who sang out ‘Oíche Chiúin’.  


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Nollaig 2019

Nuachtlitir / Newsletter - 28 - 11 - 2019

Nuachtlitir Scoil Lorcáin Nollaig 2019   Aonach na Nollag   Ar an Satharn beag seo 30 Samhain 1.00 – 4.30 in Fáilte speisialta roimh Bhuidéil, duaiseanna do Roth an Áidh, dearbháin/ticéidí, Cístí (ar an Aoine, nó maidin Shathairn). Leabhair, bréagáin, bric-le-breac, éadaí. We have our Christmas fair this Saturday.  Hope to see you all there.  Donations for


Nuachtlitir Deireadh Fómhair 2019

Nuachtlitir / Newsletter - 10 - 10 - 2019

Nuachtlitir Scoil Lorcain Deireadh Fómhair 2019 Leabharlann Chuir Séamus an Leabharlannaí a bhí againn anuraidh an-chruth ar an Leabharlann Scoile.  Faraor, níl Séamus linn a thuilleadh.  Ba mhaith linn grúpa  a chur le chéile a chabhródh linn cruth a choimeád ar an Leabharlann.  Labhair le Colmán nó le Caitríona Rúnaí má tá suim agat. Our library is in great shape


Nuachtlitir Méan Fómhair 2019

Nuachtlitir / Newsletter - 18 - 09 - 2019

Nuachtlitir Scoil Lorcáin Meán Fómhair 2019 Buíochas Míle buíochas libh go léir as tús iontach a chur leis an mbliain scoile.  Tá caighdeán ard bainte amach againn maidir le: obair, iompar, Gaeilge, poncúlacht, éide scoile.  Cabhraíonn na nithe seo go léir linn na hard-chaighdeáin a bhíonn á lorg againn a bhaint amach.  Leanaimís leis an bponcúlacht, ach go


Nuachtlitir Mheán Fómhair 2018

Nuachtlitir / Newsletter - 13 - 09 - 2018

  Tús na Bliana Tá tús iontach curtha againn leis an mbliain.  Buíochas le gach duine, na páistí go speisialt, as a gcuid oibre, iompair agus Gaeilge. We’ve had a great start to the year.  Thanks to all, especially the children, for their work, behaviour and Irish.   Oíche Eolais agus Shóisialta Luan 24 Meán