Archives: 2020

Nuachtlitir Scoil Lorcáin

Nollaig 2020 NL Nollaig 2020b Pitseámaí na hAoine Bhaineamar go léir taitneamh as na geansaithe Nollag ar an Aoine seo caite.  Anois, tá fáilte roimh gach duine pitseámaí a chaitheamh ar an Aoine bheag seo ach éadaí eile a chaitheamh fúthu ionas nach mbeidh siad fuar.  Ní gá gur pitseámaí Nollag iad.  Cuimhnigh, chomh maith,


Nótaí Gearra 12

  Nótaí Gearra 12 12 Samhain 2020 Lá Fhéile Naomh Lorcáin 14 Samhain Osclaíodh Scoil Lorcáin go hoifigiuil Lá Fhéile Naomh Lorcán 14 Samhain 1952 i seomraí i Leabharlann na Carraige Duibhe.  Bhogamar go Cearnóg Eaton 1955.  Beidh Aifreann á léamh ag an Athair Lomán Mac Aodha ar son phobal na scoile ag an deireadh


Plean Tráchta

Plean Tráchta 2021 A thuismitheoirí/chaomhnóirí Beidh dualgais nua orainn ar fad sna seachtainí atá romhainn, go háirithe maidir le Covid-19 agus sábháilteacht na ndaltaí, na múinteoirí agus gach éinne a thagann i dteangmháil linn agus leo. Mar chuid de seo ba mhaith linn dul i ngleic le fahdbanna tráchta agus páirceála ar maidin agus um


Ráiteas um Polasaí COVID -19

  Ráiteas um Polasaí COVID -19 Tá Scoil Lorcáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an


Nuachtlitir Feabhra 2020

  Leath-lá scoile Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 meán lae ar an Aoine 14 Feabhra mar go bhfuil inseirbhís le déanamh ag an bhfoireann ar an gCuraclam nua Teanga.  Táimid dúnta an tseachtain dar gcionn don bhriseadh mean-téarma. The school will close at 12.00 noon Friday 14th February as the staff take inservice


Nuachtlitir Eanáir 2020

    Bord nua Bainistíochta Tá Bord nua Bainistiochta tar éis teacht i bhfeidhm i Scoil Lorcáin.  Guímid gach ádh ar an mBord nua.  Feach na baill thíos.  Má tá aon ábhar gur mhaith leat go bpléifeadh an Bord is ceart scríobh ag Cathaoirleach /Rúnaí an Bhord Bainistíochta, f/ch Scoil Lorcáin.   Baill an Bhoird:


Nuachtlitir na Nollag 2019c

Fobhrístí Nollag (Christmas Briefs)   Buíochas le gach duine inniu as freastal ar na ceolchoirmeacha, as fanacht go dtí an deireadh, as páirceáil go ceart agus as Oíche Chiúin a chanadh amach. Thanks to all who attended our concerts today, who stayed till the end, who parked safely and who sang out ‘Oíche Chiúin’.