Nótaí Gearra 12

Thursday, November 12th, 2020

 

Nótaí Gearra 12

12 Samhain 2020

Lá Fhéile Naomh Lorcáin 14 Samhain

Osclaíodh Scoil Lorcáin go hoifigiuil Lá Fhéile Naomh Lorcán 14 Samhain 1952 i seomraí i Leabharlann na Carraige Duibhe.  Bhogamar go Cearnóg Eaton 1955.  Beidh Aifreann á léamh ag an Athair Lomán Mac Aodha ar son phobal na scoile ag an deireadh seachtaine chun ceiliúradh a dhéanamh ar an lá.  Beidh ócáid thaitneamhach scáileánúil á heagrú againn do dhaltaí na scoile ar an Aoine bheag seo.  Más mian leat sóláiste beag breise a thabhairt do do pháiste féin ar an Aoine, ní imeoidh sé amú.

Our patron saint’s – Naomh Lorcán Ó Tuathail – day is celebrated this Saturday 14th November.  Scoil Lorcáin was opened officially on that date in 1952.  We started off in two rooms in Blackrock Library and moved to Eaton Square in 1955.  Our ex-Chaplain An tAthair Lomán will celebrate a mass for us over the weekend.  We are organising a screen-based treat for the pupils this Friday.  It wouldn’t be unsuitable to give your child an extra-treat for their lunch, on that day.

 

Cótaí, cótaí, cótaí

Cótaí gach lá, tuigimid cén fáth.

ldt.

Coats every day, for in the sun and rain we play.

Please.

 

Rang Speisialta

Thug triúr ionadaí de chuid na Roinne cuairt ar an scoil Dé Máirt.  Táimid níos dóchasaí anois go mbeidh réiteach sásúil ar an gceist seo don scoil.

Three officials from the Department of Education visited the school Tuesday.  We are more hopeful, now, of a satisfactory conclusion to this unsatisfactory episode regarding locating a Special Class in Scoil Lorcáin.  We won’t count our sicíní, until we receive written confirmation, though.

 

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Do Rang 2-6, ar siúl ar-líne an tseachtain seo chughainn.  Is gá bheith ar an eolas nach bhfuíl aon chead taifead digiteach d’aon chineál a dhéanamh ar aon chruinniú leis an scoil.  Ní ceart go mbeadh aon duine eile i láthair sa seomra ach tuismitheoirí/ caomhnóirí.

Teacher/Parent meetings for Rang 2-6 happening on-line next week.  It’s important to know that no digital record of any meeting with the school is allowed.  Only parents/guardians should be present in the room during a meeting.

 

Piocadóirí Scoil Lorcáin

Beidh cúpla rang sa scoil páirteach i dtionscnamh go luath lena seolfar fearas bhailiú bruscair abhaile le páiste – nuair is mian le tuismitheoirí páirt a ghlacadh – agus go mbaileoidh an teaghlach roinnt bruscair ina gceantar baile féin.  Níos mó eolais ag an am.

Some classes are going to take part in a project – Piocadóirí Scoil Lorcáin – soon whereby rubbish picking gear will be sent home – if parents wish to become involved – and the family collect some rubbish in their home area.  More details anon.

 

An Leabharlann

Tá cabhair ag teastáil uainn le cruth a chur ar ár leabharlann scoile.  D’úsáideamar í mar ionad athchúrsála leabhar agus muid ag ullmhú don athoscailt. Má bhíonn tú in ann cuidiú linn aon lá ar feadh uair a chloig nó dhó, cuir do shonraí chuig Jen ag rang6b@gmail.com, ldt.  Ní bheidh cead ach ag triúr a bheith sa leabharlann ag aon am amháin de bharr na comhairle sláinte agus ní féidir aon pháistí a bheith leat, faraor.

 

We are looking for some help to organise our school library, which we used as a book dump while we were preparing for our re-opening. If you are willing and available to help us any day for an hour or two, please, send your details to Jen at rang6b@gmail.com. In keeping with the public health guidelines, a maximum of three people can help at any given time.  Unfortunately we can’t allow children/ infants to be present.

 

Gaelcholáiste nua

Tá iarratas déanta ag An Foras Pátrúnachta, Gaelcholáiste nua a bhunú i mBaile Átha Cliath Theas. Má éiríonn leo, beidh sé ar  Ascaill Pháirc an Bhaile Nua, An Charraig Dhubh. Táimid ag iarraidh oraibh tacú leo an líon is mó vótaí ar son An Foras a fháil ó thuismitheoirí sa cheantar a bhfuil páiste i R2 – R6 acu. 

Tá eolas breise ag: http://gaelscoil4all.ie/ga/baile-an-bhothair-an-charraig-dhubh-dun-laoghaire/

Is féidir leatsa tacú:  Vótáil agus iarr ar thuismitheoirí eile sa cheantar vótáil ar son An Foras (fiú mura roghnódh siad an scoil seo – cabhródh gach vóta leat rogha Gaelcholáiste a bheith agat sa todhchaí!)

An Foras Pátrúnachta, has applied to open a new Gaelcholáiste in South Dublin. If successful, it will be at Newtown Park Avenue, Blackrock. We are asking you to help An Foras to secure as many votes as possible from parents of children in 2nd to 6th class living in the catchment stretching from Booterstown to Dalkey. 

 

Further info is available at: http://gaelscoil4all.ie/booterstown-blackrock-dun-laoghaire/

 Help by: Voting and asking parents in the area to vote for An Foras (even if they have another school in mind or wouldn’t choose this school – their votes can help ensure other children can attend a Gaelcholáiste!)

 

 

Tacaíocht

Tabhair tacaíocht do na gnónna seo a thacaigh linn, ldt.  Luaigh Scoil Lorcáin leo.

Consider supporting this businesses which supported us over the years.  Please mention Scoil Lorcáin, if you do so.

 

Glas Tuathail Halo Jewellery
Glas Tuathail Beauty at Eden
Glas Tuathail J O’Connor Meats Ltd
Glas Tuathail Mitchell & Son
Glas Tuathail 64 Wine
Glas Tuathail Cavistons Food Emporium
Gleann na gCaorach Glenageary Tennis club
Gráinseach an Déin Mardi Confectionery
Gráinseach an Déin The Grange Pub
Gráinseach an Déin SuperValu
Gráinseach an Déin Libreros Take Away
Gráinseach an Déin Xpert Dry Cleaners
Gráinseach an Déin Grange Pharmacy
Gráinseach an Déin Fellini’s Restaurant
Gráinseach an Déin Barber Shop
Gráinseach an Déin Sakura Hair & Beauty
Gráinseach an Déin M.F. Auto Services
Stigh Lorgan Kilkenny Shop
Stigh Lorgan Rocks Jewellers
Stigh Lorgan Donnybrook Fair
Stigh Lorgan Riba Restaurant
Stigh Lorgan Leisureplex
Stigh Lorgan Odeon Cinema
Baile na Lobhar Westwood Gym
UCD, Belfield Leinster Rugby
Baile Átha Cliath 4 RDS
Baile Átha Cliath 2 Flynn O’Driscoll Business Lawyers
  Chaos and Harmony (www.chaosandharmony.ie)
Baile Átha Cliath 4 TG4
Baile Átha Cliath 2 Parliament na hEorpa
Baile Átha Cliath 1 An Gúm
Baile Átha Cliath 4 RTE Raidió na Gaeltachta
Baile na Lobhar Fleurtatious
Átha an Ghainimh Zero latency VR in Sandyford.
Áth na Sceire Cool Planet Experience @ Powerscourt, Enniskerry
  Vicar Street
Charraig Mhaighin Smyths
Dun laoghaire Sweet shop
Gráinseach an Déin Apache pizza
Sir John Rogerson’s quay 3 mobile
An tSeanchill Champs barber
Dun Laoghaire Cali kitchen
Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2 The grooming rooms
Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2 Eve at the grooming rooms
Cuas an Ghainimh Bloomingdales florist
Cuas an Ghainimh Rococo
  Formality online

 

Buíochas

Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht le gach gné de shaor na scoile.

Thank you for your help with all aspects of school life.