Baile Home

Fáilte ar ais tar éis an tSamhraidh.  Fáilte speisialta roimh na daltaí a bheidh ag tosú i Scoil Lorcáin.

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh linn an €100,000 don athfhorbairt a bhaint amach roimh an samhradh.

Táimid ag súil anois go dtosóidh an obair roimh dheireadh Mhí Mheán Fómhair.  

Tá iarracht speisialta á lorg againn ó gach teaghlach chun líon na dturasanna gluaisteán ar Scoil Lorcáin a laghdú.  Cabhraigh linn agus leis an timpeallacht, le do thoil.

 

Welcome back to all after the summer break.  a special welcome to children starting in Scoil Lorcáin on Monda 1st  September.

Thanks to all who helped us reach the €100,000 fundraising target before the summer.  The two tone blue corner is especially appropriate with the Dubs in the Football Final once more.

We're lookng for a big effort from all families to reduce the number of car journeys to Scoil Lorcáin, starting on Monday 1st September. Please help us and help the invironment.

We're now hoping the development will start mid  late September.

Follow us on Facebook