Baile Home

Réamhobair ag tosú. 
Beidh an réamhobair don bhforbairt ag tosú Dé Luain.  Beidh an Clós Mór agus an Clós Páirceála dúnta agus tógtha ag Manley Construction.  Beidh an geata coisithe in aice le Lána Alma dúnta do phobal na scoile.  Caithfidh gach duine teacht isteach an príomhgheata ag cúinne thoir-thuaidh na scoile.  Tá áiteanna nua do línte roinnt de na ranganna ach tá a fhios ag na páistí cá bhfuil siad.  Ní ceart go mbeadh mórán cur isteach ar chúrsaí inmheánacha sa scoil ag an bpinte seo, seachas an glór.  Beidh gá ag ainn le solúbthacht agus cúpla bucaod grá.  Tá súil againn go dtosóidh an tionscnamh tógála go foirmeálta an Luan ina dhiaidh sin 22 M Fómhair.
The preparotary work for the redevelopment starts Monday 15 September.  The Clós Mór and car park will be closed to us and taken over by Manley Construction.  The pedestrian gate on the south side of the school, by Alma Lane, will be closed to us.  All children will access the school by the main gate at the north-eastern corner.  Some class lines have moved but the children know where they are.  We’re going to constantly review our arrangements. There shouldn’t be much disrutpion to the internal working of the school at this point, bar noise.  We’ll all need to show some flexibility and loads of love.  We hope the project work itself will start proper the following Monday 22nd September.

Druil Tine
Reachtálamar Druil Tine inniu Aoine 12 Meán Fómhair faoi na toscaí a bheidh i réim san fhorbairt.  Folmhaíodh an dá fhoirgneamh laistigh de 2 nóiméad 20 soicind.  Bhíomar sásta go leor leis seo.
We conducted a fire drill today, Friday 12th September under the conditions which will prevail during the redevelopment..  All buildings were evacuated within2 minutes and 20 seconds.

Follow us on Facebook