October 28, 2022

Bhuhúúúúúú

Clárú do Mheán Fómhair 2023

Bhí ar gach scoil sa stát polasaí nua iontrála a chur i bhfeidhm ag tús na scoilbhliana seo caite.  Tá ár bpolasí nua cláraithe ar an suíomh idirlín.  Gné lárnach de pholasaí gach scoil is ea nach bhfuil Liosta Feithimh ann a thuilleadh.  Ní féidir clárú ach ar feadh tréimhse 3 seachtaine a thosaíonn 1 Deireadh Fómhair an bhliain sular mhaith leat go bhfreastalódh do pháiste ar an scoil.  Léigh an polasaí go cúramach, má bhaineann sé leat.  Má chláraigh tú páiste roimh 1/2/2020 beidh forálach an tseanPholasaí i bhfeidhm maidir le Liosta Iarratas.  Beidh foirmeacha iarratais do 9.23 amháin ar fáil anseo https://www.aladdin.ie/i/39040509?lang=ga ón Satharn 1 Deireadh Fómhair.  Léigh an polasaí go cúramach.

Every school in the state has introduced a new enrolment policy since last year.  Our policy is on the website.  An essential feature of every policy is that there are no more Waiting Lists.  Applications can only be accepted for a 3 week period starting 1st October prior to the September when you would like your child to start.  If you don’t apply within that period your application will go to the bottom of the list, no matter what category you are in.  Read the policy carefully if this concerns you.  Applications received prior to 1/2/20 will be placed on Lists of Applicants under the previous policy.  Enrolment forms for 9/23 only will be available here https://www.aladdin.ie/i/39040509?lang=ga from Saturday 1st October.  Read the policy, please.