Nuachtlitir Eanáir 2020

Mar 06, 2020

 

 

Bord nua Bainistíochta

Tá Bord nua Bainistiochta tar éis teacht i bhfeidhm i Scoil Lorcáin.  Guímid gach ádh ar an mBord nua.  Feach na baill thíos.  Má tá aon ábhar gur mhaith leat go bpléifeadh an Bord is ceart scríobh ag Cathaoirleach /Rúnaí an Bhord Bainistíochta, f/ch Scoil Lorcáin.

 

Baill an Bhoird:

Ainmnithe an Phátrúin

Muireann Ní Mhóráin

Aisling Lavelle

 

Príomhoide: Colmán Ó Drisceoil

Ainmní na Múinteoirí: Eva Máirtín

 

Ainmnithe na dTuismitheoirí

Marcus Ó Buachalla

Siobhán Nic Gaoithín

 

Ainmnithe ón bPobal

Jo O Connor

Pádraig Ó Feinneadha

 

Above you’ll find the members of our new Board of Management, which will run the school until 11/2023.  We wish them well in their work.  If you wish to raise an issue with the Board, you are welcome to write to Rúnaí/ Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta. c/o Scoil Lorcáin.

 

Cúram 1.15 – 2.15 Dúnta 5 Feabhra 2020

Beidh Cúram 1.15 – 2.15 Scoil Lorcáin dúnta ar an gCéadaoin 5 Feabhra, mar nach mbeidh foireann againn chun é a reachtáil.  Gabhaimid ár leithscéal as seo.

Tá formhór acu siúd atá ag obair sa Chúram og obair sna seirbhísí luathoideachais – naíonraí is eile.  Tá léirsiú ar siúl ag an earnáil sin 5/2 chun brú a chur ar an rialtas acmhainní agus eagar cuí a chur ar fáil.  Beidh Naíonra Lorcáin agus Explorers Cúram Iarscoile Scoil Lorcáin dúnta ar an lá, chomh maith, agus na hoibrithe ag glacadh páirte sa léirsiú.

Cuirfimid spás ar fáil idir 1.15 – 2.15in ar an lá, do thuismitheoirí/ feighlithe a bheidh ag fanacht chun páistí níos sine a bhailiú ag 2:15 in.

Our Cúram 1.15 – 2.15 will be closed Wednesday 5th February because we won’t have the staff to run it.  We apologise for any inconvenience.

Most of those working in the Cúram are working in Early Childhood Education.  This sector is staging a protest on the 5th to encourage the government to provide suitable funding and regulation.  Both Naíonra Lorcáin and Explorers Afterschool Care will be closed on the 5th also.  They and we would appreciate your support.

We will provide a space on the day 1.15 – 2.15 pm for parents/ minders who will be collecting older children at 2.15 pm. 

 

Fadhbanna Forbartha

Mar eolas, tá fadbhanna fós againn le gnéithe éagsúla den bhforbairt a deineadh ar an scoil idir 5 – 8 mbliana ó shin.   I meac na bhfadhbanna is mór tá:

Níl síleáil an halla oiriúnach do chúrsaí spóirt tharla gan í a bheith ceangailte i gceart.,

Bíonn braon anuas ó dhíon an halla agus tá an t-urlár adhmaid ag atadh beagán dá bharr

Theip ar ghnéithe éagsúla den chóras teasa agus tá deacrachtaí lena fháil deisithe

Tá fadhbanna leanúnacha againn le doirse agus fuinneoga seachtracha agus inmheánacha.

Támid ag leanúint ar aghaidh ag iarraidh na bhfadhbanna seo a réiteach ach tá sé deacair dul chun cinn a dhéanamh.

We are still having difficulties with various aspects of the redevelopment we underwent some 5 – 8 years ago.  Amongst the main issues we face are:

          Our sports’ hall ceiling not being suitable for sports, as it’s not braced properly

Leaks in the hall roof, leading to some swelling of the wooden floor

Various elements of the heating system failing and problems getting them fixed.

Continuous internal and external problems with windows and doors.

We are continuing with our efforts to resolve these problems, but progress is frustratingly slow.

 

Boscaí nua bána Athchúrsála

Glactar le gach saghas paicéad criospaí, brioscaí agus craiceirí.  Ní ghlactar le boscaí pringles ná málaí grán rósta. Buíochas le Fo-choiste Glas Chumann na dTuismitheoirí.

We have new white recycling boxes in the front bicycle shelter.  They take all biscuit, crisp and cracker packaging.  They don’t take popcorn bags or pringle containers. 

 

Pacáistiú Lóin á sheoladh abhaile againn

Beidh bruscar lóin á sheoladh abhaile againn as seo amach I mboscaí lóin na bpáistí.  Bhí an iomarca múirín againn le déileáil leis.  Cheapamar, chomh maith, go n-ardódh sé feasacht ar an bpacáistiú a úsáidtear.

We’ll be sending home packaging etc from lunches from now on.  We were unable to deal with the amount of compostable material being generated.  We also thought it would help to raise awareness of the packaging involved.

 

Pas Cuairteora

Go raibh maith agaibh as bhur gcomhoibriú leis an bPas Cuairteora d’aon duine a thagann isteach sa scoil i rith an lae.

Thank you for your co-operation with the new Pas Cuairteora Scoil Lorcáin, our visitors pass for anyone entering the school during the school day.

 

Gaeilge sa chlós

Buíochas libh as an nGaeilge go léir a labhraítear timpeall na scoile, go speisialta uathu siúd nach bhfuil líofa.  Níl sé éasca.  Ba bhreá linn gan ach Gaeilge a chloisteáil go hard sa Chlós ag 2.15 in, go speisialta ar an Aoine.

Thank you for all the Irish that is spoken around the school.  We appreciate it’s not easy for everyone. We’d love Irish only to be heard spoken aloud in the clós ag 2.15, especially on Friday’s.

 

Chéad Chomaoineach agus Cóineartú

Beidh an tAthair John Delaney ón gCarraig Dhubh ag tabhairt faoi na searmanais chreidimh dúinn i mbliana. Táimid buíoch dó.

Chéad Fhaoistin dearbhaithe don Chéadaoin 5/2 9.00 agus 10.00 rn.

Aifreann na nGeallúintí athruithe go Céadaoin 12/2 ag ag 7.30 in.

Cóineartú dearbhaithe don Chéadaoin 25/3.

Chéad Chomaoineach dearbhaithe don Satharn 16/5.

Father John Delaney from Blackrock will be celebrating First Communion and helping us with our other religious ceremonies this year.  We are very grateful to him for his support.

First Confession confirmed for Wednesday 5/2 9.00 and 10.00 am.

Aifreann na nGeallúintí/ Ceremony of Light for Rang 6 changed to Wednesday 12/2 7.30 pm.

Confirmation confirmed for Wednesday 25th March.

First Communion confirmed for Saturday 16th May.

 

 

Páirceáil

Tá feabhas ar chúrsaí.  Buíochas.  Leanaimis ar aghaidh.

Na Cúinní a choimeád saor.

Fanacht amach as an gCearnóg go hiomlán más féidir in aon chor é.

Thank you for the improvement in parking round the school.  Let’s keep it up.  Keep the corners free.  Let all those picking up Scoil Lorcáin children know.Why not stay out of Eaton Square altogether.  There’s no need to drive that close to the school. 

 

Lá Ríomhshábháltachta 11 Feabhra – beidh againn

Internet Safety Day 11th February – we’ll be active.

 

Ceapacháin Meánbhainistíochta

Comhghairdeas le Jen Ní Mhathúna agus Sinéad Ní Dhóláin a ceapadh go postanna meánbhainistíochta i Scoil Lorcáin le déanaí; Jen le cúram na Leabharlainne agus Sinéad le cúram chúrsaí teicneolaíochta.

Congratulations to Sinéad Ní Dhóláin and Jen Ní Mhathúna, who were recently appointed to middle-management positions in Scoil Lorcáin with respective responsibility for Technology and the Library.

 

Ranganna Gaeilge

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí/caomhnóirí/feighlithe ag tosú 3ú Feabhra sa scoil.  Costas €50 don téarma (7 seachtain).

Irish classes for parents/guardians/minders starting 3rd February in Scoil Lorcáin.  Cost €50 for the term (7 weeks).

Tuilleadh eolais: SLRangannaGaeilge@gmail.com (Muireann Nic Giolla Phádraig).

 

 

Duais na Gaeilge 13 Eanáir 2020 – Comhghairdeas leo.

Nuada Ó Murchú R3, In Uí Mhuineacháin

Cormac  Ó Cinnéide, R2, In Mhic Íomhair

Rebecca Murdock, R2, In Mhic Íomhair

Kate Ní Chárthaigh, R6, Bn Uí Lúing

Connie Ní Chinnéide, R4, Máistir Ó Briain

Sarah Ní Chéileachair, R4, In Uí Labhraí

Dáithí Ó Conchoille, R1, Katie Nic Ruairí

Ferdia Ó hÉideáin, R5, In Mhic Shamhráin

Aoife De Fréine, R6, In Uí Mhathúna

Lughaidh Van As, R3, In Uí Mhurchú

Liam Óg Ó Lonargáin, R2, In De Staic

 

Duais na Gaeilge 20 Eanáir 2020 – Moladh mór tuillte

 

Senan Ó Caoimh R1, In Mhic Ruairí

Emma Ní  Chlúmháin, R3, In Uí Mhuineacháin

Béibhinn Ní Chaithnia, R2, In Mhic Íomhair

Scott Mac Donnchaidh, R4, Máistir Ó Briain

Tommy Grauer, Naí Shinsir, In Uí Mhurchú

Phelim Binéad, R5, In Máirtín

 

 
Club Leabhar na nÓg
le Sadhbh Devlin, Scríbhneoir Cónaithe
dlr LexIcon, Leibhéal 3, Seomra 1. 3.30i.n – 4.30i.n

Máirt 21 Eanáir (ag plé Dialann Dúradán)
Máirt 25 Feabhra (leabhar le roghnú)
Máirt 24 Márta (leabhar le roghnú)

An maith leat bheith ag léamh? Ar mhaith leat deis a fháil labhairt faoi scéalta

agus carachtair le daoine óga eile? Más ea, seo an club duitse! Beimid ag bualadh le

chéile go minic le scoth na leabhair Gaeilge do dhaoine óga a phlé.

Aois 8-12. Bí linn!Áirthintí: dlrlexiconlib@dlrcoco.ie

 

Cumann Gaelach na hEaglaise i bpáirt le Pobal an Aifrinn Seachtain na hAontachta Críostaí 2020: Seirbhís Urnaí agus Ceoil Ardteampall Chríost Dé hAoine 24 Eanáir 8 P.M.

Téama: Bhí na hoileánaigh thar a bheith cineálta linn (Gníomh. 28:2) Seanmóir: An tAth. Séamus Ó hÉanaigh S.P. Ceol: Cór Ghaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin, faoi stiúir ag Clár Ní Thuathail & Ailbhe Nic Cába

Christ Church Cathedral, 8 p.m., Friday 24 January 2020 A Service of prayer and music in Irish for Christian Unity Week Theme: The islanders showed us unusual kindness (Acts 28:2)

 

Cosc ar Ghutháin Chliste

Meabhraimid go bhfuil cosc ar ghutháin chliste a thabhairt ar scoil in aon chor ag daltaí.  San áireamh anseo, tá uaireadóirí agus fearas cliste eile, chomh maith – aon fhearas ar féidir rochtan a fháil ar an idirlíonleis.

We’d like to remind you that smartphone and all devices which can access the internet eg. Watches, are not allowed to be brought in to the school by pupils.  We appreciate your support in this.

 

Athchúrsáil Éadaí Scoile

Tá brón orainn ach ní féidir linn glacadh a thuilleadh le sean-éadaí scoile.  Níl áis againn chun iad a stóráil.  Is féidir iad a choimeád agus iad a thabhairt isteach má chuirimid amach fógra ag deireadh an Mheithimh chun iad  a athchúrsáil nó nuair atá éadaí á mbailiú d’Aonach na Nollag.  Má tá fonn ar thuismitheoirí córas athchúrsála a chur ar bun, tá fáilte romhaibh labhairt le Colmán.

Nuair a chuirimid meall éadaí caillte amach sa Chlós, tá fáilte romhat aon rud a thógaint, Cuma an leat é nó nach leat.  Déanfar athchúrsáil ar an méid atá fágtha.

We’re sorry but we won’t be able to accept recycled school clothes any more.  We can’t store them.  We may invite you to send them in in June for a recycling week.  They can also be kept at home for Aonach na Nollag.  If anyone is interested in setting up a recycling scheme for the clothes, please talk to Colmán.

When the piles of lost clothes we have are put out in the yard, you are welcome to take anything, be it yours or not.  All that’s left will be recycled.

 

Cruinnithe T/M Naíonáin agus Rang 1

Ar siúl ar an 11 Feabhra agus ar laethanta eile an tseachtain sin.  Beidh nóta ar leith á sheachadadh againn.

Parent/Teacher meetings for Junior/ Senior Infants and Rang1 will be on the 11th of February and on other days that week.  We’ll be distributing a separate note.

 

Léacht Sábháilteacht Idirlín/ Internet safety talk

‘Comhairle do Thuismitheoirí a bhfuil Páistí Óga acu’ curtha i láthair ag Colman Noctor

Beidh an seimineár (60 nóiméad de fhad) seo, maidir le sabháilteacht in úsaid idirlín, go háirithe i gcomhthéacs leanaí óga. Freisin, beidh plé ar na bealaí is fearr teacht aniar a chothú i leanaí óga, sa ré digiteach.

Deardaoin 30 Eanair 2020 ag 7.45 i.n. i Halla Scoil Lorcáin

(Beidh an léacht seo as Béarla)

 ‘Internet safety for Parents with young children’ delivered by Dr. Colman Noctor

This one hour talk will look at the impact of internet use on mental health and emotional well-being, particularly on children. It will also focus on how to build emotional resilience in children, in a digital era.

Thursday, 30 January 2020 at 7.45 pm in Halla Scoil Lorcáin

(This talk will be in English)

 

 

Croí Cine

Tá eagrán nua den leabhar “Croí Cine” le Seán de Fréine á fhoilsiú ag Cló Iar-Chonnachta. Foilsíodh an céad eagrán sa bhliain 1990, agus tá an-chuid oibre déanta ag Seán le blianta anuas chun cur leis an gcnuasach. Is feidir breis a léamh faoin eagrán nua anseo: https://www.cic.ie/en/books/published-books/croi-cine.

 

Is seanathair Aoife de Fréine (rang 6) and Sophie de Fréine (rang 4) é Seán.

 

Beidh seoladh oifigiúil an leabhair Dé Máirt, 4 Feabhra, ag 6:30in, san Irish Writers’ Museum, Cearnóg Parnell. Beidh Alan Titley ag rá cúpla focal. Táimid go léir an-bhródúil as Seán.  Ba bhreá le Muintir de Fréine baill phobal Scoil Lorcáin a fheiscint ag an seoladh.

 

Seán de Fréine – grandfather of Aoife Rang 6 and Sophie Rang 4 – is launching a revised edition of his 1990 bestseller Croí Cine Tuesday 4th February, at 6:30p.m. in the Irish Writers Museum, Parnell Square.  Croí Cine is a compendium of Irish writing through the ages and features some of the best examples of poetry, sayings and opinion writing in Irish across hundreds of years.  Seán would be delighted to meet members of the Scoil Lorcáin community at the launch.