Nuachtlitir Scoil Lorcáin Nollaig 2019

Nov 28, 2019

Nuachtlitir Scoil Lorcáin

Nollaig 2019

 

Aonach na Nollag

 

Ar an Satharn beag seo 30 Samhain

1.00 – 4.30 in

Fáilte speisialta roimh Bhuidéil, duaiseanna do Roth an Áidh, dearbháin/ticéidí, Cístí (ar an Aoine, nó maidin Shathairn).

Leabhair, bréagáin, bric-le-breac, éadaí.

We have our Christmas fair this Saturday.  Hope to see you all there.  Donations for the Aonach can be dropped in morning or afternoon, or Saturday morning from 10.00 am.  Really welcome would be bottles for bottle stall, prizes for wheel of fortune, vouchers and cakes (Friday evening/ Saturday morning).  Raffle cards can be returned to the school or brought to the Aonach itself.

 

Ceolchoirmeacha na Nollag

Déardaoin 19 Nollaig

Ceolchoirm na Naíonán 9.30 in

Ceolchoirm Rang 1-3 10.30 in

Ceolchoirm Rang 4-6 11.30 in.

Sóláistí curtha ar fáil idir na ceolchoirmeacha ag iarscoláirí atá ag bailiú airgid chun tithe a thógáil sa tSiombáib.

Christmas Concerts will be on Thursday 19th December as outlined above.  Tea/ Coffee/ refreshments provided by past pupils who are raising money for a house-building trip to Zambia.

 

 

Cruinniú maidir leo siúd a bhfuil suim acu sa Ghairdín Scoile

Aoine 6 Nollaig 1.30 Cúinne na Naíonán

Táimid chun obair a fháil déanta ar an nGairdín – tá sí ag teastáil – ba mhaith linn tuairimí / moltaí a fháil agus féachaint an bhfuil suim ag pobal na scoile cabhrú leis an ngairdín a choimeád tar éis na hoibre.  Is féidir scríobh chughainn le moltaí muna bhfuil tú in ann freastal ar an gcruinniú.

We’re holding a meeting to receive input on out garden, for those who are interested.  We plan on getting work done on it.  So if you have suggestions are would be interested in helping to maintain the garden after the work is done, come along to Cúinne na Naíonán Friday next 6th December 1.30 pm.  You are welcome to email us if you cannot attend the meeting.

 

Naomh Uinsionn de Pól

Tá sé i gceist againn bailiúchán bia do Naomh Uinsionn de Pól a dhéanamh ón gCéadaoin 11/12 go dtí an Aoine 13/12.  Breis eolais amach anseo.

We’ll be undertaking our annual collection of goods for St. VdeP Wednesday – Friday 11th – 13th December.  More anon.

 

 

Moya Brennan

Nollaig Éireannach

Aoi speisialta: Sibéal

Láithreoir: Bláthnaid Ní Chofaigh

Dé Luain 23 Nollaig 7.30 in

Séipéal Bhaile na Manach

Ticéidí ar fáil ó Oifig an Phoist agus Hewett’s BnaM agus www.moyabrennan.com

Tichets for Moya Brennan with special guest Sibéal in Monkstown Church Monday 23rd 7.30 pm available in Monkstown Post Office and Hewetts.  It’s always a wonderful way to get Christmas into full swing.

 

Grúpa Tuistí is Leanbh

Gach maidin Aoine.  Buail isteach chuig Seomra 5 teolaí.  Lig dod leanbh a bheith ag spraoi agus bíodh tusa ag cleachtadh do chuid Gaeilge.

Parent and Toddler Group 8.35 – 9.30 every Friday morning in the nice warm Seomra 5.  Come in, let your child play and practise your Irish.  All levels welcome.

 

Leabharlann na hAoine

Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach chuig an Leabharlann Dé hAoine 8.15 – 8.35rn chun leabhair Ghaeilge a fháil ar iasacht dá bpáistí nó chun a bpáistí a thabhairt isteach chuig an Leabharlann chun leabhar Gaeilge a léamh.

Parents are welcome to the school library Friday mornings 8.15 – 8.35 am to borrow an Irish book for their children or to bring their child to the library to choose an Irish book.

 

Geansaithe Nollag

Beidh cead ag daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí geansaithe Nollag a chaitheamh Aoine 6 Nollaig.  Beidh fáilte roimh shíntiúis ar an lá ar mhaithe le Focus Ireland.  Molaimid €2 an páiste, ach fút féin atá seo.

All are invited to wear Christmas Jumpers Friday 6th December and are also invited to contribute to a collection for Focus Ireland.  €2 is the suggested contribution, but it’s up to you.

 

Leithreas thíos staighre dúnta

Gabh ár leithscéal, ach tá orainn an leithreas a bhí ar fáil don phobal thíos staighre i gCúinne na Naíonán a dhúnadh don phobal de bharr riachtanais scoile.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí/feighlithe agus páistí óga an leithreas atá thuas staighre ar Leibhéal na Talún idir Oifig na Scoile agus an Halla a úsáid.

We have had to close the easy-access toilet downstairs in Cúinne na Naíonán to public access because of school needs.  There parents/minders/pre-school children are welcome to use the easy-access toilet upstairs on the ground floor between Oifig na Scoile and the Halla.

 

Línte ag 1.15 i gCúinne na Naíonán

Iarraimid ar thuismitheoirí/ fheighlithe gan brú tríd línte pháistí Bhn. Uí Mhurchú agus In. Uí Choitir ag ceann Chúinne na Naíonán ag 1.15, le do thoil.  Má tá tú ag iarraidh dul suas staighre, fan go dtí go bhfuil na línte glante, le do thoil.  Tá sé dúshlánach go leor súil a choimeád ar 40 páiste ag an am.

We ask parents/minders not to push through the lines of children from Bn. Uí Mhurchú’s and In. Uí Choitir’s classes at the head of Cúinne na Naíonán ag 1.15 please.  If you need to go upstairs you can go around and in the front door, or just wait till Paula and Orla have handed over all their children.  This will help us ensure the safe handover of the children.  Thanks for your help with this.

 

Cuntas Twitter @scoillorcain.

Coimeád súil orainn.

Our Twitter account keeps you slightly in touch in a slightly informal way with some aspects of school life.

 

Oíche Chiúin

Beidh Oíche Chiúin á chanadh againn go léir ag na ceolchoirmeacha, is ea, muid go léir! Bímis ag cleachtadh maidin, nóin is oíche.

We will all be singing Oíche Chiúin at the Christmas Concerts.  Home practise times: 7.00 am – 9.00 pm.

Oíche Chiúin

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé       

Cách ina suan, dís araon,                              

Dís is dílse ‘faire le spéis,                              

Naíon beag gnaoigheal                

Ceannanntais caomh                                     

Críost ina chodladh go séimh                     

Críost ina chodladh go séimh

 

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé

Aoirí ar dtús, chuala an scéal

Allelúia,  aingil ag glaoch

Cantain suairc i ngar is a gcéin

Críost ár Slánaitheoir féin

Críost ár Slánaitheoir féin

 

 

Duais na Gaeilge 25/11/19

R1 Senan Ó Floinn R2 Amelia Ní Ruáin, Isbéal Nic Eoin, Ultan Ó Tuathaláin R3 Toby de Brún Ó Loingsigh, Sumati McPherson R5 Donnchadh Ó MaoilbheannaighR6 Aoibhín Ó Sioradáin, Éabha Breathnach

 

Cumann na bPíobairí Uilleann

Craobh Leo Rowsome

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

 

Ceachtanna Cheoil Tradisiúnta

Píobaí Uilleann

Bosca Cheoil

Veidhlín

Feadóg Stáin

Consirtín Feadóg Mór

Cuit

Bainseo

Amhráinaíocht ar an Sean Nós

Ranganna Bodhrán nua

 

Dé Céadaoin & Dé Sathairn 6-9 i.n.

 

Rphoist: mary.walsh@hotmail.com nó chuir glaoch ar Mary 087 635 0059