Nuachtlitir Dheireadh Fómhair 2016b

Jan 12, 2017

 

Gaelscoil nua i nDún Laoghaire

Tugann Bord Bainistíochta Scoil Lorcáin tacaíocht don bhfeachtas do ghaelscoil nua i nDún Laoghaire.  Féach an t-eolas thíos agus scaip an scéal, le do thoil, ar aon duine eile  a mbeadh suim acu.

The Board of Management of Scoil Lorcáin supports the campaign for a new gaelscoil in Dún Laoghaire.  See information below and please let anyone else who may be interested know.

Céilí na Samhna

Anocht Déardaoin 27 Deireadh Fómhair

Rang 2-6

7.00 – 9.00 in

€5 an teaghlach

Coiste na dTuismitheoirí

 

Múinteoirí Nua

Cuirimid failte roimh Christina Ní Mhurchú agus Cáit Ní Dhuinneacha a bheidh ag tosú ag múineadh sa scoil tar éis an bhriseadh meántéarma in áit Emer Uí Chéidigh – a bhfuil post eile faighte aici – agus Caitríona Magner – a bheidh ag dul amach ar shaoire máthrachais – fá seach.  Guímid gach ádh ar Chaitríona agus ar Emer.

We welcome two new teachers to our staff after the mid-term.  Cáit Ní Dhuinneacha who will be replacing Caitríona Magner who is going on maternity leave and Christina Ní Mhurchú, who will be replacing Emer Ní Chéidigh, who has secured another placement.  We wish both Caitríona and Emer all the best.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 17 Deireadh Fómhair 2016

R1 Connie Ní Chinnéide, Molly Ní Fhlatharta. R2 Sophie Ní Mhurchú, James de Buitléar. R3 Lúc Ó hAonghusa, Ella Ní Uaghaidh. R4 Ciarán Ó Raghallaigh, Adam Ó Murchú.  R5 Eoghan Ó hAnluain Fay, Evanne Ní Thóibín.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 24 Deireadh Fómhair 2016

R1 Aoibhinn, Jamie Ó hÓldáin, Emily Rose, Fia.  R2 Maria de Buitléir, Ciarán Mac an Rothaich.  R3 Luan Mac Tréinir, Róisín Dubh. R4 Síofra de Paor, Turlough Ó Síocháin, Seán Mac Donnchaidh. R5 Doireann Ní Lafáin, Bláthna Marray. R6 Iseult Nic Craith, Ciara Ní Bhrádaigh, Aodhán Inglis, Annalivia Ní Aodha.

Comhghairdeas leo ar fad.

 

Feighlí Linbh

Táimid ag lorg feighlí linbh le Gaeilge i ndeisceart Bhaile Átha Cliath. Bheadh an fheighlíocht ag teastáil go hiondúil ó 8:00 ar maidin go 3 sa tráthnóna ó Luan go hAoine i rith am téarma bunscoile amháin. Teagmháil: niallod@gmail.com nó 0863650806

Above is an ad looking for a childminder fluent in Irish.

 

Teacht isteach sa scoil

 Iarraimid ar thuismitheoirí agus ar pháistí gan teacht isteach sa scoil tar éis 2.15 gan chead a bheith faighte ó mhúinteoir nó ón Rúnaí.  Tá sé seo tábhachtach ar bhonn slándála agus ar bhonn chaomhnú pháistí.  Go raibh maith agaibh as bhur gcabhair leis seo.

We ask parents and children not to enter the school building except as far as the Office Hatch without receiving permission from a teacher or the school secretary.  This is important on security and child safety grounds.  Thank you for your help.


BUNSCOIL ILCHREIDMHEACH LÁN-Ghaeilge 

Tá se fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go bhfuil bunscoil nua le hoscailt i gceantar Dhún Laoghaire in

  1. Más maith leat go mbeidh scoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach ar fáil mar rogha sa cheantar seo, líon isteach foirm léirithe spéise inniu.

Cad is scoil ilchreidmheach ann?

Tá scoileanna ilchreidmheacha oscailte do chlanna ar gach creideamh

chomh maith le clanna gan aon chreideamh. Ní mhúintear aon reiligiún faoi leith mar chuid d’amchlár oifigiúil na scoile. Foghlaimíonn na páistí faoi

luachanna, creidimh agus gach reiligiún tríd an gclár oideachais eiticiúil

Croí na Scoile.

An mbeidh tionchar ag an tumoideachas ar chumas Béarla mo

pháiste?

Léiríonn taighde neamhspleách ón bhForas Taighde ar Oideachas go bhfuil

caighdeán an Bhéarla i mbunscoileanna lán-Ghaeilge i bhfad os cionn an

mheáin náisiúnta, rud atá fíor i gcás chaighdeán an mhata freisin.

 

 

The Department of Education & Skills has announced that a new primary school is to open in the Dún Laoghaire area in

September 2017. If you would like to have the choice of a multidenominational

Gaelscoil in this area, please fill out an expression of interest form today. www.gaelscoileanna.ie/dunlaoghaire/

 

What is a multi-denominational school?

A multi-denominational school is one open to families of all faiths and none.

No particular (denominational) religion is taught within the official school

timetable, instead children learn about values, beliefs and all religions

through the Croí na Scoile ethical education programme.

 

How will learning everything through Irish affect my child’s

development in English?

Independent research conducted by the Educational Research Centre

shows that the standard of English in Irish-medium primary schools is well

above the national average, as is the standard in maths.

 

Grúpa Tuistí agus Leanaí Ghlór na nGael i ndeisceart Átha Cliath.

 

Ranganna Damhsa ar an Sean-nós:

Beidh sraith 4 seachtaine dé Ranganna Damhsa ar an Sean-nós ag tosú Déardaoin 27 Deireadh Fómhair sa Chultúrlann, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Cearnóg Belgrave eagraithe ag Glór na nGael.

Páistí 6 bliana+ ón 2.30i.n

Páistí 3 bliana + ón 3.20i.n

Ranganna rialta arís i mí Eanáir 2017.

Breis eolais agus clárú: noirin@glornangael.ie

 

Grúpa Tuistí agus Leanaí Ghlór na nGael:

Cóisir na Samhna, Dé Domhnaigh, 23 Deireadh Fómhair ón 2-4in sa Chultúrlann, Comhaltas Ceoltóirí Éireann i gCearnóg Belgrave! Neart spraoi geallta!

Tagann an grúpa Tuistí + Leanaí le chéile 2 Shathairn sa mhí; Turais agus imeachtaí rialta le teaghlaigh eile le Gaeilge ó Chuige Laighean.

 

Má tá spéis ag aon duine sna himeachtaí eagraithe ag Glór na nGael, is féidir clárú  ag an nasc seo:

Glór na nGael Irish in the Family