Nuachtlitir Eanáir 2016

Feb 01, 2016

 

Dúnadh

Beimid ag dúnadh ag 12 meán lae ar an 16/03/2016 do Shaoire na Cásca.

We will be closing at 12 noon Thursday 15

 March for the Easter Holidays.

 

Buíochas le Coiste na dTuismitheoirí

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Coiste na dTuismitheoirí as airgeadú a dhéanamh ar na scáileáin nua a bheidh sna seomraí athchóiirithe nuair a bheidh siad réidh.  Chosnaíodar breis is €33,000.

Thanks to the Coiste na dTuismitheoirí for funding to the tune of €33,000 plus, the purchase of new interactive screens for the re-furbished rooms, which we hope will be ready some time in February.

 

Cruinniú Cinn Bhliana

Beidh CCB Choiste na dTuismitheoirí ag 8.00 in ar an gCeadaoin 2 Márta 2016.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus chaomhnóirí pháistí na scoile.  Cuirfear breis eolais amach roimh réidh.

Coiste na dTuismitheoirí will have their AGM Wednesday 2nd March 8 pm in the school.  All parents/guardians are welcome.  Further information will be disseminated closer to the date.

 

Lá Oscailt na Scoile

Beidh an scoil ag oscailt Déardaoin 1 Meán Fómhair 2016 tar éis Saoire an tSamhraidh.

School will re-open Thursday 1st September 2016 after the summer holidays.

 

Cúnamh

Tá cúnamh ón gCisteoir ar Choiste na dTuismitheoirí  leis an obair cistíochta  .Má tá suim agat cabhrú labhair le Lara Cisteoir nó le Ciara Cathaoirleach nó fág d’ainm san Oifig le Rós.

The Coiste is looking for a parent to help the Cisteoir (treasurer).  If you would be willing to help out, please have a word with Ciara or Lara, or leave your name with Rós in the school office.

 

Fo-choiste Scéim Ealaíne

Tá Fo-Choiste Scéim Ealaíne bunaithe chun tabhairt faoin Scéim % don Ealaín mar chuid den athfhorbairt.  Féach an fógra thíos.

We have set up a sub-committee to deal with the Per Cent for Art Scheme as part of the redevelopment.  See notice below.

 

Fo-choiste Chomóradh 1916

Tá imeachtaí á n-eagrú againn do Chomóradh 1916.  Beidh imeachtaí á n-eagrú do na daltaí , go speisialta sa tseachtain 22 – 26 Feabhra.  Beidh a lán cuairteoirí ag tabhairt cuairte orthu sna ranganna.  Tá ócáid mhór phoiblí á reachtáil againn do phobal Gaelach Chontae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin, an t-aon ócáid Gaeilge sa chontae mar chuid den chomóradh.  Déardaoin 3 Márta beidh gaolta le daoine a bhí ‘amuigh’ 1916 ar baill de phobal Scoil Lorcáin iad ag caint faoina ngaolta i Halla na Scoile.    I measc na ndaoine a mbeidh trácht orthu beidh Séan Mac Diarmada, Muintir Brugha agus An Rathailleaach.  Beidh fáiltiú óna 6.00 in agus tosóidh an chaint ar 7.00 in.  Seolfaimid abhaile breis eolais níos gaire don am, ach bheimís buíoch ach an scéal a scaipeadh ar aon duine a mbeadh suim acu ina leithéid.

We are organising events to mark the 1916 Commemoration.  Events for the children in school will be focussed on the week of 22nd – 26th February.  We are also organising a major public event on the evening of Thursday March 3rd.   Seven members of the school community who are related to volunteers who were active in 1916 will speak about these relations.  A question and answer forum will also form part of the evening.  The presentations will be in Irish and the ‘q and a’ bilingual.  This is the only Irish language event in the county, as far as we know,  as part of the 1916 Commemorations.  We’d love the event to be well supported, to show that there is a market for Irish language events in the county.

 

 

Focus Ireland

Bhailíomar €695 do Focus Ireland roimh an Nollaig.  Míle buíochas libh go léir.

We collected €695 for Focus Ireland when the children wore their own clothes on the Monday before the Christmas break.  Thanks to all of you.

 

Aonach na Nollag

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na gnónna thíos a thug duaiseanna is rl d’Aonach na Nollag.  D’iarrfaimís ar phobal na scoile smaoineamh ar na gnónna seo nuair atá airgead le caitheamh.

Listed are are the businesses which supported Aonach na Nollag.  We are very grateful to them.  You might consider them when spending some money.

Killiney Castle

Sallynoggin Inn

Bank of Ireland

Newpark Gym

Newpark Swimming

Blue pool (Baile na Manach)

Cosgrave’s Pharmacy (Baile na Manach)

Super Value (Gráinseach an Déin)

Allure hairdressing

Sakura Hairdressing

Fruit and Veg Shop (Gráinseach an Déin)

The Grange Pharmacy

Matt Britton Carpets

O’Shea Newsagents (Gráinseach an Déin)

Mardi Confectionery

Café Solo

Haven Pharmacy (Cill Iníon Léinín)

Derrings butchers ( Cill Iníon Léinín)

Killiney Dry Cleaners

Bláth le Grá

Supervalue (Cill Iníon Léinín)

Fx Buckleys (Baile na Manach)

Cáfe Journal

Foxrock Pharmacy

School uniform Warehouse

Open Minds (Stigh Lorcáin)

Stillorgan Décor

Chapter One

RTE Films

 

Abhaile

Tá cead ag páiste fágáil go luath má tá cead tugtha ag an tuismitheoir. Muna bhfuil an tuismitheoir ag teacht chuig doras an tseomra ranga, caithfidh an cead a bheith i scríbhinn. Má thagann duine seachas an tuismitheoir chun an páiste a bhailiú luath, caithfidh an tuismitheoir cead a thabhairt i scríbhinn. Moltar go mbaileofaí an páiste ón seomra ranga suas go dtí Rang 3.   Go raibh maith agaibh as bhur gcabhair leis seo.

Children may leave the school early if they have a note from a parent or if the parent comes to the classroom door.  If some one other than a parent comes – even an older sibling – they should have a note from the parent.  Children up to Rang 3 should be collected from the class rather than being told to meet somewhere.  Thank you for your co-operation in this.

 

Aithne a chur ar thuismitheoirí eile agus feabhas a chur ar do chuid Gaeilge – níl sé ródhéanach!

Get to know other parents while brushing up
your Irish – it’s never too late!

All Classes on Wednesday

Ranganna Gaeilge do Thuismitheoirí

ag tosnú Ceadaoin, 20 Mí  Eanáir 2016

BEGINNERS LEVEL 1    7– 8:30   €70 le haghaidh an téarma (10 rang)

BEGINNERS LEVEL 2    7 – 8:30  €70 le haghaidh an téarma (10 rang)

IMPROVERS                  7 – 8       €50 le haghaidh an téarma (10 rang)

Irish Classes for Parents

Recommencing 20th January 2016

in the school

Tuilleadh eolais / More information:

Corinna  087 7870060 / corinnacarrick@hotmail.com

Ranganna spreagúla le tacaíocht ó Coiste na dTuismitheoirí

Great value classes supplemented by Coiste na dTuismitheoirí to encourage participation

 

Léirmheasanna

Tá na ranganna 1-6 anois ag baint taitneamh as na léirmheasanna físe a rinne na páistí ar na leabhair a léadar i rith na Nollag.  Maith sibh, le gach duine a ghlac páirt.

The children are now enjoying watching the book reviews sent in on video for books read during the Christmas break.  Well done to all who took part.

 

Úlla

An dtiocfadh le tuistí leath-úlla a thabhairt do pháistí nach n-itheann úll iomlán.  Bíonn an bosca múirín lán le húlla iomlána ag Briseadh na dTorthaí.  Is cur amú bí is airgid é.

Could parents of younger children give their child half an apple if appropriate.  The compost boxes are full of apples with a bite or two taken out of them.

 

Comórtas Fichille

Beidh comórtaisí fichille á n-eagrú sna ranganna 2-6 sna seachtainí amach romhainn.  Imeoidh beirt as gach rang ar aghaidh chuig Comórtas Scoile ansin.  Roghnófar cúigear as an gComórtas sin chun a bheith ar Fhoireann Fichille Scoil Lorcáin chun páirt a ghlacadh i gComórtas Fichille na nGaelscoileanna.

Chess competitions will be organised in Rang 2-6 in the coming weeks.  Two champions from each class wil proceed to the school competition.  5 players will be be selected to represent the school at the annual competition for gaelscoileanna.  Thanks to our own Chess Master Donnchadh Mac Aogáin for organising this.

 

Riachtanas Leigheas Éigeandála

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar ár gcur chuige maidir le páistí le Riachtanais Speisialta Leighis.  Is páistí iad sin a bhfuil leigheas éageandála á choimeád againn dóibh sa scoil.  Rinneamar teagmháil le tuismitheoirí na bpáistí seo go léir le déanaí, ach má tá ceist ag aon tuismitheoir faoina páiste féin ba bhreá linn go ndéanfadh sibh teagmháil linn.

We are re-viewing our procedure for children with special medical needs.  We have contacted parents of children for whom we hold emergency medicine.  If any body has any query please contact us.

 

Comhghairdeas

Le Brianna Ní Threasaigh atá cáilithe do atá Chomórtas Náisiúnta Snámha na scoileanna  tar éis déanamh go sár-mhaith i gCúige Laighean.  Comhghairdeas leis na daltaí eile ón scoil a ghlac páirt.

Well done to Brianna  for qualifying for the Natioal  Finals in the Schools’ Swimming Competition.  Congratulations to all the pupils from the school who took part.

 

Buíochas

Ba mhaith le Colmán Ó Drisceoil buíochas a ghabháil le pobal na scoile as an gcomhbhrón a deineadh leis ar bhás a athar le déanaí.

Colmán would like to express his gratitude for the sympathy shown by the school community on the recent death of his father.

 

Glaoch ar son Ealaíontóirí.

(English summary below)

Is mian le Bord Bainistíochta Scoil Lorcáin obair ealaíne a choimisiúnú mar chuid den ath-fhorbairt atá ag dul ar aghaidh sa scoil faoi láthair, arna airgeadú ag An Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tá Fo-choiste an Scéim Ealáine bunaithe ag an mBord chuige seo.  Is bunscoil lán-Ghaelach, comhoideachais, í Scoil Lorcáin.

 

Tiachóg €23,000

Iarratar ar iarrthóirí Eolas an Ealaíontóra a léamh go cúramach mar go bhfuil eolas tábhachtach ann.  Is féidir gach eolas a fháil ar publicart.ie nó ón scoil.

The above is a call for applications from artists with fluency in Irish for a Per-cent for Art scheme to the value of €23,000 in Scoil Lorcáin, Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath.  Initial expressions of interest need to be in by 12 noon Friday 5th February.  Full information on publiart.ie or from the school.