Archives: 2016

Ath-Oscailt Oifigiúil Scoil Lorcáin

Fógra Poiblíochta Oíche na nAislingí Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an scoil á hath-oscailt go hoifigiúil ar an Aoine 11 Samhain 2016 – Oíche na nAislingí.  Tá cuireadh oscailte ag iar- scoláirí, mhúinteoirí is thuismitheoirí a bheith linn aar an oíche shóisialta seo.  Scaip an scéal, le do thoil.  Ba bhreá linn sibh


1916

Fógra Poiblíochta Comóradh 1916 Scoil Lorcáin Tá áthas ar Scoil Lorcáin a bheith ag eagrú imeachta ar an Déardaoin 3 Márta 2016 mar chuid de Chomóradh 1916.  Is í seo an phríomh-imeacht comórtha i nGaeilge i gCo. Dhún Laoghaire Ráth an Dúin. Beidh baill de phobal Scoil Lorcáin a raibh gaolta leo amuigh i 1916


Nuachtlitir Eanáir 2016

  Dúnadh Beimid ag dúnadh ag 12 meán lae ar an 16/03/2016 do Shaoire na Cásca. We will be closing at 12 noon Thursday 15  March for the Easter Holidays.   Buíochas le Coiste na dTuismitheoirí Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Coiste na dTuismitheoirí as airgeadú a dhéanamh ar na scáileáin nua a


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Samhain 2015 b

Aonach na Nollag Beidh an tAonach ar siúl Dé Sathairn seo chughainn 28 Samhain i Halla Cuala i nDeilginis 2.00 – 5.00. Beidh gluaisteán sa chlós gach maidin an tseachtain seo chun ábhar a bhailiú. Ba bhreá linn, go speisialta, duaiseanna do Roth an Áidh agus Roth na mBuidéal a fháil. Is féidir buidéil agus


Nuachtlitir Scoil Lorcáin Samhain 2015

An N… tagtha go luath Tá scéal iontach tagtha chun cinn ón tseachtain seo caite. Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna chun aitheantas a thabhairt do mhúnla an tumoideachais don chéad uair riamh. Ní hamháin seo, ach tá an múnla a úsáidimid i Scoil Lorcáin – dhá bhliain iomlána den tumadh – slán ar deireadh


Baile / Home

  Ráiteas um Polasaí COVID -19 Tá Scoil Lorcáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an


Nuachtlitir na Nollag 2014

Aonach na Nollag Halla Cuala, Deilginis 2-5 in Domhnach 7 Nollaig Leonardo, Serena, Arthur, Jameson, Thomas Ferguson, Mrs. Bridge, De Longhi, Louise Kennedy, Hackett, Tierney, Diffney, Cosgrave, Dunne agus Cresenzi, Costello, Butler, House of Ireland, Newbridge, Galway, Wedgewood, Avoca, Vichy, Newgrange, Blue Pool, FX Buckley, Killiney, Manchester, Leinster, Barista, Cappuccino, Latte Macchiato, Dolce Gusto, Cadbury’s,


Nuachtlitir na Samhna 2014

Aonach na Nollag Scoil Lorcáin Beidh Aonach na Nollag ar siúl Dé Domhnaigh 7 Nollaig i Halla Cuala, Deilginis. Is féidir buidéil, duaiseanna crannchuir agus earraí ar ard-luach a thabhairt isteach chuig Oifig na Scoile. Baileofar earraí eile – bréagáin, bric-agus-breac, éadaí – ag geataí na scoile amárach Máirt 18 Samhain. Cuirfear dátaí eile in


Nuachtlitir Meán Fómhair 2014 b

Réamhobair ag tosú. Beidh an réamhobair don bhforbairt ag tosú Dé Luain.  Beidh an Clós Mór agus an Clós Páirceála dúnta agus tógtha ag Manley Construction.  Beidh an geata coisithe in aice le Lána Alma dúnta do phobal na scoile.


Nuachtlitir Mheán Fómhair 2014

Gaeilge, Iompar, Obair Is iad seo thuas na heochairfhocail atá againn nuair atáimid ag caint leis na páistí. The three words above (Irish, Behaviour, Work) are our key words when we’re talking to the children at Monday morning’s Tionól.