Nuachtlitir na Nollag 2014

Dec 05, 2014

Aonach na Nollag

Halla Cuala, Deilginis
2-5 in Domhnach 7 Nollaig

Leonardo, Serena, Arthur, Jameson, Thomas Ferguson, Mrs. Bridge, De Longhi, Louise Kennedy, Hackett, Tierney, Diffney, Cosgrave, Dunne agus Cresenzi, Costello, Butler, House of Ireland,
Newbridge, Galway, Wedgewood, Avoca, Vichy, Newgrange, Blue Pool, FX Buckley, Killiney, Manchester, Leinster,
Barista, Cappuccino, Latte Macchiato, Dolce Gusto, Cadbury’s, Nestlé,
And lots, lots, lots, lots more.

Goods can be left in to Cuala 9 am – 3 pm Saturday 11 1m – 2 pm Sunday.
Fáilte speisialta roimh chístí agus roimh bhuidéil.

Ceolchoirmeacha na Nollag
Scoil Lorcáin

Dé Céadaoin 17 Nollaig 2014

9.30 Ceolchoirm na Naíonán
Á cur i láthair ag: Hannah Ní Nualláin, Sunniva Ní Sheafraidh
Naíonáin Shóisireacha Dráma ‘Reoite’
Cór na Scoile: Lig saor é
N. Shinsireacha Dráma ‘An Chéad Nollaig’
Cór na Scoile agus gach duine: Bualadh Bos

10.30 Ceolchoirm 1
Á cur i láthair ag: Anna Ní Bhraonáin, Saoirse de Burtún
Rang 1 In. Magner agus Rang 2 Bn. Uí Chróinín agus In. Uí Thóibín, ‘Codail a Linbh’, ‘Nollaig Shona’
Rang 3 In. Uí Scolaí agus Rang 4 Máistir Ó Ceallaigh, ‘Carúl Loch Garman’, ‘Is mise Daidí na Nollag’
Grúpa Ceoil na Scoile
Rang 5 Bn. Uí Lúing ‘Oíche Bhinn Réidh Nollag’
Rang 6 Mr. Ó Flatharta ‘Nollaig Shona Gach Duine’
Cór: ‘Lig saor é’
Cór agus Rang 1-6, agus Bualadh Bos

11.30 Ceolchoirm 2
Á cur i láthair ag: Brandon Ó Ceallacháin, Eva Ní Dhuinn
Rang 1 In. Mhic Fhionnghaile agus Rang 2 Bn. Uí Fhéich ‘Nollaig Shona Gach Duine’,
Rang 3 Mr. Mac Aogáin agus Rang 4 In. Mhic Íomhair ‘Carúl Loch Garman’, ‘Is mise Daidí na Nollag’
Grúpa Ceoil na Scoile
Rang 5 In. Uí Labhairí ‘Oíche Bhinn Réidh Nollag’
Rang 6 In. Firtéar ‘Nollaig Shona gach duine’
Cór: ‘Lig saor é’
Cór agus Rang 1-6, ‘Bualadh Bos’

Páirceáil do na ceolchoirmeacha
Is gá breis ama a cheadú duit féin má tá tú ag tiomáint mar nach bhfuil aon pháirceáil ar fáil sa chlós. Más gá duit tiomáint, páirceáil tamall ón scoil agus siúl chughainn. Tosóidh na ceolchoirmeacha in am, mar is iondúil.
You should leave plenty of time to park and walk if you need to drive to the Christmas concerts, with no on-site parking this year. The concerts will start on time, as usual.

Seachtain Tógála
D’éirigh go hiontach lenár Seachtain Tógála. Mile buíochas le gach duine a sheol ábhar tógála isteach agus leis na tuismitheoiri a tháinig isteach chun a bheith ag tógáil leis na naionáin. Bhain na pástí go leir tairbhe agus taitneamh as.
Our Construction Week was a great success. Thanks to all who sent in material and to the parents who came in to build with the infants. The children really enjoyed their educational experience.

Iomáint/Camógaíocht
Tá na foirne camógaíochta agus iomána as Rang 4-6 ag traenáil le 6 seachtaine anuas. D’imir na cailíni i gcoinne Scoil Cholmcille, Cnoc Liamhna ar an gCéadaoin seo caite agus rinne an-mhaith ar fad. (Tá 7 Rang 6 agus 7 Rang 5 agus 7 Rang 4 ag an scoil sin). Beidh na buachailli ag imirt cluichí cleachtaidh i gcoinne Scoil San Treasa Máirt seo chughainn. Beidh deireadh ansin leis an gcleachtadh scoile go dtí Eanáir, ach tá sé tábhachtach go leanfadh na páisti ag déanamh roinnt cleachtadh gach lá.
The girls played challenge matches last Wednesday and acquitted themselves superbly against very strong opposition, coming out with honors even. The boys play challenge matches next Tuesday in Deerpark against San Treasa. We intend to acquit ourselves well. That’s it then until training resumes in January, but all the players should be saying ‘Dia Duit’ to their hurley every day.

Sláinteachas Gruaige
Tá na sneá go láidir inár measc. Coimeád súil ghéar ar ghruaig do pháiste. Má aimsionn tú sneá, tabhair ‘aire’ dóibh agus inis don mhúinteoir, ldt. Iarraimid go gceanglófaí gruaig fhada siar. Tá roinnt againn nach gá dúinn a bheith buartha.
The nits are with us in great numbers. Please keep a close eye on your child’s hair. If you find ‘them’ please let them encounter collateral damage. Long hair should be tied back. Not all of us need to worry equally.

Saoire na Nollag
Beidh an scoil druidte ó 12.00 meán lae 19 Nollaig go dtí Luan 5 Eanáir. Bainigí taitneamh as na saoire.
Bheadh sé go deas dá bhfaigheadh páistí Scoil Lorcáin leabhar Gaeilge mar bhronntanas.
Coimeádaigí súil amach do Coirnéal Gaeilge – Beannachtaí na Nollag agus úsáidimís an méid Gaeilge atá again.
Is maith i an Ghaeilge ar chomharthaí ag CCDLRD.
School will be closed from mid-day Friday 19h til Monday 5th January.
It would be nice is children received an Irish book as a present. Check out An Siopa Leabhar in Harcourt Street.
Keep an eye out for Irish phrases on the walls in the school.
Well done to DLRCoCo for all the Irish on various signs in the county.

Bunrang Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí
Seans go mbeidh Bun-Rang Gaeilge á thosú ag an gCoiste tar éis na Nollag. Cuir scéal chuig Lara má tá suim agat. Má tá go leor suime, cuirfear ar bun é.
Coiste na dTuismitheoirí are considering having a Basic Irish class for those who really don’t have any, eg. those who were educated outside the Republic. If you are interested email Lara at larahenry1@yahoo.com or have a word with Solweg Ní Fhiaich.

An Ghaeilge sa Chlós
Iarraimid ar thuismitheoirí cabhrú linn an Ghaeilge a choimeád á labhairt sa chlós ag na páistí ag ar maidin agus ag am dul abhaile. Ba cheart go mbeadh na páisti ag labhairt Gaeilge lena chéile, agus leatsa, más féidir in aon chor é. Ní ceart glacadh le Béarla uathu.
Please help us to keep the children speaking Irish in the yard in the morning and at going home time. They should speak irish to each other at all times and parents should insist on this, please. They should also speak Irish to parents as much as possible.

Léitheoireacht le Rang 1 agus 2
Míle buíochas leis na tuismitheoirí go léír a bhí ag cabhrú linn éisteacht le léitheoireacht ar maidin le páistí Rang 1 agus 2. Tosóimid arís Mí Eanáir. Má tá aon tuismitheoir eile a bheadh sásta éisteacht le léitheoireacht maidin amháin sa tseachtain san athbhliain ba bhreá linn cloisteáil uait.
Thanks to all the parents who have helped with listening with reading in Rang 1 and 2. The scheme is proving to be a great success. We’ll be back in January. We have a couple of slots, so if anyone would like to help us one morning a week, please let us know.

Aifreann Teaghlaigh
Oíche Nollag, 6 pm Dé Céadaoin 24 Nollaig Séípéal Naomh Eoin Baiste, An Charraig Dhubh. Beidh fáilte roimh pháistí suas go Rang 2 ar mhaith leo páirt a ghlacadh I Scéal na Nollag teacht gléasta mar aingil, aoire is rl.
Christmas Eve Family Mass in St John the Baptist Church, Blackrock
Wednesday 24th December 2014 at 6.00pm
During this special Mass, the Nativity is performed by children from our parish.
All the younger boys and girls (up to and including 2nd class) who would like to participate are welcome to do so by coming to Mass dressed as an Angel or a Shepherd.
Please arrive no later than 5.45pm .

CÚNTÓIR RIACHTANAS SPEISIALTA (SNA)
páirt-aimseartha (0.5 / 16uair sa tseachtain)
ag teastáil do
GHAELSCOIL THAOBH NA COILLE
Beallairmín
An Chéim
B.Á.C. 18
le tosú 05 Eanáir 2015
Is scoil lán-Ghaeilge í seo agus tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge labhartha líofa ag an té a cheapfaí sa phost seo. Litir Iarratais, Foirm Iarratais mar Chuntóir Riachtanas Speisialta, Uimhreacha Teagmhála Moltóirí, & Teastaisí oiriúnacha le seoladh ar r-phost chuig iarratais@gmail.com tráth nach déanaí ná 11/12/2014. Fógra www.educationposts.ie: Dé Céadaoin 26/11/2014
This is an advert for a part-time SNA position in Gaelscoil Thaobh na Coille.