Archives: 2024

Nuachtlitreacha 2022 – 2023

Nuachtlitreacha 2023 – 2023 NL Meán Fómhair 2022 Fáilte ar ais.  Beidh sé go hiontach gach duine a fheiscint amárach.  Cuirimis an Ghaeilge chun cinn ón tús, le bhur dtoil. Welcome back.  It will be great to see everyone tomorrow.  Let us all do our bit by speaking as much Irish as we can in


Nuachtlitreacha 2021 – 2022

Nuachtlitreacha 2021 – 2022 NL Lúnasa 2021 Fáilte ar ais tar éis an tsamhraidh.  Táimid ag tnúth le gach duine a fheiscint Dé Máirt seo chughainn. Welcome back.  We’re looking forward to seeing you all on Tuesday. Teacht ar scoil: Am Glactha 8.35 – 9.05 Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil go hagaithe


Paráid na Samhna 2022

Clárú Is féidir páiste a chur ar Liosta na nIarrthóirí  do Mhí Dheireadh Fómhair den bhliain roimh an mbliain gur mhaith leat go dtiocfadh an páiste ar scoil agus sa tréimhse ama sin amháin. Is fiú an Polasaí Cláraithe atá againn a léamh go cúramach.  Beidh freagra go leor ceisteanna le fáil ansin. Foirm Iarratais


Nuachtlitir Scoil Lorcáin

Meitheamh 2021b NL Meitheamh 2021b Caitríona Nic Íomhair Beidh an múinteoir Caitríona Nic Íomhair ag dul ar scor ó Scoil Lorcáin agus ó shaol na múinteoireachta ag deireadh na míosa seo.  Tá 36 bliana caite ag Caitríona mar mhúinteoir againn sa scoil agus 8 mbliana roimhe sin mar dhalta. Tá croí Chaitríona tugtha aici don


Nuachtlitir an Mheithimh 2021

NL Meitheamh 2021 Bratacha Náisiúnta Tá fáilte rompu ar shaoirí náisiúnta.  D’ardaíomar brat na hIorua ar an 17 Bealtaine, Lá an Bhunreachta, ag ceiliúradh bhunreacht 1814 na tíre sin.  Bheimís an-sásta laethanta náisúnta eile de phobal na scoile a cheiliúradh. We celebrated Norway’s National Constitution Day on May 17th by raising the Norwegian flag.  We


Nuachtlitir Scoil Lorcáin

Nollaig 2020 NL Nollaig 2020b Pitseámaí na hAoine Bhaineamar go léir taitneamh as na geansaithe Nollag ar an Aoine seo caite.  Anois, tá fáilte roimh gach duine pitseámaí a chaitheamh ar an Aoine bheag seo ach éadaí eile a chaitheamh fúthu ionas nach mbeidh siad fuar.  Ní gá gur pitseámaí Nollag iad.  Cuimhnigh, chomh maith,


Nótaí Gearra 12

  Nótaí Gearra 12 12 Samhain 2020 Lá Fhéile Naomh Lorcáin 14 Samhain Osclaíodh Scoil Lorcáin go hoifigiuil Lá Fhéile Naomh Lorcán 14 Samhain 1952 i seomraí i Leabharlann na Carraige Duibhe.  Bhogamar go Cearnóg Eaton 1955.  Beidh Aifreann á léamh ag an Athair Lomán Mac Aodha ar son phobal na scoile ag an deireadh


Plean Tráchta

Plean Tráchta 2021 A thuismitheoirí/chaomhnóirí Beidh dualgais nua orainn ar fad sna seachtainí atá romhainn, go háirithe maidir le Covid-19 agus sábháilteacht na ndaltaí, na múinteoirí agus gach éinne a thagann i dteangmháil linn agus leo. Mar chuid de seo ba mhaith linn dul i ngleic le fahdbanna tráchta agus páirceála ar maidin agus um


Ráiteas um Polasaí COVID -19

  Ráiteas um Polasaí COVID -19 Tá Scoil Lorcáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an