Nuachtlitir na Samhna 2017c

Jan 22, 2018

 

Ceolchoirm na Nollag Dé Céadaoin 20 Nollaig

9.30 rn Ceolchoirm na Naíonán

N Shóisireacha Bn. Uí Chroidheáin, In. Mhic Giolla Bhríde, In. Uí Choitir

N Shinsireacha Bn. Uí Chróinín/ In. Uí Thóibín, Mr. Ó Coileáin, In. Uí Mhurchú

10.30 rn Ceolchoirm A (do na tuismitheoirí ins na ranganna seo)

R1 In. Uí Mhathúna agus 2 In. Mhic Íomhair

R3 In. Uí Chonaire agus R4 Mr. Mac Aogáin

R5 In. Mhic Fhionnghaile agus R6 Bn. Uí Lúing

11.45 rn Ceolchoirm B (do na tuismitheoirí ins na ranganna seo)

R1 In. Uí Dhuinneacha agus R2 In. Uí Dhóláin

R3 In. Firtéar agus R4 In. Magner/In. Uí Choiligh

R5 In. Mhic Shamhráin agus R6 In. Uí Mhurchú

 

Fan go dtí deireadh na ceolchoirme, ldt, seachas fágáil leathbhealach tríd.

Fág an carr sa bhaile, más féidir.  Más gá tiomáint, fág an carr tamall ón scoil agus siúl píosa.  Tabhair go leor ama duit féin.  Tosóidh na ceolchoirmeacha in am.

Please stay till the end of the concert, rather than leaving half way through.

Leave the car at home, if you can.  If you must drive, park some way from the school and walk.  Leave yourself enough time.  The concerts will start on time.

 

Grúpa Garraíodóireachta 2

Níor tháinig mórán seachtain is an Aoine seo caite ach rinneadh sár-obair.  Feicfimid ciontacht in a lán aghaidheanna ó shin, agus tá áthas orainn a rá go bhfuil seans agat an chiontacht a chloí trí chabhrú linn Céadaoin seo chughainn 6 Nollaig 2.15 – 3.45 do Dara Grúpa Garraíodóireachta.  Tabhair leat do phíce is do spád, ach fág an speal sa bhaile.

We had a slightly disappointing turnout for our first Gardening Group Friday 17th November.  Those who were there, however, ploughed on regardless and did great work.  The garden is looking much more like a garden and less like Pluto.  The other good news is that you can soothe your conscience and sleep easier at night by helping our second gardening group next Wednesday 6th December 2.15 – 3.45 pm.  Lift that dark cloud by digging some dirt.  But bring your own forks and spades, please.

 

 

Leacracha don chosán

Ba mhaith linn cosán a dhéanamh tríd an ngairdín.  Má tá leacracha agat caite sa bhaile a bheadh úsáideach dúinn, ba bhreá linn iad a fháil.

We’d like to have a path through our garden.  If you have flags stones etc lying in a corner at home that would be suitable, we would be happy to get them.

 

Dúnta 8 Nollaig

Ná dearmad go bhfuilimid dúnta Aoine 8 Nollaig d’inseirbhís.

Don’t forget that we’re closed Friday 8th December for inservice training on the new Language Curriculum.

 

Aonach na Nollag

Táimid beagnach réidh.  Tá, á lorg againn, go speisialta:

Duaiseanna do Roth an Áidh, Buidéil, Cístí

Go raibh maith agaibh.

We’re almost there.  We’re especially looking for:

Prizes for the Wheel of Fortune, Bottles for the Bottle Stall, Cakes

Thank you.

 

Cabhair an Aonaigh

Tá níos mó cabhrach ag teastáil uainn linn  5.00 -7.00 don ghlanadh suas.  Más féidir leat cabhrú scríobh d’ainm ar an gclár lasmuigh den scoil maidin is tráthnóna nó labhair le Rós san Oifig nó le Hilary 086-9453309.

We need more help for the clean-up 5.00 – 7.00  If you can help sign the forms in the school yard and Cúinne na Naíonán morning or afternoon, or talk to Rós in the Oifig or Hilary 086-94453309.  Thank you.

 

Dhá Chrannchur

Ná dearmad Cártaí Glasa Chrannchur na bPáistí a thabhairt isteach agus ticéidí don Chrannchur Mór a cheannach sa chlós ar maidin nó tráthnóna amárach nó Aoine.

Please don’t forget to return the green cards from the children’s raffle.  We are also selling tickets for our big raffle An Crannchur Mór in the yard morning and afternoon tomorrow and Friday.

 

 

Faoistin

Is ar 14 agus 15 Nollaig a bheidh an tAthair Lomán ag éisteacht faoistiní Rang 3-6.

An tAthair Lomán will hear confessions for Rang 3-6 on the 14th and 15th December.

 

Duais na Gaeilge 27 Samhain 2017

R1 Alex Ó hIarlatha, Bronwyn de Buit, Matilda-Rose Ní Chomartún, Cathal Ó Lafáin R2 Sophie de Fréine, Eibhinní Ní Aodha,  Molly Ní Fhlatharta R3 Holly Ní Cheallaigh, Róise Reddin, Odhrán Ó Comhraí R4 Iseult Nic Giolla Easpaig, James Mac Colla, Oisín Powell, Keely Ní Choisteabhla R5 Lúc Mag Annaidh, Luan Ní Cheallaigh, James Ó Gríofa, Muireann Ní Mhuineacháin R6 Mia Ní Dhúnaigh, Liam Ó Flannabhra, Sadhbh Ní Uallacháin, Sam Ó Duinn.

 

 

Grúpa Tuistí is Leanbh

Gach maidin Aoine.  Buail isteach.  Lig dod leanbh a bheith ag spraoi agus bíodh tusa ag cleachtadh do chuid Gaeilge.

Parent and Toddler Group 8.35 – 9.30 every Friday morning in the hall.  Come in, let your child play and practise your Irish.  All levels welcome.

 

Leabharlann na hAoine

Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach chuig an Leabharlann Dé hAoine 8.35 – 9.30 chun leabhair Ghaeilge a fháil ar iasacht dá bpáistí nó chun a bpáistí a thabhairt isteach chuig an Leabharlann chun leabhar Gaeilge a léamh.

Parents are welcome to the school library Friday mornings 8.35 – 9.30 am to borrow an Irish book for their children or to bring their child to the library to choose an Irish book.

 

Geansaithe Nollag

Beidh cead ag daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí geansaithe Nollag a chaitheamh Aoine 15 Nollaig.  Beidh fáilte roimh shíntiúis ar an lá ar mhaithe le Focus Ireland.  Molaimid €2 an páiste, ach fút féin atá seo.

All are invited to wear Christmas Jumpers Friday 15th December and are invited to contribute to a collection for focus Ireland.  €2 is the suggested contribution.