Nuachtlitir na Samhna 2017b

Jan 22, 2018

Aonach Na Nollag

Beidh Aonach na Nollag ar an Satharn an 2ú lá de Mhí na Nollag.  Is mór an méid atá le déanamh roimhe sin.

Is é Aonach na Nollag a thuilleann formhór den teacht isteach a bhíonn ag Coiste na dTuismitheoirí .  Beidh do chabhair  uainn arís i mbliana.

Cur ríomhphost chuig hillthompson1@gmail.com má tá am agat cabhrú linn ar an lá 1-3in nó 3-5in nó 5-7 in  nó fág d’ainm le Rós in Oifig na Scoile.

 

Céard is féidir déanamh?

 1. Duaiseanna don Chrannchur / Roth an Áidh, ón lá inniu ar aghaidh.
 2. Buidéil do Sheastán na mBuidéal ón lá inniu ar aghaidh.
 3. Bréagáin, éadaí, Bric-agus-Breac, leabhair ón Luan seo chughainn ar aghaidh.
 4. Cístí, bonnóga is rl ar an Aoine 1 Nollaig nó ar Lá an Aonaigh féin.
 5. Cártaí glasa Crannchur n bPáistí a líonadh agus a sheoladh ar ais.
 6. Ticéidí don chruannchur eile – An Crannchur Mór – a cheannach i gClós na Scoile an tseachtain seo chughainn.

 

Le bhur dtoil ná seol isteach aon earraí atá briste nó salach.

 

Glacfaimid le hearraí ag geataí na scoile óna 8.15am—9am ar na laethanta seo  a  leanas   :   Luan 27/11 – Aoine 1/12

 

Tar isteach ar an 2ú, buail le Daidí na Nollag, tabhair tacaíocht don scoil agus bain  taitneamh as.

 

The Aonach will be held on Saturday 2nd  December.  There’s a lot to be done before that.

The Aonach is the main fundraising event organised by Coiste na dTuismitheoirí.   We rely heavily on your support.   We need help: 1.15 – 3.15 Friday 1st

1-3 pm/3-5 pm/5-7pm on Saturday 2nd itself.  Contact Hilary at hillthompson1@gmail.com  if you can help or leave your name with Rós in Oifig na Scoile. 

 

What Can You Do?

 1. Donate prizes for the Raffle/Wheel of Fortune from today on.
 2. Donate bottles for the bottle stall from today on.
 3. Bring in toys, bric-a-brack, books and clothes from next Monday 27th
 4. Cakes, buns etc. on Friday 1st or on the day of the Aonach itself.
 5. Complete and return the green Raffle cards by Friday 1st.
 6. Buy tickets for the other raffle An Crannchur Mór in the yard, mornings and afternoons next week.

 

Please no damaged, broken or dirty toys.

 

There will be a collection at the school gates between 8.15am – 9am

on the following days :

Monday – Friday 27th –  1st December

High end goods which would be suitable for the Wheel of Fortune may be left in to the school office at any time.

Come along on the 2nd December, meet Santa, support the school and enjoy an Irish Coffee!

Páirceáil

Míle buíochas le gach duine a chabhraíonn le cúrsaí páirceála timpeall na scoile trí shiúl, rothaíocht, scútáil nó teacht ar iompar poiblí. Míle buíochas leo siúd a thiomáineann ach a pháirceálann tamall ón scoil agus a shiúlann. Níl aon amhras ach go bhfuil iarracht iontacht déanta ag pobal na scoile le roinnt blianta anuas.

Iarraimid ar thuismitheoirí gan tiomáint isteach I gCearnóg Eaton muna bhfuil gá leis.

Iarraimid, , ar thuismitheoirí páirceáil mar is ceart, agus chomh láidir agus is féidir linn gan pháirceáil ar na cúinní lasmuigh den scoil.  Cruthaíonn sé seo dainséar mór do pháistí agus iad ag trasnú an bhóthair.  Tá sé santach mar iompar.

Beidh trí ócáid againn go luath : Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí, Aonach na Nollag agus Ceolchoirmeacha na Nollag.  Má tá ort tiomáint, tabhair go leor ama duit féin I ngach cás páirceáil tamall ón scoil agus siúl.

Thanks to all who help with traffic and parking issues around the school by walking, cycling, scooting or using public transport.  Thanks also to those who drive but park some way away and walk to the school.  The school community certainly has made huge efforts in this regard over the last few years.

Let’s keep it going.  We ask parents not to drive into Eaton Square unless they really have to.  We also ask parents to park legally and respectfully, and as strongly as we can not to park on the corners outside the school.  This is dangerous and selfish.  It creates danger for children as they cross the road.

We have three events coming up – Parent /Teacher Meetings this week, Aonach na Nollag and the Christmas concerts.  If you must drive to these, please park some way from the school and walk.  Give yourself plenty of time to be on time.

Scéal Brónach

Cailleadh Siobhán de Barra – iarChathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Scoil Lorcáin agus  iar tuismitheoir– Dé hAoine seo caite.  Beidh an tsochraid ar siúl amárach Máirt 20 Samhain.  Chabhraigh Siobhán le Scoil Lorcáin ar mhórán bealaí.  Déanaimid comhbhrón lena teaghlach ar a bás.

Siobhán de Barra – past Chairperson of the Board of Management and past parent passed away last Friday.  Her funeral is tomorrow Tuesday 21st November.  Siobhán contributed  to Scoil Lorcáin in many ways over the years.  Our sympathies are with her family.

 

 

Comhghairdeas
Comhghairdeas le Niomi Ní Aodha – Seaimpín Laighean tar éis di buachaint ar chách ag Craobhchomórtas Laighean ag an deireadh seachtaine.

Congratulations to Niomi Ní Aodha, Rang 4.  She is U10 Leinster Champion 2017 after winning solos and championship at the An Comhdhail Leinster Championship.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 20 Samhain 2017

R1 Daisymay Lorenc, Nuada Ó Murchú, Laoise Ní Bhuachalla R2 Eva Rydberg, Róisín Ní Aicéad R3 Fionn Mac Giolla Iasachta, Rachel ??, Donnchadh ?? R4 Charlotte Patton, Lúc Ó Bróithe, Aoibhín Ó Sioradáin R5 Freya Blennerhassett, Aifric Ní Ghloinn, Fiachra Mortún, Seoinín Ní Sheafraidh R6 Saoirse ??, Eoghan Ó hAnluain Fay, Aoife Ní Drisceoil, LochlannÓ Síocháin.

 

Gairdín na Scoile

Buíochas leis an ngrúpa beaga a tháining ag cabhrú sa ghairdín Dé hAoine seo caite.  Rinneamar an t-uafás oibre.  Tá cruth i bhfad níos fearr ar an ngairdín.  Ach tá lá eile ag teastáil chun an obair a chríochnú.  Cuirfimid scéal amch ag lorg cabhrach to luath.

Thanks to the small group who turned up to help with the garden on Friday last.  We manged to get a lot of work done.  We’ll organise another day soon to finish off.