Nuachtlitir na Nollag 2017

Jan 22, 2018

Coirn ag teacht ar cuairt

Maidin Déardaoin 21 Nollaig beidh Corn Bhrendan Halpin agus Corn Mhig Uidhir agus Corn Chraobh Shinsir Iomána Bhaile Átha Cliath agus Chúige Laighean ag teacht ar cuairt ar Scoil Lorcáin le roinnt de na hiarscoláirí atá ag imirt ar Fhoirne Cuala agus Foirne Bhaile Átha Cliath.  Beidh an scoil go léir ag bailiú sa Halla chun comhghairdeas a dhéanamh leo.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht, ach go gcaithfimid a bheith cúramach faoi líon na ndaoine sa Halla.  Glacfaimid grianghrafanna ghrúpaí leis na coirn agus imreoirí, ach ní bheidh am do ghrianghrafanna aonair.

Thursday morning 21st December 8.30 – 9.15 am we will welcome Brendan Halpin and Sam Maguire to Scoil Lorcáin, along with former pupils who were involved in winning these trophies.  Parents are welcome to join us, though we’ll have to be careful not to exceed safety limits in the hall.  We’ll ask the players a few questions and take some group photographs.  Regretfully, there won’t be time for individual photographs.

 

Páirceáil ag imeachtaí scoile

Míle buíochas leis an bhformhór mór de phobal na scoile a pháirceálanna go cúramach agus go ceart ag imeachtaí scoile.

Thanks to the vast majority of the school community who park righteously and respectfully at school events.

 

Seastán rothar ar fáil

Tá seastán rothar ar fáil má tá suim ag aon duine ann.  Is féidir é a fheiscint ag na ráillí dubha idir dhá chuid an Ghairdín Tosaigh.

We have a bike stand excess to requirements if anyone is interested.  It’s at the railings between the refurbished upper garden and grassed lower garden to the front of the school, if you want to have a look at it.

 

Duán le dua

Guímid gach rath ar Lúc Ó hIarlatha Rang 4, agus ar a dhaidí Shane, agus iad ag eitilt chun na hEilbhéise ar Nollaig na mBan 6 Eanáir thar cheann na hÉireann chun páirt a ghlacadh sna Cluichí Trasphlandaithe Geimhridh.  D’éirigh le Lúc glacadh le duán ó Shane Aibreán seo caite.  Tá ag éirí go seoigh leis an mbeirt acu ó shin.  D’fhill Lúc ar an scoil Meán Fómhair tar éis do mhamaí – Caroline – aire agus oideachas a thabhairt dó sa bhaile go dtí sin.  Beidh Lúc ag glacadh páirte sa Sciáil Trastíre agus sa Slalóm Ollmhór.  Táimid bródúil as Shane agus Lúc, go speisialta, as seo, ach níos mó ná sin, as an dearcadh dearfach atá léirithe ag Lúc agus ag a thuismitheoirí beirt i rith an ama seo ar fad.  Tá breis eolais le fáil anseo: IKA ar obair Chumann Dhuán na hÉireann.

 

 

We want to wish Lúc Ó hIarlatha from 4th class and his dad, Shane, all the very best as they fly to Switzerland on Jan 6th 2018 to represent Ireland at the World Winter Transplant Games  https://wtgf.org/wintergames/. Lúc successfully received one of Shane’s kidneys last April following a live transplant.  Both Lúc and Shane’s operation were a great success, and Lúc was home schooled by his mum, Caroline, post transplant and was fit and well to come back to school last September. Lúc will be joining a group of children from all around the world whom have had an organ transplant and will be competing in a variety of winter sports.  Shane will be representing Ireland as a living organ donor in the giant slalom and cross country skiing races.  We want to congratulate Lúc and his parents Shane and Caroline for their resilience and positive outlook in dealing with the operations and other challenges since Lúc was born.  We’re so proud of them going to Switzerland to represent Ireland at the World winter Transplant Games.

Check out IKA for information on becoming an organ donor and the fantastic work of the Irish Kidney Association.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 4 Nollaig 2017

R1 Madeline Lorenc, Aidan Ó Máille, Éibhear Caomhánach, Mary Bhreathnach R2 Sam Crotty, Jayden Mac an Ridire, Isabella Nic Lochlainn. R3 Rebecca de Bhailís, George Kazimir Ó Drisceoil, Genevieve Ní Thóibín, R4 Maisie Crosbie, Siofra Ní Ghloinn, Kate Nic Cárthaigh R5 Clódagh Stiobhairt, Seán Ó Buachalla Gleeson, Aobha Ní Chuana R6 Anna Nic Cárthaigh, Hugh Ó Geallagáin, Pádraig Mac Aogáin, Claire Curraoin.

 

Crannchur Na Nollag 2017: Na buaiteoirí

 

Bosca Mór Milseán – Rhona Blackmore (Hannah Blackmore, Rang 4)

Dearbhán Movies@Dundrum – Molly Ó Flaherty (Rang 2)

Dearbhán Build-A-Bear – Megan Dooge McConnell (John ÓhArrachtáin, Rang 2)

Cathair Lego – Lara Henry (Albha Hodgett, Rang 6)

Bábóg Chailín Meiriceánaigh – Mark Ó Gormáin (John Ó Gormáin, Rang 1)

Samsung Galaxy Tablet – Ann O’Connor (Charlotte Patton, Rang 4)

Míle buíochas le Susan Rodgers a eagraíonn an crannchur seo gach bliain.

Thanks to Susan Rodgers who organises this raffle each year.

 

Cupán tae do na ceolchoirmeacha

Tá súil againn cupán tae a chur ar fáil idir na ceolchoirmeacha ar an gCéadaoin seo chughainn 20 Nollaig.

We will providing a cup of team between concerts next Wednesday 20th December.

 

Buíochas

Seantuismitheoirí/tuismitheoirí a thugann cabhair do Rang 1 agus 2 le léitheoireacht.   Tacaíonn an obair seo go mór le hobair na múinteoirí.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo  agus Nollaig Shona a ghuí orthu.

We’d like to thank the small group of parents/grandparents who listen to reading each week in Rang 1 and 2.  This work supports the work of the teachers and makes a real difference to the children’s development.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 11 Nollaig 2017

R1 Neil Ó Dúill, Evelyn de Búrca, Juno Cleary Ní Chinnéide, Ruadhán de Buitléir R2 Scott Mac Donnchaidh, Íde Ní Bhriain R3 Patrick Breathnach, Méabh stiobhairt, Jenny Nic an Rothaich R4 Oisín Harper, Róisín Ní Lafáin, Tara Ní Uallacháin R5 Mac Dara Ó Feinneadha, Sadhbh Ní Mheachair, Harry Horan, Éabha Nic Craith R6 Oisín Ó Riain, Doireann Ní Lafáin, Sinéad Ní Nualláin, Róisín Wylde.

 

Dúshlán Léitheoireachta na Nollag

Beidh Dúshlán ag dul abhaile don Nollaig, ag iarraidh ar pháistí labhairt lena dtuismtheoirí agus seandaoine eile, féachaint cén leabhair a léigh siad nuair a bhí siad óg sa chéad seo caite.

We’re sending home a Christmas Challenge later this week inviting the children to talk to their parents and other old people to find out what books they read when they were young in the previous century.

 

Buíochas an Aonaigh

Edel agus Clíona agus iad ag cabhrú le Daidí na Nollag.  Bhí sé an-sásta leo.

Na hiarscoláirí go léir – cumasach agus cúramach.

Jenny agus Mags – Seastán na Leabhar agus an Caifé – cá mbeifeá gan iad?

Caitríona na Ceardaíochta,

Aoife, Mary Anne agus Paula – Bréagáin gan bhréag.

Maria – magnifique

Rós Lucharachán Lán-oilte

Fionán, Cormac agus Matthew – cabhair anseo, cabhair ansin, cabhair go hoíche ó mhaidin.

 

Gairdín na Scoile

D’éirigh thar barr leis an mbuíon beag a tháinig chun cabhrú sa Ghairdín Céadaoin seo caite.  Ach bhí an líon a tháinig díomách.  Bhíomar ag súil go bhféadfdh pobal na scoile aire a thabhairt don Ghairdín – bheadh sé go deas é a dhéanamh agus shábhálfadh sé airgead ar an scoil.  Bainfimid triail amháin eile as Grúpa Gairdín a eagrú in Eanáir.

The small group that gathered to work in the school garden last week managed to get a lot done.  Thanks to all who helped.  But we were somewhat disappointed again with the turnout.  We thought it would be nice for the garden to be a community effort and that it would save the school money.  We’ll give it one more go in January, to see if there is enough interest to maintain the gardens.

 

Gairdín na Scoile

Ós rud é go bhfiul cruth curtha ar an nGairdín anois, táimid ag iarraidh aire níos fear a thabhairt dó.  Ní ceart d’aon duine siúl in aon áit atá plandálta, le bhur dtoil.

Now that we have improved the garden we want to look after it.  Please refrain from walking anywhere there is planting.

Go raibh maith agat.

 

Coiste na dTuismitheoirí

Baill an Choiste

Tá 28 tuismitheoirí ar an gCoiste reatha idir anois agus deireadh na scoilbliana ( Bealtaine/ Meitheamh 2018) Seo thíos an liosta :

Oifigigh

Jennifer Uí Thuama ( Rúnaí)

DIarmaid Mac Mathúna ( Cisteoir)

Barbara Uí Mhuirthile ( Cathaoirleach)

Muireann Nic Giolla Phádraig ( Leas-Chathaoirleach)

Fearghal Mac Pháidín ( Leas-Chisteoir)

Gnáth-baill

Joyce Mhig Ruairc

Ciara Ní Choistealla

Sinéad Nic Gabhann

Dominick Comerford

Dulce Uí Dhrisceoil

Paula Ní Shúilleabháin

Diarmuid Ó Conduibh

Ionadaithe Ranga

Jennifer Uí Thuama ( Naíonáin Shóis. Iníon Uí Choitir)

Cormac Ó Bréartúin ( Naíonáin Shóis. Bean Uí Chroidheáin)

Amy Rowan ( Naíonáin Shóis. Iníon Mhic Giolla Bhríde)

Louise Casey ( Naíonáin Shins. Iníon C. Ní Mhurchú)

Ellen Hegarty ( Naíonáin Shins. Máistir Ó Coileáin / Iníon Staic)

Brian Mac Aodh ( Naíonáin Shins. Uí Thóibín / Bean Uí Chróinín)

Daniel de Búrca ( Rang 1, Iníon Uí Dhuineacha)

Edel Beddoe ( Rang 1, Iníon Uí Mhathúna)

Lisa Harpur ( Rang 2, Iníon Uí Dhóláin)

Mary-Margaret McCullough ( Rang 2 , Iníon Mhic Íomhair)

Clodagh Ní Eidhin – Van As ( Rang 3, Iníon Firtéar)

Aoife Langton ( Rang 3, Iníon Uí Chonaire)

Fergal Mac Pháidín ( Rang 4, Iníon Uí Choiligh/ Iníon Magner)

Aideen Howard ( Rang 4, Máistir Mac Aogáin)

Pádraic Ó Feinneadha (Rang 5, Iníon Mhic Fhionnghaile)

Shuna Moynihan ( Rang 5, Iníon Mhig Shamhráin)

Karen Cahill ( Rang 6, Bean Uí Lúing)

Claire O’ Driscoll ( Rang 6, Iníon Uí Mhurchú)

Tá ceithre baill ex-officio ann chomh maith ón mBórd Bainistíochta. Is iad seo:

Máistir Ó Drisceoil ( Príomhoide )

Muireann Ní Mhóráin ( Cathaoirleach an Bhoird)

Conor Olden ( Ionadaí na dTuismitheoirí)

Cathy Ní Riain ( Ionadaí na dTuismitheoirí)

Is tríd rphost a dhéantar teagbháil díreach ón gCoiste le tuismitheoirí na scoile. Seolann na hIonadaithe Ranga rphostanna ar aghaidh chuig na tuismitheoirí ina ranganna féin maidir le himeachtaí difriúla an Choiste agus gnéithe difriúla de gníomhaíochtaí an Choiste . Cuireann roinnt ionadaithe na tuistí ar an eolas tríd ghrúpaí Whatsapp ach tuigimid nach bhfuil gach tuismitheoir ar Whatsapp. Mar sin, bí cinnte na rphostanna a sheiceáil . Má tá aon thuismitheoir ag iarraidh dul i dteagbháil leis an gCoiste , is féidir rphost a sheoladh chuig an Rúnaí agus chuig an gCathaoirleach ag na seoltacha thíos . Beidh an chéad cruinniú eile ar an 8 Eanáir 2018. Más féidir comhfhreagras chuig an gCoiste bheith seolta faoin gCéadaoin , 3 Eanáir 2018, bhéimis buíoch.

( Please find above the full list of members of The Parents’ Committee until the next AGM towards the end of the academic year 2017-2018. There have been some changes since earlier in 2017. The Parents’ Committee communicates directly via email with the parents of the school. Class-representatives forward emails to the parents in their own class-group regarding Coiste events and aspects of Committee work. Some reps inform parents through a Whatsapp group but we acknowledge that not every parent/ guardian is on Whatsapp . Therefore, email is the first line of communication from the Coiste – please be sure and check your emails . If any parent/ guardian in the school wishes to contact the Coiste, you may send an email to the Secretary and Chairperson at the email addresses below. The next Coiste meeting is on Monday, 8 January 2018 at 8pm. We would appreciate any relevant correspondence for the Coiste to be sent by Wednesday , 3 January 2018 to

Barbara Uí Mhuirthile ( borlandbarbara@hotmail.com) Jennifer Uí Thuama ( runai.c.na.dt@gmail.com)

 

Athbhreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuismitheoirí 2018

Tá fo-choiste de thriúr ó Choiste na dTuismitheoirí ag obair faoi láthair ar athbhreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuismitheoirí do 2018. Tá inchur faighte agus á fháil ón Choiste ar seo . Bhéimis buíoch tuairimí, moltaí agus inchur a fháil ó thuismitheoirí na scoile chomh maith ar ról, struchtúr agus feidhmíocht an choiste. Tá leagan i nGaeilge agus leagan i mBéarla den bhunreacht mar atá faoi láthair ar shuíomh idirlín na scoile . Beidh cruinniú faoi leith ar an ábhar san Athbhlian freisin roimh an chruinniú Chinn Bliana agus beidh fáilte roimh gach tuismitheoir/ caomhnóir freastal ar an chruinniú sin. Idir ama, Is féidir rphost a sheoladh chuig bunreacht2018@gmail.com

( A sub-committee of three from the Parents’ Committee is currently working on the revision of the Parents’ Association Constitution which is due in 2018. We have received and will continue to receive input from the Coiste on this. We would appreciate opinions, suggestions and input from other parents in the school also regarding the role, structure and functioning of the committee. The current constitution is available in Iris and in English on the school website. There will be a specific meeting on the subject in the New Year in advance of the AGM and all parents / guardians are most welcome to attend that meeting too. In the meantime, you can send an email to

bunreacht2018@gmail.com)

 

Teacht isteach ar maidin

Ba cheart do pháistí a bheith sna línte ag 8.35 rn chun teacht isteach leis an gcuid eile den rang.  Ní ceart do thuismitheoirí agus páistí a bheith ag teacht isteach an doras tosaigh ag an am seo.  Tar isteach an doras céanna leis an gcuid eile den rang, le do thoil.

Pupils should be in their line at 8.35 am when the teacher collects the class.  Parents and children shouldn’t be coming in the main door at this time.  Go around and come in the same door as the rest of the class, please.

 

Ciseáin Ghlasa Siopaí

Ba bhreá linn aon chiseán ghlasa thorthaí shiopaí a fháil, má siad caite sa tigín agaibh agus gan aon ghrá á mothú acu.  Tá siad i bhfad níos seasmhaí ná na boscaí atá ar fáil sna siopaí, do scoil go speisialta.

If anybody has unwanted green baskets at home, such as are used in supermarkets for fruit etc. we would be happy to get them.  They are very durable, while the boxes you buy in shops can’t take the wear and tear of a school.

 

Epi-pen

Fuaireamar mála Spiderman tar éis an Aonaigh  agus epi-pen agus ionalálaitheaoir ann.  An leatsa iad?

A spiderman bag with an epi-pen and inhaler was found after the Aonach.  Colmán has it if it’s yours.

 

Ceolchoirm Nollag

Craobh Phiarais Uí Ghréagáin

 

Moya

Aoi Speisialta BRIAN KENNEDY

Séipéal Bhaile na Manach

8.00 in Déardaoin 21 Nollaig

Ticéidí ar díol sa Chultúrlann Oíche Mháirt nó phiarais@gmail.com.

Special Christmas Concert

Monkstown Church

8.00 pm Thursday 21st Dec.

Moya Brennan and Brian Kennedy

Tickets phiarais@gmail.com or in Comhaltas Tuesday night.

 

 

Urraithe an Aonaigh

Buíochas leo go léir.  B’fhéidir go smaoineadh sibh ar ghnó a dhéanamh leo.  Má dhéanan, luaigh Scoil Lorcáin leo, lbhdt.  Cabhróidh sé le hiarratas na bliana seo chughainn.

Thanks to all who donated for the Aonach.  You might consider doing business with them.  If so, mention the connection with Scoil Lorcáin, please.  It’ll make next year’s ‘ask’ much easier.

 

The Panel – Experienced and Specialised Recruitment Consultancy

Chapter One

Osteria Restaurant An Chanáil Mhór/ Grand Canal

Club Leadóige Ghleann na gCaorach/ Glenageary Tennis club

Rugbaí Laighean/ Leinster Rugby

Banc na hÉireann Bank of Ireland

Nestle

The Bake House

Sallynoggin Inn Bar and Restaurant

Newpark Pool and Fitness

Leisureplex, Stigh Lorcáin

Stillorgan Décor

Odeon- Stigh Lorcáin

Marks and Spenser’s An Charraig Dhubh

Khans  Clothing

Fitzpatrick’s Castle, Cill Iníon Léinín

Fitzpatrick’s Gym and Pool, Cill Iníon Léinín

Derrings Butchers

Halo Pharmacy

Adrian Dunne Pharmacy (Baile an tSaoir)

Teach Tábhairne Bakers

Style Icon

Blue Door

Café du Journal

Cinnamon

Georges Fish shop (Baile na Manach)

The Lobster

Press V Press Dry cleaning

That’s Amore

Texture

Greene’s of Monkstown

Howard and May

FXB Buckley’s

Seagreen

Hampton’s Interiors

Vivien Walsh

Spar, Baile na Manach

Renaissance

Hi-Hair

Blooms and Bow

No.8 Restaurant

Searson’s

AGNES Preece Stained Glass Lamps

Cosgrave Pharmacy

Grandstand Sports

Tierney’s Gift Shop

Costello Flowers

Libero’s Gráinseach an Déin

Sakura Hairdressing Gráinseach an Déin

Mardi Cakes

Xpert Cleaners

Supervalu Gráinseach an Déin

Grange Pub

Fruit and Veg Gráinseach an Déin