Nuachtlitir Mheán Fómhair 2018

Sep 13, 2018

 

Tús na Bliana

Tá tús iontach curtha againn leis an mbliain.  Buíochas le gach duine, na páistí go speisialt, as a gcuid oibre, iompair agus Gaeilge.

We’ve had a great start to the year.  Thanks to all, especially the children, for their work, behaviour and Irish.

 

Oíche Eolais agus Shóisialta

Luan 24 Meán Fómhair

Do thuismitheoirí na Naíonán, Rang 1 agus Rang 6

Cruinniú Eolais 7.30 in

Oíche Shóisialta 8.30 in

Information Night and Social for parents of Infants, Rang 1 and Rang 6 Monday 24th September.

Information Session 7.30 pm

Social Session 8.30 pm

 

Páistí le Riachtanas Speisialta Leighis ( RSL)

Má tá aon athrú sna riachanais ag aon pháiste, is ceart muid a chur ar an eolas láithreach trí ríomhphost.

If there are any changes in medical needs for your child, please let us know by email straight away.  Thank you.

 

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta do Lá Inseirbhíse don Churaclam Teanga ar an Aoine 7 Nollaig agus is dócha go mbeidh an scoil dúnta ar an Aoine 26 Deireadh Fómhair do Thoghachán na hUachtarántachta.

School will be closed Friday 7th December while teachers attend inservice on the New Language Curriculum.  We are likely to be closed, too, Friday 26th October for the Presidential Elections.

 

Suíomh Idirlín

Tá raidhse eolais le fáil ar ár suíomh idirlín faoin scoil.  Imeasc an eolais tá polasaithe tábhachacha: Beartas Frthbhulaíochta , CódIompair , Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Measúnacht Riosca.  Cuireann an Bord Bainistíochta fáilte roimh chomhfhreagras faoi na polasaithe seo ag aon am.

There is a lot of information on our website about our school.  Included in this are important policies: Anti-bullying Policy, Child Protection Statement, Risk Assessment and Behavioural Policy.  The Board of Management welcomes corresponence on these and other  policies at all times.

 

Cúrsaí Tráchta

Moladh is glóire is buíochas do gach duine as an iarracht iontach agus na hoibreacha ag du lar aghaidh ar Bhóthar Bhaile na ManachLeanaimís ar aghaidh ag siúl, scútáil, rothaíocht – Domhnach is dálach, tirim is báisteach.  Cloích, más gá duit tiomáin, leis an gcóras aon treo, le do thoil.

Praise and glory and thanks to all for the great effort at walking, cycling, scooting to school while the works on going on on Monkstown Road.  Let’s keep it going whatever the whatever the weather, whatever the mood.  Please abide by the one way system if you must drive.

 

Cúrsaí Foirne

D’fhág an múinteoir Caitríona Ní Choiligh muid I rith an tSamhraidh, tar éis blianta fada a chaitheamh I Scoil Lorcáin.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Caitríona as a cuid ama agus oibre anseo agus gach sonas agus séan a ghuí uirthi amach anseo.  D’fhág an CRs Méadhbh Farrelly muid, chomh maith, agus guímid gach ádh ar Mhéadhbh.

Caitríona Ní Choiligh left her employment in Scoil Lorcáin during the summer after many years spent teaching here.  We’d like to thank Caitríona for all her work – there will be a big gap to fill on our Coiste Glas, for example – and wish her well.  Our SNA Meadhbh left, also, and we wish her well too.

 

Rúnaí Nua

Tá an Rúnaí nua Caitríona Mhic Leannáin ag obair linn anois.

Our new secretary Caitríona Mhic Leannáin ag obair linn anois.

 

Nóta ó Rós

 

A Thuismitheoirí a chairde,

 

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúil do phobal Scoil Lorcáin go léir as na beannachtaí dea-mhéine, na bronntanis agus na hócáidí go léir a thug sibh dom ar fágáil na scoile dom.

D’ardaigh sé go léir mo chroí agus coinneoidh mé cuimhne ar na rudaí cineálta ar fad a dúradh liom agus fúm.

 

I wish to express my sincere thanks the whole school community for all the presents, the good wishes and kind words that I received on leaving in June. I will remember them with fondness.

 

Go raibh míle míle maith agaibh go léir.

 

Le meas,

 

Rós

 

Duais na Gaeilge

Beidh athrú ar Dhuais na Gaeilge i mbliana.  Bhraitheamar go raibh athláinseáil ag teastáil, athbhrandáil.  Mar sin,  ní bhronnfar ar aon dalta ach go hócáidiúil, nuair a bhraitheann múinteoir go bhfuil sár-iarracht déanta.  Muna ndéanann dalta sár-iarracht, ní bhronnfar an duais air nó uirthi.

We’ve redesigned Duais na Gaeilge because it had gone a bit stale – the ‘Duais’ bit, not the ‘Gaeilge’ bit.  It will only be presented occasionally in any class, when a teacher or SNA feels that a child has made an excellent effort.

 

Dátaí don Dialann

Oíche na Naíonán, Rang 1 agus Rang 6 24/9/18

Céilí Rang 2-6 7.00 – 9.00 Déardaoin 26/10.

 

Grúpa Tuismitheora is Leanbh

Seans do Ghaeilge a chleachtadh

Gach Aoine 8.35 – 9.30 sa Chistin.

Caithfidh aon tuismitheoir a bheith faoi stiúir linbh.

For those who wish to practise their Irish

Our parent and toddler group has returned.

Friday 8.35 – 9.30 am, in the Cistin

No booking required.  Just turn up.

Fáilte roimh chách

 

Craobh Leo Rowsome

Is club ceoil é Cumann na bPíóbairí Craobh Leo Rowsome, atá suite i gcearnóg belgrave. Ranganna do pháistí ag tosnú anois (Píb Uilleann, Bosca Cheoil, Veidhlín, Feadóg Stáin, Consairtín, Feadóg Mór, Cruit, Bainseo, Amhráinaíocht ar an sean nós).  Breis eolais le fáil ó Mháire 087 6350059.

Cumann na bPíóbairí Uilleann Craobh Leo Rowsome, is a music club located locally in Belgrave Square. Classes for children are available now (Uileann Pipes, Accordian, Fiddle, Tin Whistle, Concertina, Flute, Harp, Banjo & Sean Nós Singing). Please call Mary 087 6350059 for more detail.

 

 

Club Obair Bhaile

Beidh an Club Obair Bhaile ar ais i Scoil Lorcáin! Beidh sé ar siúl ceithre lá in aghaidh na seachtaine (Dé Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin) ó 2.15 go dtí 3.15, le haghaidh daltaí Ranganna 1-6. Beidh an club ag tosnú Dé Luain 17 Meán Fómhair. Chuaigh nótaí  abhaile an tseachtain seo le bheith ar ais ar an Aoine 14 Meán Fómhair. Má tá suim agat, líon an fhoirm agus tabhair d’Iníon Uí Mhurchú (Naíonáin Shóisearacha) nó Iníon Mhic Fhionnghaile (Rang a Cúig) í.

The Homework Club will be returning to Scoil Lorcáin! The club will take place four days a week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday) from 2.15 to 3.15 for pupils of Ranganna 1-6. The club will start Monday 17th September. Forms were sent home this week. If you are interested, the form should be returned to Iníon Uí Mhurchú (Naíonáin Shóisearacha) nó Iníon Nic Fhionnghaile (Rang a Cúig) by Friday the 14th of September.

 

Síob á lorg

Táim ag lorg síob do m’iníon Clíodhna (Rang 1) i dtreo Chill Mhantáin (na Clocha Liatha ach aon áit timpeall) gach Chéadaoin, ón scoil ag 2.15 i.n.

Beidh mé le fáil ar 0872913187 dá mbeadh éinne in ann chabhraigh liom. Beidh muid in ann cúrsaí airgeadais a eagrú agus araile.

Jenny is looking for a lift towards Greystones every Wednesday for her child.

Jenny Uí Leathlobhair

 

 

Ardaitheoir

Tá an t-ardaitheoir ag obair i gceart arís. Tá fáilte roimh thuistí le pramanna is rl é a úsáid.  Gabh ár leithscéal nach raibh sé ag feidhmiú mar is ceart le tamall.

The lift is working properly again.  Parents with buggies etc are welcome to use it.  Apologies it wasn’t working properly previously.

 

Cumhdach Páistí

Is é Colmán Ó Drisceoil an Duine Caidreamh Ainmnithe (DCA) sa scoi.  Is í Paula Uí Mhurchú DCA Tánaisteach.  Tá fáilte romhat labhair leo má tá buairt ort.

Colmán Ó Drisceoil is the Designated Liaison Person for Child Safety concerns in the school.  Paula Uí Mhurchú is the Deputy DLP.  You are welcome to speak to them if you have any concerns.

 

Ranganna Iarscoile

Club Obaile Luan – Déardaoin Rang 1-6 Cristina Ní Mhurchú, Aisling Nic Fhionghaile

Club Spóirt Máirt Rang 4-6 , Céadaoin Rang 1-3 Sinéad Ní Dhóláin, Solweg Uí Fhaoláin

Ranganna Ealaíne Dé Máirt Rang 1-2 Caitríona Nic Íomhair

Ranganna Ríomhaireachta

(Labhair leis na múinteoirí luaite má tá suim agat.)

After-school classes listed above.  Speak to the teachers named directly, please, if you have any query.

 

Má bhíonn tú ag caint le polaiteoir:

CPSMA and the other primary education management bodies have been campaigning over the last number of months, seeking the restoration of the capitation grant to pre-financial crisis levels, i.e. €200 per pupil. The timing of the campaign was to secure political attention to the issue and thereby make it a priority for Budget 2019 as most of the larger budgetary decisions are taken during this part of the political calendar.  Primary school communities are influential.  The State is meeting only 53% of the running costs of a school.

Dawson-McDonnell

Acadamh Rince Gaelaigh

Fáilte roimh bhuachaillí agus chailíni 3bl+

Ionad Pobail Bhaile an Chnoic Gach Máirt 4.15

Scoil na nAingeal Coimhdeachta Gach Luan 2.30

Scoil Lorcáin Gach Céadaoin 4.00

Joanne 087-6474937

Facebook @DawsonMcDonnellAcademy

Contact Joanne  – who teaches Céilí to the children in Scoil Lorcáin – for Irish Dancing Classes.

 

Graiméar an Draoi

Tá 5 chóip den leabhar seo á lorg againn, má tá sé ag luí timpeall sa bhaile.  Is féidir a thabhairt do Cholmán nó do Chaitríona Mhic Leannáin, an Rúnaí.

We’re looking for 5 copies of Graiméar an Draoi, if it’s lying unloved around the house.

 

Laethanta Breithe

Iarraimid ar thuismitheoirí gan milseáin ná cístí a chur isteach chuig an rang ar laethanta breithe.  Cé gur smaoineamh deas é cruthaíonn sé deacrachtaí éagsúla do na múinteoirí agus tagann sé trasna ar ár bPolasaí Lón Sláintiúil.

We ask parents not to send in sweets or cakes to the class for birthdays.  While it is a nice idea it causes some difficulties for the teacher and doesn’t tally with our Healthy Eating Policy.

 

Dialann sínithe

Tá Dialann Scoile ag gach dalta i Rang 1-6.  Iarraimid ar thuismitheoirí an obair bhaile a shíniú agus a sheiceáil gach oíche.  Tá Polasaí Obair Bhaile ar ár suíomh idirlín.

Every child in Rang 1-6 has a homework diary – Dialann Obair Bhaile.  It should be signed and the homework checked Monday – Thursday.  Our Homework Policy is on our website should you need clarification on any issue.

 

Cuirí Laethanta Breithe

Gabhaimid buíochas libh mar go ndéanann a lán tuismitheoirí iarracht na cuirí a bheith i nGaeilge nó dátheangach.  Tá cuirí samplacha ar an Suíomh nua idirlín mar threoir.  Níor cheart cuirí as thabhairt amach ar scoil ach nuair atáid i nGaeilge nó dátheangach  agus nuair atá gach buachaill agus/nó cailín sa ranga ag fáil cuireadh.

Thanks to all who make the effort to have Birthday Invitations in Irish or bilingual.  It is a very positive step for promoting Irish.  We have samples on our website to help with creating Irish cards.  Invitations may only be handed out in school when they are in Irish/bilingual and when all the girls and/or boys in the class are being invited.

 

Cruinnithe le Múinteoirí

Tá fáilte roimh thuismitheoirí focal tapaidh a bheith acu le múinteoir  ag 8.35 rn nuair a bhailíonn an múinteoir an rang ón gclós.  Níl an t-am seo oiriúnach chun fadhb a phlé leis an múinteoir.  Ba cheart coinne a dhéanamh leis an múinteoir más mian leat ceist éigin a phlé léi/leis.

Parents are welcome to have a quick word with the teacher when the teacher collects the class from the clós at 8.35 am.  This time is not suitable to discuss an issue.  An appointment should be made with the teacher if some problem needs to be discussed.  

 

Maor Tráchta

Iarrann Jackie Maor Tráchta orainn labhairt lenár bpáistí faoin mbóthar a thrasnú go cúramach ag na soilse.  Iarrann sí, chomh maith, ar thuismitheoirí gan  páistí a tharraingt trasna an bhóthair sula gcomharthaíonn sise gur féidir sin a dhéanamh.

Our Traffic Warden Jackie asks all parents to talk to their children about crossing safely at the pedestrian lights.  She also asks parents to wait for her signal before crossing, rather than bringing their children across before it is safe to do so.

Go raibh maith agaibh.

 

Éide scoile

Iarraimid ar thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an éide scoile á caitheamh gach lá.  Is féidir an éide scoile nó an chulaith reatha a chaitheamh aon lá.  Ba cheart go mbeadh an éide glan agus néata agus gruaig fhada cheangailte siar.  Scríobhaigí ainm an pháiste ar gach geansaí agus cóta, le bhur dtoil.

Please ensure that your child is wearing the uniform or the school tracksuit in school.  Both are equally acceptable.   Clothes should be clean and tidy and long hair tied back.  Please write  your child’s name on every school jumper and coat and t-shirt.

 

Oifig na Scoile

Bíonn Oifig na Scoile ar oscailt ó 8.35 rn. – 12.15 in. agus ó 12.45 in. – 2.30 in.

The office is open from 8.35 to 12.15. and from 12.45 to 2.30.

 

Páiste as láthair

Cuimhnigh go gcaithfear nóta a thabhairt don mhúinteoir má tá páiste as láthair.  Is ceart na nótaí ar chúl an Dialann Scoile a úsáid do pháistí Rang 1-6.  In aon chás, níl aon ghá glaoch ar an scoil chun neamhláithreacht a chur in iúl dúinn muna dtéann sé thar 3 lá.

Please remember that , as per Departmental rules – a note is required to explain any absence by a child.  The notes at the back of the new school diary should be used for children Rang 1-6.   There is no need to ring the school to inform us of absences unless they extend past 3 days.

 

Pointí Teagmhála Nua

Má tá aon athrú i do phointí teagmhála – go speisalta uimhreacha gutháin nó ríomhphost, cuir in iúl do Chaitríona Rúnaí é, le do thoil ag scoillorcain@scoillorcain.ie Ní bheidh Foirm Eolais ag dul amach ach chuig páistí nua sa scoil

If there is any change in your points of contact, please let us know by email to scoillorcain1scoillorcain.ie

 

Acadamh Cuala

Fáilte roimh bhuachaillí agus chailíní nua a rugadh 2013, 2012, 2011 agus 2010.  Clárú ar an Satharn 15 Meán Fómhair Ionad Cuala, Deilginis.

Cuala GAA Academy welcomes new boys and girls born , 2010, 2011,  2012 and 2013 who are interested in playing football and hurling/camogie.  Registration is in the Cuala Centre Dalkey Saturday 15thSeptember 9.30 – 11.00 am.

 

 

Suíomh Gréasán

Suíomh gréasáin darb ainm www.irishforparents.ie – tá sé dírithe ar thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge agus ar mhúinteoirí a bhíonn ag múineadh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí.

A website for parents learning Irish is available at www.irishforparents.ie

 

Ailéirgithe is rl

Iarraimid ar thuismitheoirí a dhéanamh cinnte go bhfuilimid ar an eolas faoi aon ailéirge nó plúchadh is rl  atá ar a bpáiste.   Iarraimid ar thuismitheoirí cnónna a sheachaint mar ábhar lóin, mar go bhfuil roinnt páistí le hailéirge dáiríre do chnónna acu.

Please ensure we are aware of any allergies, asthma  etc that your child has, especially if they have cropped up recently.  As we have a few children in school with very serious nut allergies, we ask all parents to avoid giving their children nuts for lunch.

 

Cruinnithe Creidimh

Cruinniú Chéad Chomaoineach do thuismitheoirí Rang 2 Luan 15 Deireadh Fómhair 8.00 in.

Cruinniú Comhneartaithe do thuismitheoirí Rang 6 Luan 22 Deireadh Fómhair

First Communion Meeting for Rang 2 parents Monday 15th October 8.00 pm.

Confirmation Meeting for Rang 6 parents Monday 22nd October 8.00 pm.

 

Gaeilge

Labhair Gaeilge timpeall na scoile, le do thoil.

Speak whatever Irish you can, when in school, please.

 

Úsáid uaireanta Pháirc an Chrócaigh

Déanann na múinteoirí sa scoil 36 uair a chloig oibre neamhtheagmhála ar chuid de Chomhaontas Pháirc an Chrócaigh.  I measc na mbuntáisti a bhainimid as an am seo tá cruinniú míosúil foirne (10 uair),  cruinnithe ullmhúcháin ag tús na scoilbhliana (6 uair), cruinnithe inseirbhíse (10), cruinnithe tuismitheoirí/múinteoirí (2) agus cruinnithe polasaithe.Dár ndóigh, caitheann na múinteoirí a lán ama lasmuigh den chomhaontas thuasluaite ar imeachtaí den chineál seo agus ar ghníomhíochtaí deonacha eile.  Bíonn na cruinnithe againn gach dara Luan tar éis am scoile, go ginearálta.

The teachers in Scoil Lorcáin fulfil 36 hours non-contact hours as part of the Croke Park Agreement.  The uses we put these hours to include 10 hours spent on monthly staff meetings, 6 spent on a preparation at the start of the school year, 8 hours spent on policy formation, 2 hours on parent/teacher meetings and 810on inservice.  Of course,  teachers spend many more hours outside of the agreement on activities such as these and on other voluntary work.  We usually hold these meetings every second Monday after school time.