Nuachtlitir Márta 2018

May 17, 2018

Lá Idirnáisiúnta na Leabhar, Seachtain na Gaeilge agus Lá Glas Scoil Lorcáin

Bhí siad thar barr.  Buíochas le gach duine a chabhraigh.

We all enjoyed and benefitted from International Book Day, Seachtain na Gaeilge and our Lá Glas – thanks to all.

 

Tráth na gCeisteanna

Foireann Thráth na gCeisteanna: Conor Mag Ruairc, Cillian Ó Caoilte, Luan Ó Sioradáin,: beidh siad I gCraobh na hÉireann 8 Aibreán.  Go n-éirí leo.

Good luck to our quiz team in their All-Ireland Final April 8th.

 

Post an Rúnaí

Lá amháin fágtha le cur isteach air.

One day left to apply for position of Rúnaí Scoil Lorcáin.

 

 

Duais na Gaeilge 26 Feabhra 2018

R1 Emily Rose Ní Drisceoil, Lughaidh Van As, Mary Bhreathnach, Ruadhán de Buitléir

R2 Cian Van der Decken, Rachel Murdock, Lauren Ní Rúis

R3 Garbhán Mac Gearailt, Aoife Ní Chinnéide, Darragh Ó Drisceoil, Fionn de Buitléir,

R4 Cillian Ó hEarcaigh, Ellie Ní Shúilleabhain,Seanán Ó Muirí, Katie Ní Dhomhnaill

R5 Cuán Ó Gráinne, James Ó Gríofa, Fiachra Mortún, Cáit Ní Chinneide, Síofra de Paor, Rossa Mac an Rothaich

R6 Emma Ní Dhomhnaill, Oisín Ó Riain, Ruan Van der Decken, Róisín Dubh.

 

 

Duais na Gaeilge 22 Eanáir 2018

(Fágtha ar lár, ár leithscéal)

Kate Ní Lionnáin agus Culann Ó Caoimh

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 09/03/2018

Rang 1. Ethan Mac Gabhann, Sumati McPherson, Laoise Ní Bhuachalla, Oscar Mac Sandair. Rang 2. Liam de Buitléir, Joy Nic Craith, Amelia d’Estelle Roe. Rang 3. Neala Ní Mhóráin, James de Buitléir,Sophie Ní Mhurchú,Iseult Mac Crosáin. Rang 4.Sheola Nic Giolla, Ciarán Condúin,Isabelle Bhreathnach, Jamie Ó Conchubhair. Rang 5. Shona Ní Shionáid, Freya Blennerhassett, Ciarán Ó Raghallaigh Lexie Ní Mhaonaigh, Rang 6. Emma Ní Dhomhnaill,Luán Ó Sioradáin, Éimhín Mac Giolla Phádraig, Lucy Ní hAirtnéada.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 16/03/2018

R1. John Ó Gormáin ,Fiachna Ó Drisceoil, Charlotte Beddoe, Cillian Ó Donnchú  Rang 2. Art Mac Conghail, Saoirse Fíobhuí, Amelie d’Estelle Roe, Rang 3.Lughán Ó Riagáin, Éabha Mortún, Sophia Ní Bhreacáin, Lughaidh Ó Cléirigh. Rang 4. Ayda Ní Oibicín,Róisín Ní Threasaigh, Tara Ní Uallacháin, Conor Mac an Airchinnigh. Rang 5. Clódagh Stiobhairt, Mimi Ní Riordáin,Ariel Ní Hochtúin, Fiachra Mortún. Rang 6 Saoirse Ní Chionnaith,Lúc de Paor,Pádraig Mac Aogáin,Sadhbh Ní Uallacháin.

 

Am Lóin

Beimid ag trial Am Lóin deich nóiméad níos déanaí tar éis na Cásca 11.50 – 12.20, ar feadh trí seachtaine ar a laghad.

We’ll be trialling lunch time ten minutes later 11.50 – 12.20 for three weeks at least after Easter.

 

Fógra

Táim ag lorg feighlí i gcomhair mo mhic Tadhg, atá i Rang 1.  Trí lá sa tseachtain Máirt – Déardaoin.  Tuilleadh Eolais Aoife Ó Gairbheith 086-8500134.

Aoife is looking for a childminder Tuesday – Thursday.

 

Cúram 2018/19

Mí Bealtaine ríomhphost ag dul amach chuig gach éinne sna Naíonáin Shinsir/Shóisir nua.  Foighne oraibh go dtí sin, le bhur dtoil.

In May we’ll circulate information to all of next year’s Infants on the 1.15 – 2.15 Cúram.  Hold off queries until then, please.

 

Éadaí Breise

Coimeádaimid éadaí breise do Naíonáin – Rang 1 ar eagla timpistí.  Tá gá againn le bristí chulaith spóirt mar nár tháinig brístí a d’úsáideamar ar ais.  Má tá siad le spáráil agat is féidir iad a thabhairt do Rós nó do Niamh Uí  Chroidheáin.  Go raibh maith agat.

If you have Naíonáin – R1 sized school tracksuit bottoms at home, no longer fit, we would be glad to get them as spares.

 

Cuala

Go n-éirí lenár n-iarscoláirí go léir atá ag imirt le Cuala CLG san athimirt do Chraobh na hÉireann i bPort Laoise ar an Satharn beag seo 5.30 in.  Ticéidí traenach ar díol anocht 7.00 in.

Good luck to all our former pupils playing for Cuala in the All-Ireland replay this Saturday in Port Laoise 5.30 pm.  Tickets for the train on sale tonight 7.00 pm.

Boscaí Trócaire

Is féidir libh na boscaí  trócaire a thabhairt isteach ón  Luain 9ú go Céadaoin 11ú Aibreán.

Trocaire boxes can be returned to the school between Monday 9th and Wednesday 11 April.

Éadaí Amárach

Tá fáilte roimh na páistí a gcuid éadaí féin a chaitheamh amárach.

Children are welcome to wear their own clothes tomorrow, Friday.

 

Brat á ísliú

Beimid (Rang 1-6) ag canadh Amhrán na bhFiann agus ag ísliú an Bhrait Náisiúnta ag 11.50 rn amárach.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí a bheith i láthair.

We’re (Rang 1-6) singing our national anthem and lowering the flag 11.50 am tomorrow Friday.  Parents etc welcome.

 

Cáisc Shona.

Happy Easter.