Nuachtlitir Feabhra 2017

Feb 27, 2017

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge

30 Eanáir 2017

R1 Harry Mac an Mháistir, Liam Ó Mathúna, Ciara Von der Decken, Síofra Nic Pháidín R2 Médb Stiobhairt, Cormac Ó Grádaigh R3 Lúc Ó Bróithe, Isabelle Bhreathnach R4 Tomás Ó hÓgáin, Cian Mac Aonghusa R5 Aoife Ní Drisceoil R6 Seán Mackey Trant, Euan Ó hAodha

 

Naomh Pádraig

Scríobh  iardhalta ó rang 1953 Máire Ní Almhain, an leabhar seo faoi Naomh Phádraig:
http://www.leabharphadraig.ie  Tá sé ar fáil ar líne saor in aisce.  Tá  Lá Fhéile Padraig ag teacht, dár ndóigh.

A book about St. Patrick – written by a past-pupil is available at the link above.

 

Lá na Seantuismitheoirí

Tá Lá na Seantuismitheoirí á mbeartú againn don Déardaoin 30 Márta.  Beidh cuireadh á thabhairt again do sheantuismitheoirí cuairt a thabhairt ar ranganna agus labhairt leis na páistí faoin saol a bhí acu nuair a bhí siad óg.  Má tá aon seantuismitheoir atá sásta cabhrú linn, ba cheart an t-eolas a thabhairt do Rós Poirtéir nó do Bhríd Firtéar.

We’re planning Grandparents’ Day on Thursday 30th March.  We would love to hear from or of any grandparents who would be willing to come in and talk to the children in Irish abut life when they were young. Talk to Rós or Bríd Firtéar.

 

 

Coiste na dTuismitheoirí

Fógra 1

Cruinniú Eolais do Thuismitheoirí

Luan 27 Márta

Cainteoir ó Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí

Coiste na dTuismitheoirí are organising a talk on ??? on Monday 27th March 7.30 pm in the school.  Put it in your diary.  It’s going to be good.

 

Fógra 2

CCB

Luan 6 Márta

Tabharfar Pas Obair Bhaile do pháistí aon tuismitheoir/ chaomhnóir a fhreastalaíonn air.  Caithfear na pasanna a úsáid ar an oíche.

Coiste na dTuismitheoirí AGM Monday 6th March 8 pm in the school.  Homework Pass for children of parents/ guardians who attend.  Pass to be use on that date only.

 

Fógra 3

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí

Irish Classes for parents

3 leibhéal ó ghlanthosnaitheoirí

3 levels from complete beginners

Gach oíche Chéadaoin go dtí 29 Márta.

Every Wednesday until 29th March.

Scoil Lorcáin 7-8.30pm

€7 an rang.  Bain triail as ceann amháin saor in aisce.

€7 per class.  Come and try the first class for free.

Sonraí teagmhála/ Contact details- Corinna 0877870060

 

Polasí Árachais Phearsanta,

Glacaimid páirt sa scéim árachais phearsanta 24 u.a.c. a eagraíonn Brennan Insurances.  Díolann tuismitheoirí an préamh mar chuid den bhille leabhar ag tús na bliana.  Breis eolais thíos:

http://www.pupilcover.ie/schools/

We take part in the 4 hour Pupil Accident Scheme run by Brennan Insurance.  Parents pay the fee with their book bills.   More info at address above.

 

Frithghníomhartha Anafalachtacha

Féach ag an nasc thíos fís maidir le úsáid epi-phinn le frithghníomh anafalachtach.  Is mian linn feasacht a ardú mar go bhfuil roinnt páistí sa scoil a iompraíonn epi-pheann.

http://www.today.com/video/when-to-keep-an-epipen-on-hand-for-food-allergies-how-to-use-one-on-a-child-825955395834

Above is a link for a video that goes through administering the epi pen to people suffering an allergic reaction.  We would like to increase awareness among parents as we have some children who carry epi-pens.

 

Lá Idirnáisiúnta na Leabhar

Beidh LIL again Déardaoin 2 Márta.  Beidh dearbháin do shiopaí leabhar á ndáileadh againn ar an 27 Feabhra agus iad le n-úsáid 27 Feabhra – 26 Márta.  Beidh béim á cur again n ar léamh ar scoil an lá sin.  Is deis do thuismitheoirí é a dhéanamh amhlaidh sa bhaile.

We’ll be celebrating International Book Day in the school Thursday 2nd March.  We’ll distribute tokens for book shops on 27 February.  We’ll emphasise the pleasure of reading in school.  Parents could do likewise at home.

 

Sábháltacht idirlín

Féach an suíomh nua atá seolta ag Webwise chun treoir agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí maidir le ceisteanna a bhaineann le sábháltacht idirlín.  Mar shampla, caithfidh tú a bheith 13 le cuntas a bheith agat ar Facebook Snapchat  Instagram faoin dlí.  Tá tuismitheoirí a ligeann dá bpáistí óga cuntais a bheith acu ag sárú an dlí.

https://www.webwise.ie/parents/screen-time-advice-for-parents/

 

Webwise have launched a new online Parenting Hub: Webwise Parents and Parenting Handbook which will provide parents with easy access to practical advice and information to help address their concerns about the various issues facing their children online. The new hub features expert advice from professionals and offers useful conversation starters and tips on managing internet safety in the home.  For example, you must be 13 to have a Fecebook Snachat or Instagram account.

 

Léitheoireacht Gaeilge ag am lóin

Toisc gur éirigh chomh maith leis an Léitheoireacht Gaeilge ag Am Lóin I rith Fhéile Leabhra Feabhra sa scoil, táimid chun deis léitheoireachta i nGaeilge a chur ar fail do dhaltaí gach Máirt ag am loin sa Leabharlann.

Because of the success of the reading an Irish book at lunch time week earlier in the month we’re going to give children from Rang 2-6 the opportunity to read Irish books every Tuesday at lunch time in our new library.

 

Léirmheasanna

Agus muid ag caint ar Leabhra Feabhra, tá fáilte roimh léirmheasanna físe ar  leabhair Ghaeilge fós chuig …

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 6 Feabhra 2017

R1 Jack Ó Ceallaigh, Róisín Ní >>>Hcad, R2 Culainn Ó Caoimh, Lughaidh Ó Cléirigh, R3 Éabha Breathnach, Micheál Ó Muineacháin, R4 Rossa Mac an Rothaich, Sean Ó Buachalla Gleeson, Caoimhín Fiobhuí R5 Fergal Ó Conalláin, R6 Iseult Nic Craith, Ruairí Ó Duibhghiolla

 

Bricfeasta Sheachtain na Gaeilge

Tá cabhair ó thuistí á lorg again do mhaidin Luain 6Márta nuair a bheidh Bricfeasta Sheachtain na Gaeilge againn do na páistí go léir sa scoil.  8.15 – 9.30 atá i gceist.  Más féidir leat cabhrú cuir an t-eolas chuig  Caitríona Nic Íomhair nó Rós in Oifig na Scoile.  Cáilíochtaí Inmhianaithe: Lámha glana, meangadh mór, foighne fhadfhulgach.  Baineann na páistí an-taitneamh as seo.  Go raibh maith agaibh.

We’re looking for help with our school breakfast start to Seachtain na Gaeilge Monday 6th March.  Let Rós or Caitríona Nic Íomhair know if you are available to help please.  The children really enjoy this event.  Required Qualifications: clean hands, a smile, dollops of patience.

 

Doirse

Dúnaimid na doirse seachtracha go léir nuair a thagann na ranganna isteach ar maidin.  Má tá tú ag teacht isteach ina dhiaidh sin, i. má tá tú déanach, is gá teacht isteach tríd an bpríomhdhoras thar Oifig an Rúnaí.  Níl cead ag na daltaí doirse eile a oscailt chun daoine a scaoileadh isteach.

External doors are closed for security reasons when classes as soon as classes are brought in in the morning.  If you arrive after this, ie. If you’re late, entry to the school is by the main door, past Oifig na Scoile.  The pupils are not allowed to open other doors unless instructed to do so by a teacher.

 

Pictiúir

Tá stór pictiúr againn sa scoil.  Crochann an Fo-choiste Ealaíne – pictiúir éagsúla gach seachtain.  Má tá pictiúr le healaíontóir aitheanta agat ag luí gn úsáid sa bhaile bheimís sásta é a fháil uait.

We have a store of pictures by wellknown artists in the school.  Our Art sub-committee hangs different pictures each week.  If you have a picture unused at home by a wellknown artist, we would be happy to get it.

 

Seachtain na Sláinte

Beidh Seachtain na Sláinte againn sa scoil an tseachtain seo 13 – 17 Feabhra.  Cuirfear an bhéim ar théama égsúla.  Beidh gach rang ag glacadh páirte i Dúisigh le Damhsa, Aclaíocht Ranga agus Miúin gach lá.  Bíodh do pháiste ar scoil in am nó caillfidh sé/sí é seo.

We’re going to have a Health Week this week 13 -17 February.  There will be various themes, but each day every class will do in-class dancing, meditation and physical exercises led by Health Agents from Rang 5.

 

Córas Aon-treo

Ná dearmad, má tá ort tiomáint isteach go Cearnóg Eaton go n-iarraimid ar thuismitheoirí teacht isteach ó Bhóthar Bhaile na Manach ar an dtaobh thiar (taobh na cathrach) den Chearnóg agus imeach amach timpeall ar an taobh thoir (taobh Dhún Laoghaire, nó teacht anuas agus síos Bóthar Belgrave.  Is fearr gan teacht aníos Bóthar Belgrave más féidir in aon chor é.

Remember, if you must drive in to Eaton Square, that we have a voluntary one-way system.  We ask you to enter the square off Monkstown Road by the western entrance (nearest the city) and exit by going around and out the western exit (nearest Dún Laoghaire) or coming down and exiting by Belgrave Road.  We ask parents to avoid coming up Belgrave Road or turing left up past the schoolwhen coming from Belgrave Square via Eaton Place. 

Go raibh maith agaibh.

 

Polasaí Bia Shláintiúil

Tá an Bord Bainistíochta tar éis glacadh le Polasaí Bhia Shláintiúil.  Crochfar ar ár suíomh idirlín é Dé Luain 13 Feabhra.  Tá fáilte, i gcónaí roimh thuairimí nó moltaí faoin bpolasaí, i scríbhinn.

The Board of Management has recently adopted a Healthy Lunch Policy.  It will be posted on our website Moonday 13th February.  Opinions or suggestions are always welcome in writing.