Nuachtlitir Dheireadh Fómhair 2017

Jan 22, 2018

Lá Naomh Lorcán

Beidh Lá Naomh Lorcán á cheiliúradh arís i mbliana againn ar an Máirt 14 Samhain.  Déanfaimid lá scléipe agus foghlama as do na páistí, mar gur éirigh chomh maith leis an lá anuraidh, más ar scála níos lú i mbliana é.  Ceiliúrfar Aifreann Naomh Lorcán ar 9.15 am i Halla na Scoile do Rang 1-6.  Beidh failte roimh thuismitheoirí freastal ar an Aifreann.

We’re going to celebrate Scoil Lorcáin’s birthday again this year on our patron saint’s day Tuesday 14th November.  We’ll have a day of activity and education following on from last year’s success, albeit on a smaller scale this year.  Mass will be celebrated at 9.15 am for Rang 1-6.  Parents are welcome to attend.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge

 

 

Coiste Glas

Bhí mé ar an gCoiste Glas ar feadh dhá bhliain.  An chéad bhliain ar ais don Choiste a bhí ann.  Ag an am ar thosaigh mé bhí athchóiriú á dhéanamh ar an scoil.  Ní raibh a lán plandaí, ainmhithe ná iarracht á déanamh againn, ach an oiread.  Bhí orainn bithéagsúlacht a thabhairt ar ais go dtí an scoil.

Chuireamar plandaí ag fás, bhailíomar bruscar agus rinneamar córas múirín.  Rinne an scoil agus na páistí agus an Coiste Glas sár-iarracht.

Oisín Ó Riain

R2 Grace Nic Mhathúna, Martha Crosbie, Eoin Ó hAodha R3 Laoise Van As, Sinéad Ní Chorráin, Séamus Ó Ceallaigh R4 Molly Verdier, Aoibhinn Nic Shiacais, Lorcán Breathnach, Cathal Ó Dufaigh, R5 Orla Ní Fhlaithimhín, Isobel Beddoe, Fiachra Mac Ionnrachtaigh, R6 Aoife Powell

Blackrock Parish Junior Choir

Rehearsals recommence on Tuesday 12th September at 5.45 p.m. until 6.00 p.m. in the Parish Centre, Church of St John the Baptist, Blackrock. All singers from 3rd class to 6th class welcome!

 

Aonach will be Sat 02 December 2017

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 18 Meán Fómhair 2017

R1 Clíodhna Ní Chonduibh, Patrick Ó Comáin R2 Aoife Ó Sioradáin, Eoin Breathnach, Clodagh Nic Aodha R3 Emily Ní Thuathaláin, Oisne Ruacháin R4 Lúc Ó hIarlatha, Lillie Ó Sioradáin, Marc Ó hAodha, Hannah Blackmore R5 Lexie Ní Mhaonaigh, Siún Ní Dhuibhghiolla, Luxa Ó Súilleabháin R6 Cillain Ó Caoilte.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 25 Meán Fómhair 2017

R1 Cian Ó hAodha, Zach Mac an tSaoir, Deirdre Ní Almhain R2 Dara Ó Sé, Síofra Nic Pháidín R2 Muireann Ní Mhuirthile R3 Cormac Ó Grádaigh, Stephen Mag Ruairc R4 Lochlann Dingle, Éimhín Ó Ní Chuana R4 John Quinlan, Kate Ní Chárthaigh R5 Daire Mac Risteaird, Zoe Slyne, Seán Mac Donnchaidh, Shéana Lobhaois R6 Aoife Ní uiginn, Luch Ní Airtnéide, Éimhín Mac Giolla Phádraig.

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 2 Deireadh Fómhair 2017

R1 Ruairí ? Ó Broin, Fiadh Reddin, Conall Ó Súilleabháin R2 Liam de Buitléir, Finian Mac an Rothaich R3 Ruaidhrí Ó Condúin, Niamh Nic Gabhann R4 Daisy Kirkwood, Micheál Ó Muineacháin, Senan Ó Muirí, Shaylyn Ní Mhaolanna ?? R5 Osgur Ó Searraigh, Cáin Ní Chinnéide R6 Lúc de Paor, Doireann Ní Lafáin, Siún Nic Gabhann, Eoin Ó Drisceoil.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 9 Deireadh Fómhair 2017

R1 Ríseal Nic Gib, Mac Dara Ó Drisceoil, Sebastian Ó Broin, Anna Ní Neachtáin R2 Joy Nic Craith, Eibhiní Ni Aoidh, Alice Ní Nuanáin R3 Aoife Ní Chinnéide, Sinéad Ní Chorráin R4 Méabh Nic Pháidín, Peadar Ó hUallacháin, Ciarán Condúin, Éabha Dhubh R5 Emelie Slyne, Ivan Ó Croimín, Oscar Breathnach R6 Conor Mag Ruairc, Niamh Scolard, Evanne Ní Thóibín, Fergal Ó Conalláin.

Focus Ireland €395.04, daltaí ar Rang 6 Bn. Uí Lúing

Tháinig cailíní Rang 6 suas le smaoineamh chun bráisléidí  a dhíoil agus an t-airged a thabhairt do Focus Ireland.  Thóg sé thar ar sheachtain chun na bráisléidí ar fad a dhéanamh, ach chabhraigh an rang ar fad linn.  Ar an lá, dhíolamar na bráisléidíar fad le Rang 1, 2 augs 3 sa Chlós Fada ag Briseadh na dTorthaí.  (Bhí orainn níos mó bráisléidí a dhéanamh roimh am lóin do Rang 4, 5 agus 6.)  Rinneamar go han-mhaith.  Rinne muid €400.04 sa díolachán.  Díoladh gach bráisléid.  Sheol muid an t-airgead ar fad go dtí Focus Ireland le litir.  Sheol siad litir, teastas agus a lán sticéirí ar ais dúinn.  Bhí am iontach againn á dhéanamh.  Go raibh mile maith agaith le haon duine a ghlac páirt agus a cheannaigh na bráisléidí.

Sophie, Emma, Arí, Aoife P, Niamh, Saoirse, Aoife Ní U, Muireann, Doireann, Kerrie agus gach duine eile a ghlac páirt.

 

Nótaí ón gCoiste

Síntiús Deonach

Bhíomar an-ghnóthach le déanaí.  Buíochas le gach duine atá páirteach.  Nótaí gearra ar roinnt imeachtaí thíos.

Míle buíochas libh as an síntiús deonach a íoc an bhliain seo caite.   Bhailíomar €21,500, a chuirfear chun tairbhe na bpáistí anois.

 

Foilsíodh an A-Z ( leabhar eolais faoin scoil).  Cuireadh cóip abhaile chuig gach teaghlach.  Buíochas le Mairéad Ní Chiosáin agus gach duine a chabhraigh lena thiomsú.

 
Ranganna Gaeilge tosaithe  Gach Céadaoin.  Eolas ó slrangannagaeilge@gmail.com
Athbreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuismitheoirí tosaithe .  Tá fochoiste imithe i mbun oibre.
Pleananna do Chéilí na Samhna faoi lán-seol.  Táimid ag súil le páistí Rang 2-6 a fheiscint ar an Déardaoin 26 Deireadh Fómhair 7-9 in.
Tá scéim na n-uirlisí ceoil faoi chúram Sylvia Roberts – máthair Oscair agus Lochlainn Bhreathnaigh – anois.  Buíochas léi as a bheith sásta an cúram a ghlacadh.

We have been very busy recently.  Thanks to all who are involved. 

Thanks to all parents who contributed to the €21,500 we collected through the voluntary contribution last year.  It will be put to good use for the children in the school.

We published an A-Z of Scoil Lorcáin.  Most families will have received one by now.  Thanks to Mairéad and all who helped with this.

Irish classes have started in the school every Wednesday 8pm.  Please contact Muireann ??? if interested.

A sub-committee has started a review of our constitution.  Submissions welcome.

We’re preparing for our Céilí na Samhna Thursday 26th October 7-9 pm in the school for Rang 2-6.

 

Luchtóir do Nikon Coolpix S8000 á lorg againn

 

Fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach sa Leabharlann lena bpáistí lá éigin

 

DÁTAÍ DON DIALANN 2017/2018

27/09/17 Oíche Eolais/Shóisialta sa scoil

26/10/17 Céilí na Samhna (Ranganna 2-6) Óna 7-9i.n i Halla na Scoile

02/12/17 Aonach na Nollag sa scoil

7/02/18 Aifreann na nGeallúintí ( Rang 6)

12/03/18 Cruinniú Úrghnách d’ Athbhreithniú ar Bhunreacht Choiste na dTuistí @ 8i.n sa scoil

19/05/18 Fáiltiú sa Scoil do Rang 2 tar éis an Chéad Chomaoinigh

(Rang 1&3 ag cabhrú)

28/05/18 CCB (AGM) Choiste na dTuismitheoirí sa scoil @ 8.00i.n

10 NÓ 17/06/18 Lá Spóirt eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí (Ionad le dearbhú)

28/06/18 Oíche Bronnadh na dTeastas do Rang 6 & tuismitheoirí (Rang 5 ag eagrú)

 

Grúpa Tuistmitheoirí agus Páistí

Gach Maidin Aoine

8.35 – 9.30

Cúinne na Naíonán

Parent and Toddler Group

Very Friday Morning

All welcome to practise their Irish.

 

Luíse

Le Celia de Fréine

Umbrella Theatre Company

5-7 Deireadh Fómhair

Scoil Bhríde, Raghnallach

www.luise.eventbrite.com

 

RANGANNA DAMHSA AR AN SEAN-NÓS:
Ag tosú Déardaoin 28 Meán Fómhair sa Chultúrlann, Comhaltas Ceoltóirí Éireann i mBaile na Manach. 2 rang, 3pm agus 4pm le Sibéal Davitt.
Áirithintí le noirin@glornangael.ie

GLEO AN GHEIMHRIDH!
IMEACHTAÍ DO PHÁISTÍ TRÍ GHAEILGE, Gach dara Satharn den mhí ón 2.30-4.00p.m i Leabharlann na bPáistí, Leibhéal 4 sa Lexicon, Dún Laoghaire

Dé Sathairn 14 Deireadh Fómhair:
Ceardlann Scéalaíochta agus Ceardaíochta leis an údar Sadhbh Devlin
D’fhoilsigh Futa Fata an pictiúrleabhar álainn ‘Bí ag Spraoi Liom!’ le Sadhbh Devlin (údar) agus Tarsila Kruse (maisitheoir) i mí Lúnasa 2017. Ag an gceardlann seo, tar agus ‘bí ag spraoi’ le Sadhbh, a léifidh óna scéal nua do pháistí óga agus a dhéanfaidh ceardaíocht bunaithe ar théamaí an scéil ina dhiaidh. Mar chuid den Fhéile Litríochta Gaeilge IMRAM 2017 (www.imram.ie). Dírithe ar pháistí óna 3-7 mbliana d’aois.

Dé Sathairn 11 Samhain:
Ceardlann Ióga le Ben Ó Dálaigh ó Óga Yoga. Tá sé mar sprioc ag ceardlanna Óga Yoga páistí a spreagadh agus a chumasú chun iad féin a chur in iúl trí ghluaiseachtaí spraiúla. Cuirfidh an ceardlann seo le cruthaíocht agus le comhoibriú chomh maith le suaimhneas coirp agus intinne an pháiste. Dírithe ar pháistí óna 5-10 mbliana d’aois agus caith éadaí compordach.

Dé Sathairn 9 Nollaig 2017:
Seisiún scéalaíochta agus amhráin leis an aisteoir, údar agus stiúrthóir Diarmuid de Faoite
‘M’asal beag dubh agus scéalta eile’ curtha i láthair ag an sár-scéalaí agus aisteoir iomráiteach Diarmuid de Faoite.  Dírithe ar pháistí ó 5 bliana d’aois ar aghaidh.

Beidh Taispeántas Leabhar agus Acmhainní Gaeilge, Leabharlann an Lexicon ar siúl le linn na himeachtaí.
Arna eagrú ag Grúpa Spraoi Tuismitheoirí agus Leanaí Ghlór na nGael, Deisceart Átha Cliath.
Beidh na himeachtaí go léir ar siúl trí mheán na Gaeilge agus saor in aisce.
Tá fáilte mhór roimh chách agus áirithintí le noirin@glornangael.ie

Le haghaidh na sonraí uilig, brú an nasc a leanas agus téigh go dtí lth 12.
http://www.dlrcoco.ie/sites/default/files/atoms/files/dlr-lexicon-whats-on-oct-dec17_web_version.pdf

GRÚPA SPRAOI i NAÍOLANN CHROÍ NA COILLE SA tSEANCHILL
Beidh an Grúpa Spraoi Leanaí & Tuistí ag teacht le chéile uair sa mhí i Naíolann Chroí na Coille, Naíonra Pobail Seanchill Teo. sa tSeanchill ón 2-4i.n agus seo thíos na dátaí:
Tá neart bréagáin agus gairdín breá i gCroí na Coille agus beidh deis ag tuismitheoirí cupán tae agus comhrá a bheith againn le chéile.
Dé Sathairn 30 Meán Fómhair
Dé Sathairn 28 Deireadh Fómhair
Dé Sathairn 25 Samhain
Tuilleadh Eolais faoin Ghrúpa Spraoi ag:gaeilgebactheas@gmail.com
 

Ceachtanna Piano le Cillian

Dé Luain/Dé Céadaoin/Dé hAoine i ndiaidh am scoile 30-45 nóiméad Teagmháil: cilliansheanon@gmail.com 0892372671 Is féidir liom taisteal chuig do theach nó is féidir na ceachtanna a dhéanamh i mo theach.

 

 ‘Le Chéile’.

Comhghairdeas le Craobh Chualann C.C.É. as an bhfeachtas teanga ‘Le Chéile’.

Tá Gaeilge álainn ag a lán daoine i gCraobh Chualann, bheadh sé nádúrtha dóibh Gaeilge a labhairt sa chraobh.  Tá an chraobh chun spreagadh láidir a thabhairt don Ghaeilge as seo amach.

  One of the local branches of Comhaltas Ceoltóirí Éireann – Craobh Chualann – has launched an initiative to promote the use of Irish in the branch.  Many families from Scoil Lorcáin are involved in the branch.  We congratulate them on the initiative.  They have produced a bi-lingual booklet to help people speak Irish to each other.

 

Dawson-McDonnell

Acadamh Rince Gaelaigh

Fáilte roimh bhuachaillí agus chailíni 3bl+

Ionad Pobail Bhaile an Chnoic Gach Máirt 4.00 – 5.00

Scoil na nAingeal Coimhdeachta Gach Déardaoin 2.30 – 3.30

Scoil Lorcáin Gach Céadaoin 4.00 – 5.00 in

Joanne 087-6474937

Facebook @DawsonMcDonnellAcademy

Táim ag múineadh na bpáistí i Scoil Lorcáin faoi láthair.

 

Fógra 

Taimid ag lorg duine a bheadh ar fail chun beirt phaisti a bhailiu on scoil dhá lá sa tseachtain agus iad  a thabhairt abhaile go Bré (1.15).  Má tá suim agat cuir glaoch ar Susie 0868781320

We are looking for someone to help with a school run to bray two afternoons a week (1.15 pick up).  If interested please call Susie on 0868781320.

 

Pionsóireacht

Tá Eoghan Ó hAnluain Fay, Rang 6 ar fhoireann pionsóireachta na hÉireann.  Roghnaíodh é le deanaí le páirt a ghlacadh i gcomórtas i Londain ar son na hÉireann.  Guímid ádh mór air!

 

Coiste Glas

Ar mhiste leat rud píosa a chur isteach faoin Choiste Glas le do thoil? Agus b’fhéidir faoi pheil?

 

GRÚPA TUISMITHEOIRÍ AGUS PÁISTÍ

CÚINNE NA NAÍONÁN

 

GACH MAIDIN DÉ hAOINE

8.40-9.30

BUAIL ISTEACH

LIG DON LEANBH ‘BHEITH AG SPRAOI

AGUS TUSA AG CLEACHTADH DO CHUID GAEILGE!

 

MÁ TÁ AON CHEIST AGAT, CUiR GLAOCH AR CRISTÍN REDDIN 0868280022

BÍGÍ LINN