Nuachtlitir Bealtaine 2017

Aug 24, 2017

 

 

Nótaí ó Choiste na dTuismitheoirí

 

Fáiltiú an Chéad Chomaoinigh 2017

Tá Coiste na dTuismitheoirí ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh ghach páiste agus a gharmhuintir i Rang a Dó sa scoil tar éis Aifreann an Chéad Chomaoinigh ar an Satharn, 11 Bealtaine 2017.

Bhéimis fíorbhuíoch más féidir le tuismitheoirí / caomhnóirí Rang 2 na RSVPeanna a dhéanamh faoin Aoine beag seo ( 12 Bealtaine).

 

Gabhaimid ár mbuíochas libhse ó Ranganna 1 agus 3 atá chun cabhrú linn sna hullmhúcháin roimh ré agus ar an lá. Bhéimis fíorbhuíoch cabhair sa bhreis a fháil. Má tá uair nó dhó le tabhairt ag aon thuismitheoir eile ó Ranganna 1 agus 3 sna hamanta thíosluaite , seol rphost nó téacs chuig bhur n-Ionadaí Ranga chomh luath agus is féidir.

 

Aoine, 19 Bealtaine Idir 2.15i.n – 5.00i.n

Satharn, 20 Bealtaine 10r.n – 11.30r.n., 11.30r.n – 2.00i agus 2.00i.n – 4.00i.n

 

Páirceáil don Fáiltiú : Le bhur dtoil, bígí an -aireach agus sibh ag páirceáil sa chomharsanacht ar an Satharn, 20 Bealtaine. Bainigí an -sult as an lá!!

 

The Parents’ Committee is looking forward to welcoming every child and his immediate family in Rang 2 to a reception in the school following the First Communion Mass on Saturday, 11 May 2017.

We would be very appreciative if parents/ guardians in Rang 2 could complete and return  the RSVPs by this Friday, 12 May.

 

Many thanks to the parents in Rang 1 and Rang 3 who have volunteered to help with the preparations in advance and on the day itself. We would love more help!! If  any parent from Rang 1 and Rang 3 is available to lend a hand  during the time slots above , please send an email or text  to your Class-Rep at your earliest convenience.

 

Parking on the Big Day : Please be mindful of our neighbours when parking on Saturday, 20 May. Have a great day!!

( Fo-Choiste an Chéad Chomaoinigh)

 

Lá Spóirt 2017

Beidh Lá Spóirt Scoil Lorcáin, eagraithe ag Coiste na  dTuismitheoirí , in éineacht leis na hionadaithe ranga agus tuismitheoirí na scoile  do na ranganna go léir ar siúl ar an Domhnach, 11 Meitheamh 2017 óna 2i.n – 5i.n.

Beidh sé ar siúl i Wanderers Football Club ( 1870) , 65A Bóthar Mhuirbhthean, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4. Is siúlóid 10 nóiméid ( le bugaí!) ó stáisiún Dart Paráid Sydney é. Beidh pairceâil stiúrtha ann do chách chomh maith ar an lá.

Iarraimid ar ghach  páiste an t-léine daite le suaitheantais Scoil Lorcáin a fuaireadar ón scoil ar Lá Fhéile Lorcáin níos luaithe i mbliana a chaitheamh ar an Lá Spóirt.  Cabhróidh seo go mór le heagraíocht an lae do na tuismitheoirí atá rannpháirtíoch agus cuirfidh sé go mór le spiorad spóirtiúil na scoile.

Tá fo-choiste nua don Lá Spóirt 2017 ag bualadh lena chéile go rialta na laethanta seo ag eagrú leagan -amach an lae.  Beidh cruinniú ann don fho-choiste agus na hionadaithe ranga go léir (18 ) a bhéas gníomhach ar an lá ar an gCéadaoin, 7 Meitheamh ag 7.30i.n sa scoil . Béimid ag lorg cabhrach agus tacaíochta ó thuismitheoirí chuile rang ar an lá chomh maith. Beidh  níos mó eolais ar ball. Ag tnúth go mór libh go léir a fheiceáil ann. Is linne an lá!!

The Scoil Lorcáin Sports’ Day, organised by the Parents’ Committee , in conjunction with the class-representatives and  parents of the school for all classes ,  takes place on Sunday, 11 June 2017 from 2-5pm.

It will be in Wanderers Football Club (1870) , 65A Merrion Rd, Ballsbridge, Dublin 4. That’s a 10 minute walk from Sydney Parade DART station ( with a buggy!!) . There will also be organised parking for all in the grounds on the day.

We ask every child to wear the coloured t-shirt with the Scoil Lorcáin logo that they received from the school on the occasion of St Lorcán’s Feast-Day earlier this school-year. This will hugely help  the parents who will be involved  with the organisation of the day and will also add to the school’s sporting spirit.

The new sub-committee for the Sports’ Day 2017  is meeting regularly these days organising the lay-out for this  family-event .  There will be a meeting for the sub-committee and the 18 class-reps on Wednesday, 7 June at 7.30pm in the school. We will also be looking for the help and support of every parent on the day as well. Three will be more  information later. We are very much looking forward to seeing you all there.  The day is ours!!

 

Lá Neamhspleáchais

Beidh Lá Neamhspleáchais na Naíonán againn Déardaoin bheag seo 11 Bealtaine.  Tá sé in am ag na Naíonáin foghlaim conas teacht isteach leo féin.  Iarraimid ar thuismitheoirí ligint do na Naíonáin siúl isteach leo féin, más féidir in aon chor é.  Má chaitheann tuismitheoir teacht isteach, iarraimid orthu teacht isteach tar éis do na ranganna go léir teacht isteach.  Beidh sé seo go maith do na páistí agus do na múinteoirí, pé rud faoi na tuismitheoirí.

Agus leanfaimid leis seo as seo amach.

We are going to have our Annual Infant Independence Day this Thursday 11th May.  Parents are encouraged to let their children come in to the class on their own.  It will be good for the children and good for the teacher, whatever about the parents.  If you really want to come in, to make sure we haven’t lost your child between the yard and the classroom, please allow all the classes in first.  Every day will be Independence Day from that day on.

 

Lúthchleasaíocht Scoile

Comhghairdeas leis na páistí go léir atá roghnaithe ar Fhoireann Lúthchleasaíochta Scoil Lorcáin, a bheidh ag glacadh páirte i gComórtaisí Lúthchleasaíochta Chumann na mBunscol ar an Luan 22 Bealtaine agus Máirt 30 Bealtaine.

Congratulations to all the children chosen to represent the school in the Cumann na mBunscol Santry Athletics on the 22nd and 30th May.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 2 Bealtaine 2017

R1 Joy Nic Craith, Amelie d’Estelle Rowe R2 Oisín Ó Comhraí, Cormac Ó Grádaigh, Patrick Breathnach R3 Róisín Ní Threasaigh, Liam Howard Ihle, Lochlann Dingle R4 Sadhbh Ní Mheachair, Adam Ó Murchú R5 Fergal Ó Conalláin R6 Rónán Ó Tuama, Micheál Ó Síocháin, Adam Ó Súilleabháin.

 

Múinteoirí 2017/18

N Shóis: Orla N Choitir, Ciara Nic Giolla Bhríde, Niamh Uí Chroidheáin

  1. Shins: Máire Ní Thóibín/Fionnuala Ní Chróinín (postroinnt) (Rang In. Uí Mhathúna), Múinteoir Eile 1 (Rang In. Mhig Shamhráin), Eva Stack

R1 Jen Ní Mhathúna (Rang 1A) , Múinteoir Eile 2 (Rang 1B)

R2 Sinéad Ní Dhóláin (Rang In. Mhic Fhionnghaile), Caitríona Nic Íomhair

R3 Bríd Firtéar (Rang In. Uí Choitir), Múinteoir Eile 3

R4 Donnchadh Mac Aogáin (Rang In. Firtéar), Caitríona Magner /Caitríona Ní Choiligh (postroinnt)

R5 Cuán Ó Flatharta (Rang In. Mhic Íomhair), Aisling Nic Fhionnghaile

R6 Gráinne Uí Lúing (Rang 5 In. Uí Labhairí), Aodán Ó Ceallaigh

MTF Paula Ui Mhurchú, Fionnuala Nic Eochaidh, Aoife Ní Scolaí , Solweg Ní Fhiaich, Jacinta Nig Shamhráin (roinnte le scoil eile)

 

Éadaí Scoile

Beidh cead ag na páistí a gcuid éadaí féin a chaitheamh tar éis Shaoire Phoiblí an Mheithimh.  Beidh Cúinne Athchúrsála againn ag deireadh an Mheithimh d’éadaí scoile nach bhfuil uait a thuilleadh.

The children may wear their own clothes when they return from the June Public Holiday.  We’ll have a Recycling Corner at the end of June for school clothes which you no longer need.

 

Seaimpín na hÉireann

Comhghairdeas le SeánMackey Trant a bhuaigh Craobh na hÉireann sa dornálaíocht, le déanaí, agus a bheidh ag dornálaíocht ar son na  hÉireann anois

Congratulations to Seán on becoming Irish Boxing Champion and for being selected to box for Ireland.

 

Seaimpín Gleacaíochta

Comhghairdeas le Caoilinn English Rang 6 a bhuaigh Bonn Óir Leibhéal 7 sa Ghleacaíocht le déanaí.  Tá Caoilinn anois ar fhoireann na hÉireann agus ag ullmhú chun páirt a ghlacadh i gcomórtais idirnáisiúnta.

Congratulations to Caoilinn English in Rang 6 who won a Gold Medal at Level 7 in National Gymnastics recently.  Caoilinn is now on the national squad.

 

Seaimpín Rince

Comhghairdeas le Niomi Ní Aodha Rang 3 a rinne go sár-mhaith i gComórtaisí Rince an Domhain i nBéal Feirste i rith an bhriseadh mean-téarma.

Congratulations to Niomi Ní Aodha, who competed in the An Comhdhail Irish Dance World Championships in Belfast during the midterm.  Niomi came 3rd in the Championship and was the solo winner of the Reel and 2nd in the Jig.

 

Páistí Trí-theangacha

Tá Liadain von der Decken – tuismitheoir sa scoil – ag déanamh cláir do Raidió na Life ar thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le trí theanga.  Ba bhreá léi labhairt le tuismitheoirí i Scoil Lorcáin.  Má tá tú sásta, cuir ríomhphost go Liadain agus déanfaidh sí teagmháil leat.

Liadain Von der Decken – a parent in the school – is preparing a programme for Raidió na Life on tri-lingual families.  She would love to talk to trilingual families in Scoil Lorcáin.  If you are willing to talk to her, send Liadain an email and she will contact you.

liadainvddecken@gmail.com

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 8 Bealtaine 2017

R1 Cian von Der Decken, Lucy Nic Giolla Earnáin, Rachel Murdock R2 Rebecca de Bhailís R3 Lorcán Breathnach, Éimhín Ní Chuana, Marc Ó hAodha R4 Orla Ní Fhlaithmhín, Oscar Breathnach, Harry Horan, Fiachra Mac Ionnrachtaigh R6 Annalivia Ní Aodha, Adam Ó Bróithe.

 

Cuala

Fáilte roimh pháistí a rugadh i 2012 teacht go Halla Cuala ar 11.00 rn ón Satharn 20 Bealtaine chun scileanna peile, iomána agus camócaíocht a fhoghlaim.

Girls and boys born in 2012 are welcome to the Cuala Halla, Dalkey every Saturday morning from 20th May at 11.00 am to learn the skills of camogie, hurling and football.   

Glaoigh ar: 086-3500766

 

Bearradh Gruaige

Beidh Máire Groome Rang 4 ag gearradh a cuid gruaige chun cabhrú leis an Little Princess Trust agus an Peter McVerry Trust. Rachaidh an ghruaig go dtí an Little Princess Trust chun bréagfholt a dhéanamh do dhaoine a chaill a ngruaig tríd ailse. Rachaidh an t-airgead go léir a fhaigheann sí go dtí an Peter McVerry Trust chun cabhrú le daoine gan tinteán. Beidh sí ag gearradh a gruaige ar an 3ú de Meitheamh.

Seo é an nasc chuig a leathanach chun tuilleadh eolais a aimsiú: https://www.idonate.ie/fundraiser/11362915_mary-s-big-haircut-for-the-homeless.html

Tá sprioc ag Máire €1,000 a bhailiú.

Máire Groome in Rang 4 is going to get her hair cut on 3rd June.  She will donate her hair to the Little Princess Trust to make wigs for those who have lost their hair through cancer.  She is also hoping to raise money for the Peter McVerry Trust, for the homeless.  More info at the link above.

 

Comhghairdeas

Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh le Ciara Nic Giolla Bhríde agus Aodán Ó Ceallaigh a phósfar ar a chéile sna Déise Dé Sathairn 3 Meitheamh.  Go maire siad a nuaíocht.

We wish Scoil Lorcáin teachers Aodán Ó Ceallaigh and Ciara Nic Giolla Bhríde a long happy life together as they prepare for their wedding on Saturday 3rd June.

 

CLUB FICHILLE SOISEAR BAILE NA MANACH

Ar oscailt anois ag Mounttown Community Facility

Á reachtáil ag Lukasz Goralski (muinteoir fichille). Gach DEARDAOIN 6in–7:30in.  Freastalaíonn dream maith as Scoil Lorcáin.  Tuilleadh Eolais:

lukaszgoralski@hotmail.com no 0871656884.  Bhí Scoil Lorcáin an-rathúil leis an bfhicheall le déanaí – ag buachaint chomórtais fhichille na Gaelscoileanna agus ag fáil ait sa chead sraith sa Chumann Fhichille Laighean i mbliana.

Monkstown Junior Chess Club

Now open in Mounttown Community Centre.  Every Thursday 6-7:30pm

Go raibh míle maith agaibh,

 

Explorers

Beidh Cúram Iarscoile Explorers’ i Scoil Lorcáin ar oscailt ó 2.15 go dtí 6.15 gach lá i rith an bhliain scoile.

Beidh féitheoireacht ar obair bhaile scríofa gach lá.

San áireamh sna táillí tá 3 ghníomhaíocht sa tseachtain, gníomhaíchtaí cosúil le damhsa, dramaíocht, karate agus spórt.

Tá a thuilleadh eolais ar fáil ar ár suíomh idirlín www.explorersafterschool.com

Seoil ríomhphost chuig  explorersafterschool@gmail.com nó cuir glaoch ar Míde 0876367916 más rud é go bhfuil foirm áirithinte ag teastáil. Tabharfar na spásanna amach ar dtús do na daoine a thagann ar dtús.

Afterschool Club in Scoil Lorcáin in September 2016.

Cúram Iarscoile Explorers in Scoil Lorcáin will be open from 2.15 – 6.15  everyday during the school year.

We supervise all written homework.

Included in the fees are 3 activities each week, activities like dancing, drama, karate and sport. 

There is further information on our website www.explorersafterschool.com

 

Páirceáil

Don tríú huair iarraimid ar phobal na scoile gan pháirceáil sa Spás Mí-chumais atá ar Chearnóg Eaton.  Tá páiste le mí-chumas fisiciúil an-dáiríre ina chónaí sa teach.  Le mí anuas tá tuismitheoirí agus seantuismitheoirí tar éis pháirceál ann, rud a chuireann náire orainn.  Cuir aon duine a bhailíonn do phásite duit ar an eolas, chomh maith, le do thoil.

For the third time, we ask the school community – parents, grandparents etc -not to park in the disabled space on Eaton Square – not ‘just for a minute’, not ‘I’m keeping an eye on it’.  There is a child with a severe physical disability living in the house.  In the last month the space has been taken by school parents and grandparents and the child has had to wait with his mother in their own car.  We are embarrassed by this.  Please please let anyone who collects your child also know.

 

Cúram 1.15 – 2.15

Tá an Litir Cúram ag dul amach Déardaoin do tuismitheoirí Naíonán 2017-18.  Tá gach eolas sa litir.

The letter for the 1.15 – 2.15 cúram for infants with siblings in Rang 1-6 will be distributed on Thursday 11th May.  All information is in the letter.

 

Campa Ealaíne

 

Dátaí ; 3 ú go 7 ú Iúil

17 ú go 21 ú Iúil

Am ; 10 r.n go 2 I. n

Aois ; 7 go 12

 

Caitriona Scollard 087 9651082