Nuachtlitir an Mheithimh 2018

Jul 03, 2018

Ranganna 2018/19

N Shóis            Niamh Uí Chroidheáin            Orla Ní Choitir            Múinteoir Eile 1

N Shins            Fionnuala/Máire (Rang Chiara Mhic Giolla Bhríde), Paula Uí Mhurchú (Rang Niamh Uí Chroidheáin), Múinteoir Eile  2

 

Oideachas Speisialta; Fionnuala Nic Eochaidh, Solweg Ní Fhiaich, Donnchadh Mac Aogáin            Ciara Nic Giolla Bhríde, Jacinta Nig Shamhráin

 

R1                    Múinteoir Eile 3                      Múinteoir Eile 4

R2                    Sinéad Ní Dhóláin (Rang Jen Ní Mhathúna)   Caitríona  Nic Íomhair

R3                    Caitríona Ní Mhurchú (Rang Chaitríona Mhic Íomhair)        Múinteoir Eile 5

R4                    Aoife Ní Scolaí (Rang Bhríd Firtéar)   Múinteoir Eile 6

R5                    Aisling Nic Fhionnghaile (Rang Dhonnchadh Mhic Aogáin), Caitríona Magner /Caitríona Ní Choiligh

R6                    Gráinne Uí Lúing (Rang Shorcha Mhig Shamhráin)   Jen Ní Mhathúna

 

 

Cúrsaí Foirne

Beidh Rós Póirtéir agus Bríd Firtéar dár bhfágáil i mbliana – Rós ar scor ón obair agus Bríd ag imeacht go gaelscoil níos gaire dá baile.  Fágfaidh a n-imeacht folús mór i saol na scoile.  Guímid gach rath orthu.  Is cinnte go gcrothnóimid iad.

Beidh Germaine Daltún, Ann Marie Ní Labhairí ag tógaint briseadh gairme don bhliain agus Eabha de Staic agus  Cristín Reddin ar shaoire tuismitheora don bhliain.

Both Rós Póirtéir and Bríd Firtéar will be leaving us permanently at the end of this schoolyear – Rós on retirement and Bríd to a gaelscoil nearer her home.  We’ll certainly miss them both and will have a job to fill the gap that they will leave.  We wish them all health and happiness, with a touch of prosperity.

Germaine Daltún and Ann Marie Ní Labhairí have been granted a career break for the year.  Cristín Reddin and Éabha de Staic will be on parental leave for the year.

 

Páirc an Chrócaigh

Comhghairdeas leis na cailíní go léir a d’imir ar an bhfoireann chamógaíochta a bhuaigh Corn Haughey i bPáirc an Chrócaigh dhá sheachtain ó shin le bua 2-7 go -3 or Ros Eo.  D’imir na cailíní thar barr ar an lá.  Buíochas leis an lucht tacaíochta.

Well done to our Camogie girls who lifter Corn Haughey in Croke Park.  They were brilliant on the day, showing all their skills and determination.  Thanks to all who supported us.  Well done to Solweg and Colmán and thanks to them and all the teachers who give their time voluntarily to Gaelic games, athletics and other event for the pupils.

 

Pionsóireacht

Bhaineamar an scoil go léir ard-taitneamh as Taispeántas Pionsóireachta a chur Eoghan Ó hAnluain Fay ar fáil dúinn an tseachtain seo caite, le cabhair óna chairde i gCumann Pionsóireachta na hÉireann.  Tá eolas teagmhála do Olga, múinteoir pionsóireachta, thíos,  dóibh siúd a bhfuil suim acu iontu.

Ranganna Pionsóireachta

Coláiste Naomh Conleth agus Loretto Deilginis

Glaoigh ar Olga: 086 2160646

info@pembrokefencing.ie

Facebook Pembroke Fencing Club

We all enjoyed the great fencing display by Eoghan Ó hAnluain Fay and his friends from Irish Fencing Association last week. Above are contact details for Fencing Master Olga if your child is interested in fencing classes in Conleth’s or Loretto Dalkey.

 

Coirn Rugbaí

Beidh Coirn Rugbaí – Gach corn a bhí le buachaint sa leathsféar thuaidh i mbliana – ag tabhairt cuairte ar Scoil Lorcáin maidin Mháirt seo chughainn 19/6.  Gheobhaidh na páistí go léir seans na coirn a fheiscint lena ranganna.  Ach beidh fáilte roimh thuismitheoirí breathnú is breith orthu ó 8.35 – 8.50 rn nó mar sin.  Fan sa Chlós lasmuigh den phríomhdhoras agus glaoifimid isteach oraibh.

Corn na Seaimpíní a bhuaigh Cúige Laighean

Corn an PRO14 a bhuaigh Cúige Laighean

Corn na Sé Náisiún a bhuaigh foireann na hÉireann

Corn an Choróin Thriarach a bhuaigh foireann na hÉireann

Buíochas le Marcus Ó Buachalla agus Rugbaí Laighean as é seo a eagrú dúinn.

We’re going to have the rugby ( a field sport played with an oval shaped ball, apparently) Champions Cup, PRO14 Cup, 6 Nations Cup and Triple Crown Cup visit the school this Tuesday.  The children will all be given an opportunity to see the cups and have a class photograph taken with them.  Parents will be welcome in for a quick gawk from approx. 8.35 am.  Hang around outside the main door if interested.

 

Boird le tógaint

Beidh boird chearnógacha amuigh sa chlós ón Máirt bheag seo 19/6 ar aghaidh.  Tóg ceann nó dhó má tá sé/siad uait.

We’ll have square surplus tables in the clós from Tuesday.  Take one or two if you’re interested.

 

Brat Glas á ardú

Beidh an Brat Glas á ardú ar an Luan beag seo 18/6 ag 8.35 ar maidin.  Fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn, lasmuigh den doras tosaigh.

We’re raising the Green Flag this Monday at 8.35 am.  All welcome to attend, outside the main door.

 

Athchúrsáil Éadaí críochnaithe

Míle buíochas le gach duine a thug éadaí scoile isteach agus leo siúd a thug abhaile iad.  Nílimid ag glacadh len a thuilleadh.  Cuirfimid an méid atá fágtha againn amach arís ar feadh dhá lá ag deireadh na scoilbhliana.  Má tá éadaí scoile agat sa bhaile nach bhfuil uait, is féidir iad a chur i dtaisce agus iad a thabhairt d’Aonach na Nollag.

Thanks to all who brought in surplus school uniforms during the week, and to those who brought them home.  We’re not accepting any more.  We’ll leave what’s left out again for two days at the end of the year.  Please feel free to take what you want.  If you have surplus uniforms at home, please hold on to them for Aonach na Nollag.. 

 

Nóta ón gCoiste

Is féidir le daoine an síntiús deonach a íoc anois don scoilbhliain 2017/18.  Tá an nasc PayPal ar an suíomh idirlín scoile ag: http://www.scoillorcain.ie/tuismitheoiri-parents/. Buíochas leo siúd a d’íoc cheana féin.

The voluntary contrubtion can be paid at the PayPal link on the website or by bank transfer, or left in to the office. A separate email will issue on Monday with more details.  Thanks to those who have already contributed.

 

Cuntóir Riachtanais Speisialta

Tá Cuntóirí Riachtanais Speisialta á lorg againn don bhliain úr scoile.  Féach fógra ar educationposts.ie.  Dáta deireannach d’iarratais 21/6.

We have two vacancies for  SNAs for next school year.  Details on educationposts.ie.  Last date for applications 21/6/18.

 

Duais Ealaíne

Comhghairdeas le hAifric Ní Ghloinn a bhuaigh Duais Ealaíne CCDLR agus ar bronnadh an duais uirthi i Halla an Bhaile Déardaoin seo caite.

Aifric Ní Ghloinn won an Art Competition run by DLRCoCo and had the prize presented to her last Thursday in County Hall.

 

Tuairiscí Scoile

Thugamar na tuairiscí scoile amach ar an Aoine.  Beidh siad ar fáil arís Dé Luain ag 1.15 agus 2.15.  Tráthnóna Luain cuirfimid aon cheann atá fágtha sa phost.

We distributed the school reports on Friday to parents who collected them.  They will be available again Monday 1.15 and 2.15 pm.  We’ll post whatever is left Monday evening.

 

Lean Muid

Lean muid ar twitter @scoillorcain.  Ba mhaith linn 1000 leantóir roimh Mheán Fomhair!

Follow us on Twitter for the slightly alternative angle on Scoil Lorcáin.

 

Siúl agus Rothaíocht

Leanaimís leis an siúl agus an rothaíocht, le bhur dtoil.

Let’s keep up the walking and cycling, please.  We really appreciate your efforts. 

 

 

Picnic Scoil Lorcáin

Táimid ag pleanáil an scoil a thabhairt ar phicnic Máirt 27 Meitheamh,má tá an lá go breá.  Imeoidh na Naíonáin agus Rang 1 go Páirc na nGasóg i Rinn na Mara agus Rang 2-6 go dtí Páirc na Carraige Duibhe.  Beidh fáilte roimh thuismitheoirí teacht linn, agus roimh iarscoláirí má tá a dtuismitheoirí leo.

We plan on bringing the school on a picnic Tuesday 27th June; the Naíonáin and Rang 1 to the Scouts’ Field in Seapoint and Rang 2-6 to Blackrock Park.  Parents were welcome to come with us, and past-pupils if their parents are there too.

 

Árachas Scoile

Íocann tuismitheoirí  daltaí Scoil Lorcáin don árachas  dá bpáistí nuair a íoctar do na leabhair don bhliain úr.  Clúdaíonn Polsaí árachais scoile na micléin taobh amuigh den scoil chomh maith le i rith am scoile, sé sin le rá 365 lá sa bhliain 24/7

www.pupilcover.ie le tuilleadh eolais nó foirm a fháil

Parents pay for insurance when paying for the school books for the new school year.

The insurance policy held by Scoil Lorcáin covers the children outside of school hours also. It covers the students 365 days a year, 24/7.

www.pupilcover.ie for information and claim forms

 

Campa Sóisearach Samhraidh

Scoil Lorcáin

€65 an páiste €110 do bheirt

2/7/18  –  6/7/18

10am-1pm

Foirmeacha ar fáil san oifig

Junior Summer Camp in Scoil Lorcáin first week in June notice above.

 

 

Campa na Gaeilge Beo

Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair

Luan 2 Iúil – Aoine 6 Iúil

Cailíní agus buachaillí atá ag fágáil Rang 4, 5, 6

10 – 3.00

Ranganna, sport, ceol, céilí

Gach eolas: Ciarán – 086 8555127

 

Campa Ilspóirt Gaeilge Chill Mo Choda/ Na Crócaigh

Ag tosú ar an 7 Lúnasa.  Do chailíní agus buachaillí 5 – 14 bl.  Iomáint, Camógaíocht, Peil, Cluich Corr, Peil Ghallda, Cispheil, Lúthchleasa is rl.

The Kilmacud Crokes 2018 Summer Multi Sports Campa Gaeilge is open to both members and non-members and cater for boys and girls aged between the ages of 5 and 14. During this week, activities will be carried out through Irish in an encouraging way so that it is fun to participate in. A selection of GAA games, tennis, basketball, rounders, handball, athletics, soccer, dancing, treasure hunt, movies etc will be covered.

(INFO@GLENALBYN.IE).

KILMACUDCROKES.COM

 

Glantóir á lorg

Tá glantóir á lorg againn le tosú tar éis an tSamhraidh.  2.5 uair, 5 lá sa tseachtain, tar éis am scoile.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an scoil má tá suim agat.

We’re looking for a cleaner to start after the Summer, 2.5 hours, 5 days a week, after school time.  Anybody who may be interested should contact the school, thank you.

 

Cumann na dTuismitheoirí

Tá Rúnaí agus Cisteoir á lorg ag an gCoiste.  Má tá tú in ann cabhrú, tabhair scéal d’Oifig na Scoile, le do thoil, nó labhair le ball de Choiste an Chumainn ag an Lá Spóirt.  Is fearr gan é a fhágaint faoi dhuine éigin eile.

The parent’s association – Cumann na dTuismitheoirí – is looking for a Secretary and Treasurer.  Reasonable Irish essential for the Secretary.  Contact the school office if interested, or talk to a committee member at the Sports’ Day on this Sunday.

 

Clós ag 2.15

Beidh na páistí ag imirt sa Chlós go minic as seo amach go dtí deireadh an lae.  Uaireanta, bíonn tuismitheoirí agus feighlithe sa bhealach.  Iarraimid oraibh fanach siar taobh thiar den line cón go dtí 2.15 in chun timpistí agus míthuiscintí a sheachaint.  Grma.

The children will be playing in the yard more often from now until then holidays.  Sometimes parents and minders who are waiting can get in the way.  Please stay behind the line of cones until 2.15 pm, please, to avoid accidents and misunderstandings.  Thank you

Tionól do Rós agus Bríd

Beidh Tionól do Rós againn maidin Aoine seo chughainn 29/9 ag 8.35 rn.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí a bheith i láthair má tá fonn orthu.  Ná habair faic le Rós ná le Bríd.

We’re going to have a special Tionól to say ‘Goodbye’ to Rós and Bríd Firtéar next Friday morning 8.35 am.  Parents are welcome to attend.  Please gather in the yard.  Say nothing to Rós or Bríd.

 

Boird Chearnógacha

Tá siad sa chlós.  Tá fáilte romhat ceann nó dhó a thógaint.

You are welcome to take one or more of the square tables in the clós.

 

Dúshlán Léitheoireachta

Tá Dúshlán Léitheoireachta Samhraidh ullmhaithe ag Caitríona Magner, a thabharfaidh sí do na páistí roimh an Aoine.

Caitríona Magner has prepared a summer reading challenge, which she will give to the children R1-6 by Friday.

 

Ealaín

Míle buíochas le Cormac Ó Bréartúin a chaith trí lá ag déanamh Ealaíne leis na páistí go léir sa scoil.  Déanfaimid suíochán as na píosaí a rinne siad agus beidh na páistí in ann suí air.

Thanks to Cormac for the clay work with all the children last week. We’re going to make a pencil shaped seat from the hexagons which the children will be able to sit on.

 

Fanacht taobh thiar den líne

Grma as fanacht ag na geataí agus an clós a fhágaint faoi na páistí go dtí 2.15 in chun a bheith ag spraoi.

Thanks to the parents and minders for staying just inside the gates and leaving the yard for the children to play in up til 2.15 pm.

 

Leabhair Scoile ar ais

Fáilte ar ais roimh leabhair Scoil Lorcáin, fearas spóirt is rl roimh an Aoine.

School rental books, sports equipment etc all welcome back before Friday.

 

Lá Spóirt

Bhaineamar go léir an-taitneamh as an Lá Spóirt.  Comhghairdeas le Dom agus Fochoiste an Lá Spóirt de Chumann na dTuismitheoirí.  Bhí Rás na nAthracha an-iomaíoch agus is ionann bonn bré-umha sa rás sin agus bonn óir in aon rás eile.

Well done to the Dom and the organisers of the Lá Spóirt.  Well organised, well attended, well done.

 

Picnic Scoil Lorcáin

Táimid ag pleanáil an scoil a thabhairt ar phicnic Máirt 26 Meitheamh,má tá an lá go breá.  Imeoidh na Naíonáin agus Rang 1 go Páirc na nGasóg i Rinn na Mara agus Rang 2-6 go dtí Páirc na Carraige Duibhe.  Beidh fáilte roimh thuismitheoirí teacht linn, agus roimh iarscoláirí má tá a dtuismitheoirí leo.  B’fhéidir go gcuirfeá in iúl don mhúinteoir Dé Luain más féidir leat a bheith linn.

We plan on bringing the school on a picnic Tuesday 27th June; the Naíonáin and Rang 1 to the Scouts’ Field in Seapoint and Rang 2-6 to Blackrock Park.  Parents were welcome to come with us, and past-pupils if their parents are there too.  You might let your child’s teacher know on Monday, if you can come.  Grma.

 

Ardaitheoir Deisithe

Tá an t-ardaitheoir deisithe ar deireadh.  Brón orainn faoin moill leis seo.

The lift is finally back in operation.  Apologies for the delay.  It will be on each morning until 9.00 am.  You will need a fob from Oifig na Scoile to use it after that.

 

Uirlisí Ceoil

Iarrann Coiste na dTuismitheoirí ar aon duine a fuair Uirlisí Ceoil iad a thabhairt ar ais chuig Oifig na Scoile roimh Aoine 22 Meitheamh 2018. Bí cinnte d’ainm a thabhairt do Rós nuair a thugann tú uirlis ar ais. Cuir rphoist chuig Sylvia agus Mairéad an ríomh-phoist go sluirlisiceoil@gmail.com má tá aon cheist agat. Parents are asked to return instruments from the rental scheme to Oifig na Scoile before Friday 22 June 2018 and to be sure to sign them in. Email Sylvia & Mairéad at sluirlisiceoil@gmail.com with any queries

 

Campa Sóisireach Samhraidh

Scoil Lorcáin

€65 do pháiste.  €110 do bheirt

4-9 bliana

2/7/18 – 6/7/18

9.30 – 12.30

Múinteoirí Scoil Lorcáin ina bhun

087-9947401

Junior Summer Camp for 4-9 year olds details above.

 

 

Síob

Síob a lorg do dhalta as Rang 4 don bhliain seo chughainn go dtí Gleann na gCaorach.  Cuir glaoch ar Isolda má tá suim agat, ldt.

A parent is looking to organise a lift home for her 4th Class child next year.  Call Isolda 086 8552525 if interested.

 

Campaí Cuala Camps

5-12 bliana, 2 – 20 Iúil

Campa Fásta 12 – 15 bl, 10.00 – 2.00

Peil agus Iomáint/Camógaíocht gach seachtain.

Déan teagmháil le Cionnaith nó le hOifig Cuala.

5 to 12 years ,2nd to 20th of July.

Advanced camp for Cuala players aged 12 to 15 during the middle two weeks of July.

Times are 10am to 2pm

Camps will be Hurling/Camogie and Football each week

The Cuala Office will be open from 9.30am to 12.30pm

Price includes Cuala School of Excellence Training Top

Oifig Cuala  01-2350717
Cion Mac Gearailt  087 6830296