Nuachtlitir an Mheithimh 2017

Aug 24, 2017

 

Picnic Scoil Lorcáin

Táimid ag pleanáil an scoil a thabhairt ar phicnic Luan 26 Meitheamh,má tá an lá go breá.  Imeoidh na Naíonáin agus Rang 1 go Páirc na nGasóg I Rinn na Mara agus Rang 2-6 go dtí Páirc na Carraige Duibhe.  Beidh fáilte roimh thuismitheoirí teacht linn, agus roimh iarscolárí má tá a dtuismitheoirí linn.

We plan on bringing the school on a picnic Monday 26th June; the Naíonáin and Rang 1 to the Scouts’ Field in Seapoint and Rang 2-6 to Blackrock Park.  Parents were welcome to come with us, and past-pupils if their parents are there.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 15 Bealtaine 2017

R1 Martha Crosbie, Harry Ó Flannbhara R2 Kate Ní Linneáin, Sinéad Ní Chorráin R3 Eleanor Ní Shúilleabháin, Cillian Ó hEarchaí R4 Sadhbh Ní Mheachair, Síofra de Paor, Cáit Ní Chinnéide, Muireann Ní Mhuineacháin R5 Arí Ní Dhonnchú, Lorcán Ó Síocháin R6 Oisín Mac Tiarnáin, Fionn Ó Dufaigh

 

Cúram 1.15 – 2.15 in

Tá liosta curtha suas ar na cláracha fógraí dóibh siúd a fuair áit sa Chúram.   Má fuair tú áit, beidh an Oifig i dteagmháil maidir le híocaíocht i Lúnasa.  Muna bhfuil tú ag glacadh leis an áit, inis dúinn láithreach, ldt.

A list has been posted on the notice boards of those who have a place in the 1.15 – 2.15 pm Cúram.   The school office will be in contact in August re payment.  If you’re not going to take the place, please let us know, asap.  Grma.

 

Tuairiscí Scoile

Beidh na Tuairiscí Scoile ar fáil le bailiú ón scoil ó 1.15 – 2.30 in Aoine 16 Meitheamh.  Is don tuismitheoir  amháín a thabharfar iad nó tuiste eile má tá litir chuige seo faighte ag an múinteoir roimh réidh. Beidh siad ar fáil sa Halla nó  lasmuigh má tá an aimsir oiriúnach.  Iarraimid ar thuismitheoirí gan iad a oscailt go dtí go dtéann siad abhaile, ionas nach mbeidh comparáid a déanamh idr ceann amháin agus ceann eile.  Cuirfear tuairiscí nach mbailíter sa phost ar an Luan dar gcionn.

The school reports will be available to be collected by parents from the school Friday 16th June from 1.15 pm.  They will not be given to children.  Reports may be collected by another parent, if a note has been given to the class teacher no later than Friday morning.  We’d ask parents not to open the reports until they go home, so as to avoid direct comparing of results etc.  Uncollected reports will be posted on Monday.

 

Nótaí ó Choiste na dTuismitheoirí
Síntiús Deonach

Buíochas mór ó Choiste na dTuismitheoirí do gach teaghlach a thug an síntiús deonach €90 cheana féin ar líne nó tríd oifig na scoile.  Mar is eol daoibh, tugann an t-airgead seo deis do Choiste na dTuismitheoirí lear mór imeachtaí scoile a reachtáil.    Má tá an síntiús le híoc fós agat, bain úsáid as aistriú bainc leictreonach , nó mar rogha eile fág é in oifig na scoile i gclúdach litreach leis an lipéad “Scoil Lorcáin – Coiste na dTuismitheoirí”.   Má tá aon cheisteanna ag aon duine faoin síntús is féidir dul i dteagmháil le Diarmaid Mac Mathúna, cisteoir Coiste na dTuismitheoirí, ag diarmaid@cruinneog.com

The Parent’s Association wishes to extend a big thanks to every family who has already donated the €90 voluntary contribution either online or by dropping it into the school office. Your generosity enables the Coiste to host a wide range of school events.  If you are still to pay, please donate by electronic bank transfer or alternatively please drop it off in the school office in an envelope labelled “Scoil Lorcáin – Coiste na dTuismitheoirí” If anyone has any questions about the voluntary contribution then please contact Diarmaid Mac Mathúna who is treasurer on the Parents’ Committee at diarmaid@cruinneog.com.

 

Sonraithe Teagbhála do Choiste na dTuismitheoirí

Má tá aon thuismitheoir / caomhnóir nach bhfuair ríomhphost nó teagbháil ( bainteach leis an Lá Spóirt go dtí seo don chuid is mó) le cúpla mí anuas ó d’ionadaí ranga ar Choiste na dTuismitheoirí agus gur líon tú isteach an fhoirm ó Oifig na Scoile ag tabhairt cead do sheoladh ríomhphoist a roinnt leis an gCoiste, molaimid daoibh dul i dteagbháil le d’ionadaí ranga. Cuirigí in iúl dó/ di gur mhaith leat bheith san áireamh sa chóras cumarsáide atá in úsáid do pé rang atá i gceist . Beidh an ionadaí ranga sin mar ionadaí ar do rang go dtí an chéad CCB eile an bhliain seo chugainn. Féach thíos an liosta d’ionadaithe ranga.

If there is any parent/ guardian who has not yet received an email or communication – mainly to do with the Sports’ Day so far – for the last couple of months from your class-rep on the Parents’ Committee and you completed a form from the School -Office giving permission to forward your email address to the committee, we suggest you contact your class-rep. Let him/her know that you would like to be included in whatever communication system is in use for the relevant class. The class -reps listed below will remain with those class-groups until the next AGM next year) .

 

Ionadaithe Ranga ar Choiste na dTuismitheoirí

Louise Casey ( Iníon Mhig Shamhráin)

Briain Mac Aodh ( Iníon Uí Mhathúna)

Ellen Hegarty ( Múinteoir Reddin)

Diarmaid Ó Conduibh ( Iníon Uí Thóibín / Bean Uí Chróinín )

Dulce Uí Dhrisceoil / Daniel de Búrca ( Iníon Uí Mhurchú)

Edel Beddoe ( Bean Uí Chroidheáin)

Lisa Harper ( Iníon Mhic Fhionnghaile )

Máire Mairéad Uí Choille ( Iníon Ní Dhuineacha)

Aoife Langton ( Iníon Uí Dhóláin)

Clodagh Van As ( Iníon Uí Choitir)

Aideen Howard ( Iníon Firtéar)

Fergal McFadden ( Iníon Uí Mhurchú)

Shuna Moynihan ( Iníon Mhic Íomhair)

Pádraig Ó Feinneadha ( Máistir Mac Aogáin)

Karen Cahill ( Máistir Ó Flatharta)

Claire Lawlor ( Iníon Ní Labhairí)

Caroline Mc Namara ( Bean Uí Lúing)

Paula O’ Sullivan ( Máistir Ó Ceallaigh)

 

Oíche Mhór Rang 6

Bronnadh na dTeastas do dhaltaí Rang 6 agus a dtuismitheoirí ar siúl Déardaoin 29 Meitheamh7.30 – 10.00 in.

Rang 6s graduation night will be on Thursday 29th 7.30 – 10.00 pm in the school.  Rnag 6 pupils and parents/guardians welcome.

 

Potaí bána an Choiste

Daoibhse a thug potaí le bláthanna abhaile ar ócáid an Chéad Chomaoinigh ó Halla na Scoile – tá súil againn gur bhain sibh sult astu agus táimid ana-shásta nár cuireadh amú iad!! Táimid ag eagrú cúrsaí anois don chéad ócáid eile agus ba bhreá linn na potaí bána a fháil ar ais go luath.

( To those who brought home pots of white-flowers after the First Communion Reception in the school-hall – we hope you enjoyed them and we are delighted they didn’t go to waste afterwards!! We are currently preparing for the next big occasion shortly and we would love to have the full complement of white pots back again please at your earliest convenience. Many thanks.

 

Lá Spóirt 2017

Bígí linn an Domhnach beag seo – 11 Meitheamh – idir 2-5 i.n. i gClub Peile Wanderers ( 65A Bóthar Mhuirbhthean, Droichead na Dothra , BÁC 4) do Lá Spóirt Scoil Lorcáin 2017. Tógaigí libh picnic agus beidh uachtar reoite Teddys and Créperie ann freisin!! Ná déanaigí dearmad t-léinte Scoil Lorcáin ( nó má tá sé sin amú sa níocháin, ceann ar an dath céanna chomh fada agus is féidir!) €5 an teaghlach ar an gheata.

Naíonáin Shóisireacha : Glas

Naíonáin Shinsireacha : Buí

Rang 1 : Oráiste

Rang 2 : Meán -ghoirm

Rang 3 : liathchorcra ( lilac)

Rang 4 : Gorm geal

Rang 5 : Dearg

Rang 6 : Gorm dorcha

( Join us this Sunday – 11 June – between 2-5pm in Wanderers Football Club, 65A Merrion Rd, Ballsbridge, Dublin 4 – for the Scoil Lorcáin Sports’ Day. Bring a picnic and there will be Teddy’s ice cream , crêperie, bouncy castles and face-painting too!! Don’t forget to wear the Scoil Lorcáin t-shirt with logo – or if that is lost in the wash, one of the same colour as your class-group as far as possible!! €5 entry per family).

Páirceáil i gCúirt Alma

Tá an comhlucht bainistíochta do Chúirt Alma tar éis scríobh chughainn ag iarraidh ar thuismitheorí Scoil Lorcán gan phárceáil ar a dtalamh.  Bhí áitritheoir nach raibh in ann teach tar a gluaistéan le déanaí.

We have been contacted by the management company of Alma Court, Alma Road, directly across from Alma Lane.  They have asked parents not to park on their property, a practise which has developed recently, apparently.  It is private property and they have a resident with limited mobility who was unable to access her car recently.

 

Páirceáil is rl

Ar cheist na páirceála, ba mhaith linn buíochas a ghbháil le pobal na scoile as an iarracht iontach siúl, rothaíocht, scútáil ar scoil.  Agus as an iarracht páirceáil tamall ón scoil agus siúl píosa.  Nuair a thógtar líon na ndaltaí sa scoil san áireamh, is beag tranglam tráchta a bhíonn ar Chearnóg Eaton.  Moladh is buíochas daoibh go léir.  Tá sibh chomh maith, go bhfuil roinnt de mhuintir na Cearnóige ag rá rudaí deasa fúinn anois.

On the general parking and driving issue we would like to thank the school community for the great effort to cycle, walk and scoot to school.  And to those who park some way off and walk the rest.  For a school of near 500 pupils the traffic congestion in Eaton Square is minimal.  The few selfish parkers notwithstanding, you are great.  So good, indeed, that even some local residents have been saying nice things about us.

 

Iomáint agus Camógaíocht

Tá críoch tagtha, nach mór, leis an gcamógaíochta agus an iomáint don bhliain.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na tuistí a tháinig chun tacaíocht a thabhairt duinn I rith nab liana, agus leis an bpeil, chomh maith.

Thanks to all the parents who supported our hurling, camogie and football teams during the year.

 

Scoláirí agus iarscoláirí

Comhghairdeas leis an iarscoláire Seán Ó Móráin a d’imir d’Fhoireann Iomána Bhaile Átha Cliath I gcoinne na Gaillimhe.

Comhghairdeas le Conor Mag Ruairc atá roghnaithe don fhoireann Fhichille Eireannach Soisir.

Comhghairdeas le hEoghan Ó hAnluain-Fay Rang 5 atá roghnaithe le traenáil  d’Fhoireann Pionsóireachta na hÉireann

Well done to past pupil Seán Ó Móráin selected on the Dublin Senior Hurling Championship team vs Galway.

Conor Mag Ruairc was selected for the Irish Junior Chess team. They will compete against England, France, Scotland and Wales in Cardiff in an international in July 23rd-27th.

Congratulations to Eoghan Ó hAnluain –Fay training to be on the Irish Fencing Team.
Naíonra Lorcáin

Tá Naíonra Lorcáin ag iarraidh cur lena phainéal ionadaithe. Má tá Gaeilge mhaith/líofa agat, má tá tú saor ar maidin agus más maith leat a bheith ag obair le páistí – seol rphost chuig  naionralorcain@gmail.com. Luaigh aon cháilíochtaí atá agat (má tá) a bhaineann le Cúram Léanaí nó Oideachas. Caithfidh tú a bheith sásta dul faoi Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.

Naíonra Lorcáin are seeking to expand their panel of substitutes. If you have fluent or very good oral Irish, are free most mornings and enjoy spending time with children – email naionralorcain@gmail.com. Please mention any Childcare or Education qualifications that you may have. You must also be willing to be Garda Vetted.

 

Doirse Tosaigh agus feidhmiú

Tá ár ndoirse tosaigh – a bhfuil ár gcroíthe crua briste acu – ag feidhmiú mar is ceart anois, ar deireadh.  Tá brathadóir ar na doirse agus ní osclóidh siad má bhraitheann siad duine díreach os a gcomhair.  Mar sin, seas ar leataobh nuair a bhrúnn tú an cnaipe ar an gceann seachtrach agus nuair a bhrúnn Rós an cnaipe don cheann inmheánach.  Ar do bhealach amach, brúigh na chnaipí agus lig don doras oscailt.

Our front doors are finally working properly, after 2 years of anguish.  They have sensors, so when you are entering they will not open if they sense someone in the way.  Push the button for the external one and stand aside to let it open.  Stand aside, also, when Rós presses you in the internal door.  When exiting press the button and wait for the door to open.

 

Duais na Gaeilge 6 Meitheamh 2017

R1 Aisling Ní Ghloinn, Féilim Ó Cuana R2 Culainn Ó Caoimh, Áine Ní Chomhraí R3 Lúc Ó hAonghusa, Sorcha Ní Shíocháin, Cillian Ó Sé, Aoibhín Ó Sioradáin, Iseult Nic Giolla Easpaig R4 Michelle Ní Ríordáin, Ivan Ó Croimín R5 Fergal Ó Conalláin, Jamie Ó Conaire

 

Campa Sóisearach Samhraidh

Scoil Lorcáin

€55 an páiste €100 do bheirt

3/7/16  –  7/7/16

10am-1pm

Foirmeacha ar fáil san oifig

Junior Summer Camp in Scoil Lorcáin first week in June notice above.

 

Duais na Gaeilge 29 Meitheamh 2017

R1 Eoin Ó hAodha, Alice Ní Nualláin, R23 Kate Ní Chuana, Kate Ní Chárthaigh, Senan Ó Cearbhaill, Ciarán Ó Condúin, Charlotte Patton, Lúc Ó Bróithe, Daisy Kirkwood, R4 Luca Ó Súilleabháin, Clíona Mac Crosáin, Orla Ní Fhlaithimhín, Caoimhín Fiobhuí, Aengus Ó Néill, Shone Ní Shionóid , Ben Ó Raghallaigh R5 Stephen Ó Raghallaigh, Seán Ó Donnchú, Arí Ní Dhonnchú, Evanne Ní Toibín, R6 Meadhbh Dingle, Gavin Ó hUallacháin, Rónán Ó Tuama, Jude Ó Cearnaigh.

 

Nuacht Foirne

Comhghairdeachas le Ciara Nic Giolla Bhríde agus Aodán Ó Ceallaigh a phós ag an deireadh seachtaine.  Comhghairdeas le Cristín Reddin agus a fear céile Brian as breith a linbh Séaghdh.

Congratulations to Ciara and Aodán on their wedding last Saturday in Rinn Ó gCuanach and to Cristín Reddin and Brian an the birth of their son Séaghdh.

 

Éadaí Caillte

Beidh na héadaí atá fágtha sa Bhosca Éadaí Caillte á gcur amach againn maidin is tráthnóna amárach is Aoine.  Tóg a bhfuil uait, le do thoil, mar go bhfuilimid chun athchúrsáil a dhéanamh orthu ina dhiaidh sin.

The clothes from the lost clothes box will be left out tomorrow and Friday.  Please take what you want at this stage.  We are going to recycle what’s left next week.  You could save yourself money on school uniforms in late August.

 

Athchúrsáil éadaí scoile

Beidh seachtain athchúrsáil éadaí scoile againn an tseachtain seo agus seo chugainn.  Má tá éadaí scoile nach bhfuil uait a thuilleadh agat, agus iad glan agus dea-chaoi orthu, tá fáilte romhat iad a thabhairt isteach.  Má tá éadaí scoile á lorg agat tá fáilte romhat aon rud atá ar fáil a thógaint.  Ná bíodh náire ort go leor a thabhairt leat.  Is fearr go dtógfá iad ná go gcaithfí amach iad, mar a tharlóidh le haon bhall atá fágtha ag deireadh na seachtaine.   Ní féidir linn glacadh le héadaí tar éis na seachtaine seo.

We’ll have a school clothes recycling stall all next week.  If you have any school clothes  – clean and in reasonable repair – that you’re finished with you are welcome to bring them in.  If you are interested in them, please take as many as you want.  Worse, by far, for them to be thrown out at the end of the week for want of demand.

 

 

 

Scéim na nUirlisí

 

Iarrann Coiste na dTuismitheoirí ar aon duine a fuair Uirlisí Ceoil iad a thabhairt ar ais chuig Oifig na Scoile roimh Aoine 23 Meitheamh 2017.  Bí cinnte d’ainm a thabhairt do Rós nuair a thugann tú uirlis ar ais.  Cuir téacs chuig Niamh Mhic an Rothaich ar 087-9068623 nó ríomh-phoist go niamh.garavin@gmail.com má tá aon cheist agat.
Parents are asked to return instruments from the rental scheme to Oifig na Scoile before Friday 23 June 2017 and to be sure to sign them in.  Queries by text or email to Niamh Mhic an Rothaich at 087-9068623 or niamh.garavin@gmail.com

 

Scéim Uirlisí Ceoil

Liostaí Feithimh oscailte go dtí Dé Céadaoin 21/06/2017

Dáilfear na huirlisí roimh 14 Iúil 2017

Tabharfar tosaíocht do pháistí atá ag baint triail

as uirlis nua don chéad uair
Costas

Píopaí Uilleann – €100

Féadog Mhór, Bosca Ceoil, Consairtin, Mandolin, Banjo – €50

Eolas trí téacs/ríomhphost chuig Niamh Mhic an Rothaich

087 9068623 / niamh.garavin@gmail.com

 

Osclófar an liosta do Fiddle (€30) & Bodhrán (€20) i Meán Fómhair

 

Musical Instrument Rental Scheme

Waiting List Open until Wednesday 21/06/2017

Instruments allocated by the 14 July 2017
Preference given to children trying a new

instrument for the first time

Cost of Hire
Uilleann Pipes – €100

Flute, Button Accordion, Concertina, Mandolin, Banjo – €50

Information via text/email from Niamh Mhic an Rothaich

087 9068623 / niamh.garavin@gmail.com

 

Waiting List will open in September for Fiddle (€30) &

Bodhrán (€20)

 

Páirceanna Imeartha Chluain Caoin

Tá sé i gceist ag na Bráithre Críostaí na páirceanna ag chúl Choláiste Chluain Caoin a dhíol.   Tá Cumann na dTuismtheoirí ansin ag iarraidh ar an bpobal scríobh chuig na polaireoirí áitiúla chun brú a chur ar na Bráithre an cinneadh a athrú.  Is cinnte nach mbeathóidh na briathra seo na Bráithre, ach ba thrua páirceanna imeartha a chailliúint I gceantar ina bhfuil brú mór ar na páircanna atá ar fáil.

The Christian brothers have plans to sell off the pitches at the back of Clonkeen College. The parents association of the school are asking all local schools and the community at large to write to the different political representatives to ask them to try and request the Christian brothers to overturn their decision.   Scoil Lorcáin has occasionally used these pitches.  It would be a pity to lose pitches in an area where pitched (ahem) battles take place between sporting clubs to gain access to pitches.

 

Eolas do thuismitheoirí

Is fiú féachaint ar www.curriculumonline.ie agus www.helpmykidslearn.ie agus www.cogg.ie

It is worth parents while to look up the sites above for information on how to support their children’s education.

 

Cuala Mini All Ireland 2017

Beidh an Miom-Chomórtas Uile Éireann ar siúl Luan 19 – Satharn 24 Meitheamh.  Fáilte speisialte roimh bhuachaillí agus chailíní Scoil Lorcáin a rugadh idir 208 – 2012.  Sonraí anseo.  Fáilte speisialt, speislata, roimh chailíní a rugadh 2011.

The Cuala annual Mini All Ireland will run from Monday June 19th – Saturday June 24th and is now open for registration. The event is open to all Scoil Lorcain boys and girls between the ages of 4 and 9 (born 2008 to 2012) and is open to both club members and non-members. Details of the event can be found on the Cuala web site here. No prior playing experience is needed to participate but per-registration by June 11th is essential. 
We’d particularly like to see girls born in 2011 join our 2011 girls group. 

 

Liostaí Leabhar.

Beidh an scoil ag ceannach na leabhar go léir arís i mbliana mar a rinneamar le blianta beag anuas. Ní ga ach an bille a íoc linn. Beidh an liosta ag dul abhaile tríd ríomhphost do gach páiste agus beidh ceangail len é a íoc. Is féidir é a íoc aon am.  Fáilte roimh íocaíocht luath.

The school is again buying all the books for next year.  The booklist will be sent home via email with a link to payment.  Early payment would be appreciated.

 

Billí Leabhar – Bealach  íoctha.

Is féidir bille leabhar do pháiste a dhíol ar-líne le Visa nó Mastercart trí nasc a sheolfar abhaile i ríomhphost chuig gach teaghlach.  B’fhearr linn go n-íocfaí billí mar seo.  Muna n-oireann sé sin duit, tá fáilte romhat an bille a dhíol le seic  go dtí an oifig.

Book Bills – payment method.  You can now pay your book bills electronically with Visa or Mastercard by following the link which will be sent by email to all families in the school.  This is our preferred method of payment.  If this doesn’t suit you, then you are welcome to pay by cheque to the school office.

 

Lean Muid

Lean muid ar twitter @scoillorcain.  Ba mhaith linn 1000 leantóir roimh Mheán Fomhair!

 

Siúl agus Rothaíocht

Leanaimís leis an siúl agus an rothaíocht, le bhur dtoil.

Let’s keep up the walking and cycling, please.  We really appreciate your efforts. 

 

Buíochas don Choiste

Ba mhaith leis an mBord Bainistíochta buíochas a ghabháil le Coiste na dTuismitheoirí as an obair ar fad a dhéantar ar son na bpáistí agus na scoile.  Eagraíter a lán ócáidí iontacha i rith na bliana agus bailítear go leor airgid.

The Board of Management would like to thank Coiste na dTuismitheoirí for all the work they do during the year organising events and raising money.

 

Leabharlann ar maidin

Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht isteach chuig Leabharlann na Scoile lena bpáistí aon maidin Mháirt nó Aoine 8.35 – 9.00 rn chun leabhar Gaeilge a bhreith abhaile leo ar iasacht.

Parents are welcome to come in to the school library with their child/ren any Tuesday or Friday morning 8.35 – 9.00 am to borrow an Irish book.  If borrowed in the last week the books may be kept over the summer.

 

Coláiste Chú Chulainn – Campa Ilspórtanna

Tá béim faoi leith curtha ar an nGaeilge. Beidh Gaeilge ag na hoibritheoirí ar fad, daoine ar nós Con O Calllaghan agus Colm Ó Cróinín.  Beidh  focail á múineadh do na páistí sula n-imríonn siad na cluichí.

Suíomh: Cuala GAA Club, Hyde Road, Dalkey

Dátaí: Week 1 – Monday July 31st – Friday August 4th

Week 2 – Monday August 7th – Friday August 11th

Am: 10am – 2pm Age group: Junior Infants – 6th class

Praghas: 1 week €70 2 weeks €130

Sonraí Teagmhála: culainncamp@gmail.com John Sheanon 083 030 8400

 

Fógra

Beidh Cúram Iarscoile Explorers’ i Scoil Lorcáin ar oscailt ó 2.15 go dtí 6.15 gach lá i rith an bhliain scoile.

Beidh féitheoireacht ar obair bhaile scríofa gach lá. San áireamh sna táillí tá 3 ghníomhaíocht sa tseachtain, gníomhaíchtaí cosúil le damhsa, dramaíocht, karate agus spórt.

Tá a thuilleadh eolais ar fáil ar ár suíomh idirlín www.explorersafterschool.com

Seoil ríomhphost chuig  explorersafterschool@gmail.com nó cuir glaoch ar Míde 0876367916 más rud é go bhfuil foirm áirithinte ag teastáil. Tabharfar na spásanna amach ar dtús do na daoine a thagann ar dtús.

Afterschool Club in Scoil Lorcáin in September 2016.  Cúram Iarscoile Explorers in Scoil Lorcáin will be open from 2.15 – 6.15  everyday during the school year.

We supervise all written homework.

Included in the fees are 3 activities each week, activities like dancing, drama, karate and sport. 

There is further information on our website www.explorersafterschool.com

 

Campa Ealaíne Chaitríona Scollard

Dátaí ; 3 ú go 7 ú Iúil

17 ú go 21 ú Iúil

Am ; 10 r.n go 2 I. n

Aois ; 7 go 12

Caitriona Scollard 087 9651082