Nuachtlitir Aibreáin 2018b

May 17, 2018

 

Garraíodóireacht

Grúpa Garraíodóireachta Dé hAoine 2.15 – 3.45.  Tabhair leat sluasaid, spád, raca nó grafóg.  Fáilte roimh chách.

Gardening Group tomorrow Friday 26th April 2.15 – 3.45 pm.  Bring a spade, rake or hoe.  All welcome.

 

Fógra ón mBord Bainistíochta (1)

Agus an Reifreann ar an 8ú Leasú ag teannadh linn ar an Aoine 25 Bealtaine, iarrann an Bord Bainistíochta ar phobal na scoil gan aon ábhar bainteach leis an Reifreann a bheith le feiceáil sa scoil.  Cuimsíonn sé seo paimfléidí, suaitheantais is rl.  Gabhaimid buíochas libh as cabhrú linn leis seo.

As the Referendum on the 8th Amendment draws nearer, the Board of Management requests all in the school community not to display any material relating the the Referendum in the school or it’s grounds.  This includes leaflets, badges etc.  Your help in this is greatly appreciated.

 

Fógra ón mBord Bainistíochta

Tuigeann an Bord an bhuairt atá ag méadú faoi úsáid ghutháin phóca I measc na n-óg.  Níl aon chúis fhiúntach do dtabharfadh páistí gutháin le oar scoil, ach dóibh siúd a thaistealaíonn ar scoil nó abhaile ar iompar poiblí.  Lasmuigh de na cásanna seo, iarrann an Bord ar thuismitheoirí gan ligint dá bpáistí gutháin a thabhairt ar scoil leo.  Má thugann dalta guthán ar scoil, is gá é a bheith coimeádta sa mhála scoile I rith an lae.  Ní ghlacann an scoil le haon fhreagracht má ghoidtear, chailltear nó má bhristear aon ghuthán.

The Board of Management is aware of the increasing anxiety over children’s use of mobile phones.  There isn’t much of a reason to bring a phone to school, unless a child is travelling unaccompanied.  Unless there is a need, the Board asks parents to leave mobile phones at home.  If a phone is brought to school, it must be left in the school bag during the school day.  We don’t accept any responsibility for lost, broken or stolen phones.  Thank you for your help in this.

 

Trócaire

Bhailíomar €2036.50 do Thrócaire.  Buíochas libh.

 

Cosán sa ghairdín

Táimid ag iarraidh cosán a chur sa Ghairdín.  Ba mhaith linn an cosán a dhéanamh as ábhar athchúrsála.  Má tá ábhar agat a bheadh oiriúnach, labhair le Colmán, ldt.

We’d like to make a path in the garder, with recycled materials.  If you have something that might be suitable – flags, edging etc. talk to Colmán, please.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 13/04/2018

Rang 1.Darragh Ó Condúin, Ethan Mac Gabhann, Aoife Ní  Chonalláin, Nuada Ó Murchú, Sophie Ní Dhalaigh. Rang 2. Cillian Ó Ceallaigh Lucia Nic Sim ,John Ó hArracháin. Rang 3. Jake Ó Searraigh, Cillian Ó Céirín. Rang 4.Lúc Ó hAonghusa, Lochlann Dingle, Cillian Ó hEarchaí. Rang 5. Cillian Ó Dochraigh, Aoibhínn Nic Phiarais, Clíona Mac Crosáin, Luke Mag Annaidh. Rang 6. Kerrie Ní Bheaglaoich, Stephen Ó Raghallaigh , Conor Mac Giolla Iaschta, Albha Hodgett.

 

Buaiteoirí Dhuais na Gaeilge 24/04/2018

R1. Seán Ó Oibicín, Evelyn de Burca, Fiadh Reddin, Tadhg Ó Gairbheith.  Rang 2. Dónal Ó Riain, Connie Ní Chinneide, Muireann Ní Mhuirithle, Rang 3.Neala Ní Mhóráin, Iseult Mac Crosán. Rang 4.,Róisín Ní Threasaigh, Lorcán Breathnach Fionn Ó Dúnaigh , Aoife Ní Bhriain. Rang 5. Laragh Ní Thuama, Ben Ó Raghallaigh, Siún Ní Dhubhghiolla. Rang 6 Eoghan Ó hAnluain Fay, Niamh Scollard, Fergal Ó Conallain ,Blathna Marry.