Nollaig Shona ó Scoil Lorcáin

Wednesday, December 16th, 2020

Guímid gach rath ar phobal iontach Scoil Lorcáin. Tharraingíomar le chéile chun an scoil a athoscailt go sábháilte agus táimid ag tarraingt le chéile chun í a choimeád ar oscailt do na páistí. Táimid an-bhuíoch as an gcabhair ar fad.

Good wishes to all in our community and without. We have pulled together to open the school safely for the children and we will continue to pull together to stay open. We are grateful for all the support.

Hugo van der Goes c 1475

Fanaimis slán agus coimeádaimis gach duine eile slán ionas go bhfillimid go slán ar Nollaig na mBan 6 Eanáir 2021. ‘Agus ar thalamh, síocháin…’

Let’s stay safe and keep all others safe so we can return safely for Little Christmas 6th January 2021. Peace and love on earth.

Nollaig Shona agus athbhliain faoi mhaise.